dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2561-2562

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9196-2162-6090

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

วันที่

เดือนตุลาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ จุฬารัตน์         30   
9 คณะ คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ 
15 คณะ คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ
 17  คณะ แฮปปี้ออลิเดย์        43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
17 คณะ คุณชิตชนก เทพพิทักษ์       11  
22 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       120 พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
27 คณะ ชมรมอยุธยาตรา       70 แม่ติ๋ม สุปราณี

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

 1 คณะ คุณราตรี        40  คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681
 1 คณะ แม่อำนวย หอมศิลป์       40 พระทองดี สุวณฺโณ (วัดไทยเชตวันมหาวิหาร), แม่อำนวย หอมศิลป์ 
 1 คณะ โยมน้อย ปัญญาพร        35 โยมน้อย ปัญญาพร
 3 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์        80 คุณสุวิชา อิสริยะ (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์)
 4 คณะ พีเคทัวร์        50  
 4 คณะ แม่ชีนพวรรณ        40 แม่ชีนพวรรณ
 6 คณะ คุณพัชรนันท์ เรืองอนันตภัทร์        35 คุณพัชรนันท์ เรืองอนันตภัทร์
 6 คณะ คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ
 11 คณะ คุณชนะจิตต์ บุญเกิด 2 5 11 18 คุณชนะจิตต์ บุญเกิด
 12 คณะ เจ้าภาพกฐินพระราชทาน วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล       100 พระศรีโพธิวิเทศ (วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล) 
 12 คณะ คุณกฤติยา วโรดม       12 [เข้า 18.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 12 กล่อง] คุณกฤติยา วโรดม (เกด) +66-9-2375-1414
 14 คณะ พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม 5 4 16  25 พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม
 14 คณะ ปฎิบัติธรรมวัดมหาธาตุ        35 +66-9-4454-9992
 14 คณะ คุณศรานีย์ ศรีพรฤทธิรมย์        40 คณะ คุณศรานีย์ ศรีพรฤทธิรมย์ (ต้นอ้อ), (บริษัท พุทธรินทร์ ทัวร์) +66-9-2285-6595
 19 คณะ แฮปปี้ออลิเดย์        43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
 20 คณะ วพช.        40  
 23 คณะ ตลาดไท นวนคร        30 พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
 24 คณะ คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ
 25 คณะ อุษาคเนย์ทัวร์        36 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
 26 คณะ คุณกุลทรัพย์         41   
 26 คณะ หลวงพ่อบุญส่ง ฐิตวฑฺฒนโพธิ        15 [คณะขอ 5 ห้อง] คุณเอนกวิทย์ หวังวัฒนากูล (เอก), (ฝ่ายการเงินบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด) +66-2-6592426
 27 คณะ ไทยคู่ฟ้า       100 คุณสุวิชา อิสริยะ (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์)
 29 คณะ พุทธคยาจาริกบุญ        35 คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ +66-9-1551-7356
 29 คณะ วัดทองนพคุณ (พระเมธีวรลังกา)        45 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
 29 คณะ พระครู ดร.สุรพล จนฺทโสภโณ        45 คุณศิริกัญญา ชัยเชาวรัตน์ +66-8-0188-8778

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
1-2 คณะ กลุ่มเดินจิต จ.พระนครศรีอยุธยา 10 20 50 80 [2 คืน] [เข้าพัก 17.00 น. ออก 07.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 80 กล่อง]  พระอาจารย์คมยุทธิ์ โชติโก +66-6-2636-9915
4 คณะ แม่ชีนพวรรณ       40 แม่ชีนพวรรณ
4 คณะ ภูเก็ตสะพานบุญ       35  
4 คณะ คุณชิตชนก เทพพิทักษ์       15  
5 คณะ อัชชาโก       40  
5 คณะ คุณศิริรัชต์ วิศาล       40 คุณศิริรัช วิศาล (อ้อย)
5 คณะ ผู้พิพากษาและครอบครัว       25 คุณกฤติยา วโรดม (เกด) +66-9-2375-1414
5 คณะ คุณนิรมล ช่วงชู 4 - - 50 [เข้า 18.00 น. ออก 08.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 50 กล่อง] พระมหา ดร.พิรุฬห์ พุทฺธสีโล +9187-0996-1507 
5 คณะ บัวบูชา       20 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
6 คณะ แฮปปี้ออลิเดย์       43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
6 คณะ แม่ชีนพวรรณ       40 [เข้าทานอาหารเข้า] แม่ชีนพวรรณ
6 คณะ พ.อ.จ.ธนากิต       15 คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681
7 คณะ คุณวิมลมาศ แจ้งใจ (พจ.สุโข)       60  
8 คณะ ผู้แสวงบุญจาก จ.ร้อยเอ็ด       80 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 80 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
9 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       45 พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
10 คณะ คุณภัทรานิษฐ์ โชติพันธุ์ธนกุล       40  
12 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       62 พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอลิเดย์ ทัวร์) +66-8-9032-4570
13 คณะ วพช.       40  
17 คณะ คุณวรยา แทนศิริ       40  
18 คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์       30 คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
19 คณะ บัวบูชา       25 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
21 คณะ คุณญดา เบญพุฒิพงศ์       30  
21 คณะ อัชชาโก       45  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์        30  คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
4-5 คณะ เพื่อนป้าวิไล  2 16  [2 คืน] พระศรีโพธิวิเทศ (วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล)
13  คณะ ศรัทธาวัดบำเพ็ญเหนือ        40  คุณสุชาดา อารีย์ (หลิง) +66-8-3642-6292
22 คณะ ผู้แสวงบุญจาก จ.ขอนแก่น       40 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 40 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
22 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       62 พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอลิเดย์ ทัวร์) +66-8-9032-4570
22 คณะ พระอาจารย์สมพงษ์ ปญฺญาวโร (ลูกศิษย์หลวงพ่อประจาก)       30 พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
24 คณะ Mind 1801 (คุณอุไรรัตน์)       85 ตุ๊กติ๊ก (บริษัท มายด์ วาเคชั่น จำกัด)
 26-27 คณะ คุณต้อยสงขลา        33  [2 คืน]
             
             
             

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 7 คณะ อาจารย์ฉัตรชัย (สวิตเซอร์แลนด์)       42  พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
10 คณะ วพช.         40   
10 คณะ ศูนย์ปฎิบัติธรรมเยาวชนบ้านธรรมะชาติ 2 5 23 30 [เข้า 05.30 น. ออก 07.00 น.] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 30 กล่อง] คุณวิมลมาศ แจ้งใจ +66-9-9425-5390
13 คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์       30 คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
15 คณะ บัวบูชา 3 5 12 20 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
 16  คณะ จุฬามณี ทราเวล        42   
 16-17 คณะ สวนธรรม  -   5   16   21  [2 คืน] [เข้า 19.00 น. ออก 09.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลัดเนา แพ็ค 21 กล่อง] คุณกฤษณี รัตนอำพล +66-8-1733-2009 
             

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             
             
             
             

 

วันที่

เดือนเมษายน 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             
             
             
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน พ.ค.-ก.ย. 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

25 พ.ค.   คณะ พุทธประทีบ  1  2  9 ©   คุณชิษณุพงศ์ ชัยราช (หนานแดง) (บริษัท พุทธประทีบ ทัวร์) +66-8-1923-5864 
2 มิ.ย.  คณะ ครูอ้อย        11   
 29 ก.ค.   คณะ ธนาวดี กรุ๊ป        10   
             
             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
วันแรมทาง
ติดต่อเรา
Wat Thai Chetavan Maharvihar Sravasti Balrampur - Baharaich Road, Vill.Ghughulpur, P.O.,Deoria Distt.Balrampur, U.P., INDIA. PIN:271202 Tel: +919621-626090
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats