dot
dot
dot dot

        
คลิก อาคารและห้องพัก 
คลิก 
ปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร
คลิก 
ชมภาพภายในอาคาร
 
คลิก 
ชมภาพสร้างถนนหน้าตึก
งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้แสวงบุญ
ชึ่งกำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง ณ ปัจจุบันนี้สำเร็จลุล่วงไปแล้วหลายส่วน อาคารชั้นล่างเริ่มงานตกแต่งอาคารและเดินสายไฟ ท่อน้ำ เป็นต้น
คลิก เข้าชมภาพปัจจุบัน 

ชมภาพน้ำท่วมปี 57
              
           
  ร่วมทำบุญ
 
คลิกดูรายละเอียด (ที่นี่)
 
 
           
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางสาวมาริษา คุวานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัทโตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันพุทธที่ 6 พฤศจิกายน 2556 ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดีย   
คุณภาสกร บูรณะวิทย์ 
กรรมการผู้จัดการบริษัทกระเบื้องกระดาษไทย และคณะอัญเชิญผ้ากฐินถวายแต่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันพุทธที่ 5 พฤศจิกายน 2556 ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 12 ณ วัดป่าบุพพาราม รัฐยูพี สาธารณรัฐอินเดีย
พิธีวางอิฐมงคล
สร้างอาคารรับรองผู้แสวงบุญ

โค้วยู่ฮุะ มหาเศรษฐีอนาถบิณฑิกะ ตามปณิธานของ คุณพ่อ ดร.วัญญู คุวานันท์ 6 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี อินเดีย
            
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ในนามคณะสงฆ์จากประเทศไทย แสดงความชื่นชมและยินดีกับงานเปิดโครงการ ฯ ซึ่งคณะทำงานใช้ความพยายามมากว่า ๑๓ ปี
(คลิกอ่านต่อ)
งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้แสวงบุญ
ได้ดำเนินการก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันได้มีการตกแต่งห้องที่พักบ้างส่วนแล้ว จึงขอประกาศเพื่ออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
(คลิกดูภาพ)
วันชาติอินเดีย (Republic day of india)
คณะสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นำโดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาส ได้นำกล่าวเปิดงานและมอบของบวัญให้กับนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆในครสาวัตถี
(
อ่านต่อคลิก)
             
เสวนาเรื่อง:
ชี้ทิศเห็นทาง พระธรรมทูตไทยในอินเดีย
 
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ประชุมพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล ร่วมกันหาทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอินเดีย มีผู้ร่วมเสวนา คือ ๑. พระครูสิทธิปริยัติวิเทศ (ดร.พม.ฉลอง จนฺทสิริ) พูดเรื่อง "ชี้ทิศทางการทำงานในหัวใจคนอินเดีย ความสำเร็จของเรา สู่เป้าหมายโลก
คลิก ชมประมวลภาพ
ชื้อที่ดินสร้างบุพพาราม 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดำเนินการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างวัดบุพพาราม เมืองสาวัตถี อีก ๖ ไร่เศษ เพื่อเป็นอนุสรณ์นางวิสาขามหาอุบาสิกา ผู้เป็นเลิศกว่าอุบาสิกาทั้งปวงผู้ถวายทาน เป็นส่วนขยายจากเดิมที่มีอยู่แล้วประมาณ ๙ ไร่ วัดแห่งนี้จักเน้นความเป็นอรัญญวาสี อันเป็นสัปปายะแก่ผู้ใคร่ความสงบทั้งหลาย และจักเป็นโอกาสเหล่าบรรดาลูกหลานนางวิสาขาทั้งหลายจักได้มาร่วมสร้างวัดแห่งนี้กัน ปีนี้ท่านคมสรณ์ดำเนินการซื้อทั้งที่ด่านโสเนารี กุสินารา และสาวัตถี รวม ๆ แล้วประมาณเกือบยี่สิบไร่ เพื่อกู้แผ่นดินถวายพระพุทธเจ้าให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาต่อไป....ขอศาสนาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเจริญมั่นคง สถิต สถาพร ทั่วทั้งชมพูทวีปอีกครั้งตราบนานเท่านานเทอญ ฯ 
เจริญพุทธมนต์ วาระพิเศษ
พระครูปริยัติโพธิวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหารนำคณะสงฆ์จำนวน ๙ รูป วัดไทยเชตวันมหาวิหาร - นครสาวัตถี เจริญพระพุทธมนต์บทพิเศษ วรปุญญปณามคาถา และเจริญจิตตภาวนาถวายกุศลแด่ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เนื่องในวโรกาศอายุวัฒนมงคลครบ ๘๘... ปี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ วัดไทยเชตวันมหาวิหารในบารมีอุปถัมภ์ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้เมตตา มอบหมายให้ลูกศิษย์สายวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ โดยคุณชาญ - พรพิมล พรนำพา นำผ้าปฐมกฐินมาทอดถวายแก่พระสงฆ์วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ผู้มาอยู่จำพรรษาในพรรษาแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙
           
งานก่อสร้างอาคารับรองผู้แสวงบุญ ๑-๒
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี นครแห่งคนดี เมืองเศรษฐีลือนาม เมืองหญิงงามลือชื่อ ปัจจุบันได้มีคณะผู้แสวงบุญมาเดินทางมาพักอยู่เป็นประจำและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อาคารพักหลังเก่าไม่สามารถจะรองรับได้หมด ในขณะนี้ทางวัดได้เริ่มก่อสร้างอาคารสูง ๓ ชัน ตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา จนถึงวันนี้
คลิก ชมภาพล่าสุด
พระธรรมทูต
สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปากษาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๑ เดินทางมานครนครสาวัตถี ระหว่าง วันที่ ๑๘-๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ได้ลงพื้นที่ศึกษาเชิงลึกยังสถานที่จริง และจัดสัมนาในภาคบ่าย นำบรรยายโดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
คลิก 
คณะพระธรรมทูตรุ่นที่ ๑๙
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๙ ซึ่งจัดอบรมระหว่างเดือนมีนา-เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มีสิทธิในการขอหนังสือเดินทางราชการและไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศ
คลิก
                  
วันชาติอินเดีย 
เข้าชมภาพ (คลิก)
ภาพเก่าเล่าความหลัง 
เข้าชมภาพ (คลิก)
บริเวณรอบวัดในอดีต
เข้าชมภาพ (คลิก)
       

 

นครสาวัตถีแห่งแคว้นโกศล ปัจจุบันได้แก่ บริเวณซากกองอิฐ มูลดิน ก้อนหิน เรียงตั้งในลักษณะเป็นเมืองเก่า ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า สาเหต-มาเหต หรือ สาเหฐ-มาเหฐ (Saheih–Maheih) ในเขตจังหวัดบาห์ไรจ์ (Bahraich) ตั้งอยู่ห่างจากสถานีโคณฑา (Gonda) ประมาณ ๕๙ กม. จากการขุดค้นสำรวจซากโบราณสถานของ เซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ทั้งนี้ที่เรียกว่า "มาเหต" ได้แก่ ตัวเมืองสาวัตถี และเรียก "สาเหต" ได้แก่ พระเชตวันมหาวิหาร โดยอาศัยศิลาจารึกที่จารึกว่า ที่พระพุทธรูปองค์ที่ค้นพบ ณ ที่ตั้งของเมืองนี้ อยู่ทางด้านใต้ ห่างจากกำแพงเมืองประมาณ ๑ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐ ไร่ (๓๒ เอเคอร์) แต่ชื่อ "สาเหต-มาเหต" นั้นเรียกกันน้อยมาก และที่เรียกขานในภาษาสันสกฤตว่า "ศราวัสตี" (Srawasti) ชื่อบาลีที่เราใช้กันคือ "สาวัตถี" นั่นเอง

More...

โบราณสถานภายในบริเวณพระเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี มีอยู่มากมาย ดังเช่น มูลคันธกุฎี สถานที่ประทับของพระพุทธองค์ ทรงแสดงธรรมโปรดหมู่เทวดาและมนุษย์ ณ ที่แห่งนี้ พระราชาปเสนทิโกศล และอนาถบิณฑิกเศรษฐี และเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่ ต่างมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่มูลคันธกุฎี พระพุทธองค์ประทับนานถึง ๑๙ พรรษา มีพระสาวกองค์สำคัญมาสนองงาน พระเชตวันจึงเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุดในครั้งพุทธกาล

More...


ว่าด้วยเรื่องปริพาชกโปฏฐปาทะ [๒๗๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ก็สมัยนั้น โปฏฐปาทปริพาชก พร้อมด้วยปริพาชกบริษัทหมู่ใหญ่ ประมาณ ๓,๐๐๐ อาศัยอยู่ในมัลลิการาม ซึ่ง (เมื่อแรก) มีศาลาหลังเดียวเรียงรายด้วยต้นมะพลับ อันเป็นสถานที่โต้ลัทธิ ครั้งนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาตรและจีวร เสด็จเข้าไปบิณฑบาต ...

ที.สี. ๙/๔๐๖ - ๔๔๓
(พระไตรปิฎกเล่มที่ ๙ หน้าที่ ๑๗๕ - ๑๙๖)
More...


ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์ [๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ กุฎี ใกล้ไม้กุ่มน้ำ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ฯ ครั้งนั้น ภิกษุมากรูป ในเวลาปัจฉาภัต กลับจากบิณฑบาตแล้ว นั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กุ่มน้ำ เกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวด้วยบุพเพนิวาสว่า ...

ที.ม. ๑๐/๑ - ๙๔ 
(
พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ หน้าที่ ๑ - ๕๖)
More...


ว่าด้วยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ [๑๓๐] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้.. สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของ ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถี ณ ที่นั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระมหาบุรุษผู้สมบูรณ์ด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการเหล่านี้ ย่อมมีคติเป็นสองเท่านั้น ไม่เป็นอย่างอื่น ...

ที.ปา. ๑๑/๑๙๘ - ๒๔๑
(พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๑ หน้าที่ ๑๕๙ - ๑๙๘)
More...


ครั้งสมัยพระสุเมธาธิบดี ดำรงสมณศักดิ์ที่พระเทพวิสุทธิโมลี ในฐานะหัวหน้าพระธรรมทูตสมัยที่ ๒ ได้ตั้งโครงการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสู่ถิ่นมาตุภูมิ และโครงการค้นคว้าพุทธสถานทางวิชาการขึ้น เป็นผลให้งานเผยแผ่พุทธศาสนาขยายตัวเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น มีการสร้างวัดไทยเพิ่มตามมา ทั้งพุทธบริษัทชาวไทยก็มานมัสการสังเวชนียสถานมากขึ้นเป็นลำดับ นับว่างานพระธรรมทูตได้ปรากฏต่อสายตาของชาวโลกอย่างไพศาลและได้รับการสืบทอดอย่างต่อเนื่องและพัฒนาแบบยั่งยืน

More...

More...

รายการสร้างบุญ ณ วัดไทยเชตวัน

 

More ...

 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร (๙๘๐) นครสาวัตถี ประเทศอินเดีย

Wat Thai Chetavan Mahavihar Sravasti

Bahrampur – Baharaich Highway,

P.O., Sravasti, Distt Balrampur., (U.P) India.

 

More...

More...

ที่พักผู้แสวงบุญ


ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 icon
More...


ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 icon
More...


ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก icon
More...
dot
dot
dot
ทรงพระเจริญ
dot
dot
ขอจงทรงพระเจริญ
dot
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletประมวลภาพ งานก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
bulletแบบเปลนการก่อสร้าง
bulletประมวลภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletปลูกคนปลูกป่า พัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทานปี 56
dot
เวปเพื่อนบ้าน
dot


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อเรา
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats