dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก2567-2568 article

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2567- 2568

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetavan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง

ที่เบอร์ +91 98898232247 - 0623739939

Line ID : bank.dt

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก 7 วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ม หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนาวัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

Update 11/06/2567 เวลา 20.00 น.

หมายเหตุ: หากได้รับอีเมล์ตอบกลับแต่ยังไม่ชื่อคณะในตาราง

สามารถติดต่อที่ Line: @chetavan939

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน ตุลาคม (october) 2567

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

วันที่

เข้าพักเดือนตุลาคม (october) 2567

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

24

คณะโยมศรานีย์

 

 

 

 

36

 

 

 26

 คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

50

Line:juiawi

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน พฤศจิกายน (November)   2567

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

 

 

วันที่

เข้าพักเดือน พฤศจิกายน (November)   2567

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

 

 

17

คณะแม่ชีภัทรา(แม่ชีแอน)

1

8

18

 

27

kwanthong144@gmail.com

 

 

 

18

คณะวัดอัมพวัน

1

5

34

-

40

Line:kungindia

 

 

 

21

คณะพีอาร์ เจอร์นีย์

 

 

 

 

33

083-5895511

 

 

 

21

คณะอัชชาโก

 

 

 

 

30

acchago@gmail.com 

 

 

 

 24

คณะเทพรักษาจาริกบุญ

5

5

15

-

25

089-8298222

 

 

 

 25

คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

  32

Line:juiawi

 

 

 

30

คณะเจ้าคณะอำเภอห้างฉัตร

 

 

 

 

35

Line พอจ.ทองดี

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน ธันวาคม (December)   2567

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

 

 

วันที่

เข้าพักเดือน ธันวาคม (December)   2567

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

 

 

1

โยมสกุลลัก

-

-

-

-

35

Line กองงาน

 

 

 

1

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

84

-

25

75

175

Line พอจ.ทองดี

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

2

มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า

84

-

25

75

175

Line พอจ.ทองดี

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

5

คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

45

Line:juiawi

 

 

 

6

คณะพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ 

 5

 5

 45

 5

60

0994255390

 

 

 

12

คณะสุขใจ 789 ทัวร์

 

 

 

 

25

supawadeemeaw18@gmail.com

 

 

 

 

คณะวัดพระงาม

 

 

 

 

40

somsak2705@gmail.com

 

 

 

 24

 คณะมหาโชคธรรม(โยมติ๊ก)

 

 

 

 

  20

yanischa08@gmail.com

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน มกราคม(January)   2568

 

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

 

 

วันที่

เข้าพักเดือน มกราคม (january)   2568

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

คณะวัดบางเพ็งเหนือ

 

 

 

 

40

0836426292

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

คณะวัดแสนสุข

 

 

 

 

25

lhing9@hotmail.com

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน กุมภาพันธ์ (February)   2568

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

 

วันที่

เข้าพักเดือน กุมภาพันธ์ (February)   2568

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

 

7

คณะพุทธภูมิทราเวล (วัดถ้ำผาแดง)

20

20

60

10

110

080-212-6300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

คณะศูนย์ปฏิบัติธรรมเยาวชนบ้านธรรมะชาติ

 

 

 

 

45

Line:กองงาน

 

 

17

คณะวัดสายไหมวนาราม

 

 

 

 

45

0861546363

 

 

18

คณะวัดสายไหมวนาราม

 

 

 

 

45

0861546363

 

 

28

คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

40

Line:juiawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน มีนาคม (March)   2568

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๗

วันที่

เข้าพักเดือน มีนาคม (march)   2568

จำนวน

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

หมายเหตุ

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

1

คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

40

Line:juiawi 

 

 2

คณะจุฬาทราเวล

 

 

 

 

 40

Line:juiawi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก article
จองห้องพัก ปี 2566 - 2567 article
ตารางจองห้องพักปี 2565 - 2566 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2562-2563 articleCopyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Ghughulpur Distt. Balrampur , (U.P.) INDIA. Pin code 271201
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +91 9554 647437
Email : cetavan939@gmail.com
Line ID: @watthai939