dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2561-2562

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9196-2162-6090

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

วันที่

เดือนตุลาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

               
7 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ        30 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
15 คณะ Lucky India  5 15   25 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-9-2642-8295
15 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ        30 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
16 คณะ ภูเก็ตสะพานบุญ         35  คุณพัชรนันท์ เรืองอนันตภัทร์ [แพ็ค 35 กล่อง] +66-9-9454-1642 
 17  คณะ แฮปปี้ฮอลิเดย์        43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
17 คณะ คุณชิตชนก เทพพิทักษ์        11  
18 คณะ กาลบุญ        25 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 25 กล่องคุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก)  +9182-9450-3566, +66-8-9904-9092    
19-20 คณะ พระนวกโพธิ รุ่นที่ 2/2561 (มูลนิธิพระราหูร่วมกับบริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด โดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ) 38+1+2+2 11 5+4 63 [2 คืน] [พระนวกโพธิ 38, เณร 1, พระพี่เลี้ยง 2, พระวิทยากร 2, บวชชี 4] คุณเมลดา หลีอาภรณ์ (กิ๊กไก่) +66-8-1806-6566, พระครูอุดิมโพธิวิเทศ (วัดไทยพุทธคยา) 
22 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       120 พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
22-23 คณะ ปลื้มบุญ       45 [2 คืน] [เข้าพัก 19.00 น.] พระอธิการศรเพชร จนฺทโชโต +66-8-1356-8550
23 คณะ ทัวร์บุญแปดหมื่นสี่พัน 1     27 [จากลุมพินี แพ็ค 27 กล่องคุณฐนธัช กองทอง (โย) +66-8-7916-5005   
24 คณะ คุณยงยุทธ คำศรี - 10 16 26 [เข้า 18.00 น. ออก 08.30 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา แพ็ค 26 กล่อง+9199-1069-6303, +66-8-0333-2226   
24 คณะ สามารถทัวร์


30 คุณจุฑามาศ กายราช
27 คณะ ชมรมอยุธยาตรา       70 คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร +66-8-7087-5756
30 คณะ สังคมทัวร์       40 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009  
30 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361   

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

 1 คณะ คุณราตรี        40  คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681
 1 คณะ แม่อำนวย หอมศิลป์       40 พระทองดี สุวณฺโณ (วัดไทยเชตวันมหาวิหาร), แม่อำนวย หอมศิลป์ 
 1 คณะ โยมน้อย ปัญญาพร        35 โยมน้อย ปัญญาพร
 2 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์        80 คุณสุวิชา อิสริยะ (กิ๊ฟท์), (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1376-2204 
 4 คณะ พี.เค.ทัวร์        50 ดร.ณัฐินีย์ ฮูเด็ค +66-8-6094-3302  
 4 คณะ แม่ชีนพวรรณ        40 แม่ชีนพวรรณ
 6 คณะ ภูเก็ตสะพานบุญ        35 คุณพัชรนันท์ เรืองอนันตภัทร์ +66-9-9454-1642 
 6 คณะ Lucky India  5 15   25 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-9-2642-8295
 6 คณะ เทพทอง ทราเวิล        35 [แพ็ค 35 กล่อง] คุณสมทรง สินสวัสดิ์ +66-8-9980-0114
 7 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์        25 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ (LOTUS TOUR) +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
 7 คณะ สามารถทัวร์


 30 คุณจุฑามาศ กายราช
 11 คณะ คุณชนะจิตต์ บุญเกิด 2 5 11  18 [เข้า 18.00 น. ออก 09.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 18 กล่อง] คุณชนะจิตต์ บุญเกิด +66-9-1776-1787 
 12 คณะ เจ้าภาพกฐินพระราชทาน วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล       100 พระศรีโพธิวิเทศ (วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล) 
 12 คณะ คุณกฤติยา วโรดม       12 [เข้า 18.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 12 กล่อง] คุณกฤติยา วโรดม (เกด) +66-9-2375-1414
 13 คณะ ครอบครัวนายทหาร +1 6 4  11 ดร.ณัฐินีย์ ฮูเด็ค +66-8-6094-3302 
 13 คณะ เจ้าภาพกฐินวัดไทยนวราชรัตนาราม 960 (วี.เอ.ทัวร์)         10 อาจารย์วิทยา โยทองยศ +66-9-7246-3575
 14 คณะ พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม 5 4 16  25 พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม
 14 คณะ ปฎิบัติธรรมวัดมหาธาตุ 4 2  29   35 คุณญาณิศชา แสงสกุล (ติ๊ก) +66-9-4454-9992
 14 คณะ พระครูธีรปัญญาภรณ์        25 [เข้า 18.00 น. ออก 06.30 น.]  [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่อง] พระครูธีรปัญญาภรณ์ +66-9-8635-3949
 14 คณะ นิสิตพุทธศาสตรดุษฎับัณฑิต สาขาพุทธจิตวิทยา มจร. 8 6 18  32 คุณรัฎธีย์ เปรมสกุล +66-9-9636-9359 
 14 คณะ หลวงพ่อแกะ        35 หลวงพ่ออิ๊ด +9190-0663-7931, คุณณัฐนันท์ (ตุ้ย) +9177-3929-0569, +66-8-9485-8465 
 15 คณะ คณาจารย์วิทยาลัยนครราชสีมา        10 ดร.สาริศา เจนเขว้า +66-8-6320-8185  
 16 คณะ พุทธภูมิทัวร์ 1 5 19  25 คุณกุ้ง (บริษัท พุทธภูมิทัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300
 18 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์        40 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ (LOTUS TOUR) +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
 19 คณะ แฮปปี้ฮอลิเดย์        43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
20-21 วันกฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 2561          
 23 คณะ ตลาดไท นวนคร        30 พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
23 คณะ กฐินวัดไทยสิริราชคฤห์ 5 5 20 30 พระมหาทำนอง จนฺทสาโร (วัดอโศกมหาราชพุทธคยา) +9163-8723-3039 
 24 คณะ บริษัท กรีน ลีฟ ทัวร์ จำกัด        70 คุณยา +66-8-5677-8882 
 24 คณะ สุทธิธรรมทัวร์        35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
 25 คณะ อุษาคเนย์ทัวร์        36 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
 25 คณะ สามารถทัวร์


 40 คุณจุฑามาศ กายราช
 26 คณะ คุณกุลทรัพย์         41   
 26 คณะ หลวงพ่อบุญส่ง ฐิตวฑฺฒนโพธิ        15 [คณะขอ 5 ห้อง] คุณเอนกวิทย์ หวังวัฒนากูล (เอก), (ฝ่ายการเงินบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด) +66-2-6592426
 27 คณะ ไทยคู่ฟ้า       100 คุณสุวิชา อิสริยะ (กิ๊ฟท์), (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1376-2204
 28 คณะ อิ่มบุญ        25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย), (บริษัท อิ่มบุญ อินเดีย-เนปาล ทัวร์ จำกัด) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144 
 29 คณะ พุทธคยาจาริกบุญ        35 คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ +66-9-1551-7356
 29 คณะ วัดทองนพคุณ (พระเมธีวรลังกา)        45 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
 29 คณะ พระครู ดร.สุรพล จนฺทโสภโณ        45 คุณศิริกัญญา ชัยเชาวรัตน์ +66-8-0188-8778

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
1-2 คณะ กลุ่มเดินจิต จ.พระนครศรีอยุธยา 10 20 50 80 [2 คืน] [เข้าพัก 17.00 น. ออก 07.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 80 กล่อง]  พระอาจารย์คมยุทธิ์ โชติโก +66-6-2636-9915
2 คณะ วัดอัมพวัน 4 2 30 36 คุณกุ้ง (บริษัท พุทธภูมิทัวร์ แอนด์ทราเวล จำกัด) +9173-1998-14444, +66-8-0212-6300
2 คณะ ดีทัวร์ กรุ๊ป 20   +5 35 คุณชฎาภรณ์ วิยะบุญ (นุ้ย) +66-8-8945-8944 
4 คณะ แม่ชีนพวรรณ       40 แม่ชีนพวรรณ
4 คณะ ภูเก็ตสะพานบุญ       35  
4 คณะ คุณชิตชนก เทพพิทักษ์       15  
4 คณะ ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า       90 [เข้าพัก 17.00 น. ออก 06.00 น.] [แพ็ค 90 กล่อง]  ดร.จันทร์จิรา จูมพลหล้า (ดร.กล้วย) +66-8-9422-7937
5 คณะ อัชชาโก       40  
5 คณะ คุณศิริรัชต์ วิศาล       40 คุณศิริรัช วิศาล (อ้อย)
5 คณะ ผู้พิพากษาและครอบครัว  +1 14  16  31 [เข้า 19.00 น. ออก 13.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณกฤติยา วโรดม (เกด) +66-9-2375-1414
5 คณะ คุณนิรมล ช่วงชู 4 - - 50 [เข้า 18.00 น. ออก 08.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 50 กล่อง] พระมหา ดร.พิรุฬห์ พุทฺธสีโล +9187-0996-1507 
5 คณะ บัวบูชา       20 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
6 คณะ แฮปปี้ออลิเดย์       43 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้)
6 คณะ แม่ชีนพวรรณ       40 [เข้าทานอาหารเข้า] แม่ชีนพวรรณ
6 คณะ พ.อ.จ.ธนากิต       15 คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681
6 คณะ สังคมทัวร์       60 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009
7 คณะ คุณวิมลมาศ แจ้งใจ (พจ.สุโข)       60  
8 คณะ วัดป่าเขาหินตัด 5 5 30 40 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจันทิมา สุทธิกุลเวทย์, (บริษัท บุญรักษาทราเวล จำกัด) +66-9-2642-8295
9 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       45 พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
10 คณะ คุณภัทรานิษฐ์ โชติพันธุ์ธนกุล       40  
10 คณะ พระครูปลัดอำพัน 10 10 20 40 คุณรัฎธีย์ เปรมสกุล +66-9-9636-9359 
11 คณะ ผู้แสวงบุญจาก จ.ร้อยเอ็ด       80 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 80 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
11 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       12 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165
12 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       62 พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอลิเดย์ ทัวร์) +66-8-9032-4570
12 คณะ อิ่มบุญ       25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย), (บริษัท อิ่มบุญ อินเดีย-เนปาล ทัวร์ จำกัด) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144 
13 คณะ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พช.)       45 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.]  [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534, +66-8-9405-4922  
13 คณะ วัดทองทั่ว       45 คุณสงกรานต์ พิมพา (อัชช่าโก เอเจนส์ จำกัด) +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
13  คณะ พระครูอรรถธรรมโสภิต (เทพรักษาจาริกบุญ)       40 [เข้า 15.00 น. ออก 06.00 น.] [แพ็ค 40 กล่อง]  คุณวิเศษ ศรีเชษฐา (โต) +66-8-9829-8222 
14 คณะ ชมรมอยุธยาตรา       35 คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร +66-8-7087-5756
14 คณะ พระครูสังหรักษ์จำเนียร (วัดทุ่งครุ) 5 5 30 40 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.]  [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] พระครูสังหรักษ์จำเนียร +66-8-6503-8847
14-15 คณะ วัดพระงาม จังหวัดนครปฐม       40 [พัก 2 คืน] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณสมศักดิ์ ดำรงกิจถาวร +66-8-9663-7797
16 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       47 พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอลิเดย์ ทัวร์) +66-8-9032-4570
17 คณะ คุณวรยา แทนศิริ       40  
17 คณะ มหาโชคธรรม


35 คุณญาณิศชา แสงสกุล (ติ๊ก) +66-9-4454-9992
18 คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์  1  17 30 คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
19 คณะ บัวบูชา       25 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
20 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
21 คณะ คุณญดา เบญพุฒิพงศ์       30  
21 คณะ วัดทุ่งไก่ดัก นำโดยพระครูกิติสารโกศล       75 คุณสงกรานต์ พิมพา (อัชช่าโก เอเจนส์ จำกัด) +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070 
23 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       47 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165
26 คณะ หลวงพ่อแกะ       35 หลวงพ่ออิ๊ด +9190-0663-7931, คุณณัฐนันท์ (ตุ้ย) +9177-3929-0569, +66-8-9485-8465 
27-29 คณะ เกิดบุญ 4 4 32 48 [3 คืน] [มุ่งไปพาราณสี] พระอาจารย์เกิด +66-8-6362-4910, คุณสิณิชญาภาส์ สิริสังวรณ์ +66-8-6154-6363 
28 คณะ ดร.สุนทร ภิรมย์ศาสตร์กุล 1 5 15 21 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 21 กล่อง] บริษัท โตโชค จำกัด +9179-0503-6966, +66-6-5629-8795   
30 คณะ กลุ่ม "ผมเพื่อนพง" - 3 7 10 [เข้า 08.00 น. ออก 10.00 น.] [จากลัคเนา มุ่งไปกุสินารา แพ็ค 10 กล่อง] คุณธนดล ถมยา +66-8-1567-5417   
30 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       85 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ (LOTUS TOUR) +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 

 

วันที่

เดือนมกราคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

 1  คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์  1   2   19   30  คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
1 คณะ คุณเปรมจิต โทมล 3 2 6 11 [เข้า 18.00 น. ออก 12.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็คไว้ทานตอนเย็น 8 กล่อง] คุณเปรมจิต โทมล (อี๋) +9182-9284-4607, +66-8-1551-9475
1 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป


40 [เข้า 19.00 น. ออก 13.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] Ms.Narinthip Phurksakasmersuk +66-8-1613-2077 
1 คณะ อิ่มบุญ       45 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย), (บริษัท อิ่มบุญ อินเดีย-เนปาล ทัวร์ จำกัด) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144 
2 คณะ กาลบุญ       25 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +66-8-9904-9092
2 คณะ สามารถทัวร์


35 คุณจุฑามาศ กายราช
4-5 คณะ เพื่อนป้าวิไล  2  16  [2 คืน] พระศรีโพธิวิเทศ (วัดไทยลุมพินีวัน-เนปาล)
 13  คณะ ศรัทธาวัดบำเพ็ญเหนือ        70  คุณสุชาดา อารีย์ (หลิง) +66-8-3642-6292
13 คณะ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม       45 คุณสงกรานต์ พิมพา (อัชช่าโก เอเจนส์ จำกัด) +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
16 คณะ หลวงพ่อแกะ       35 หลวงพ่ออิ๊ด +9190-0663-7931, คุณณัฐนันท์ (ตุ้ย) +9177-3929-0569, +66-8-9485-8465 
17 คณะ คุณชไมพร ชลัมพุช (สไบ) 40 20 26 86 คุณสุปราณี +66-8-9008-5851, คุณสุธีร์ ซิงห์ (บริษัท ท๊อป ทราเวล (ประเทศไทย) จำกัด) +66-8-3425-7304, คุณสไมพร ชลัมพุช (สไบ) +66-8-7826-5814 
22 คณะ ผู้แสวงบุญจาก จ.ขอนแก่น       40 [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 40 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
22 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       62 พระมหาสุพรรณ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอลิเดย์ ทัวร์) +66-8-9032-4570
22 คณะ พระอาจารย์สมพงษ์ ปญฺญาวโร (ลูกศิษย์หลวงพ่อประจาก)       30 พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
23 คณะ สามารถทัวร์


35 คุณจุฑามาศ กายราช
24 คณะ Mind 1801 (คุณอุไรรัตน์)       85 ตุ๊กติ๊ก (บริษัท มายด์ วาเคชั่น จำกัด)
24 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       30 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165
24 คณะ ญาติธรรมจังหวัดชลบุรี


40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณสุวิชา อิสริยะ (กิ๊ฟท์), (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1376-2204
 25 คณะ Lucky India   5 15  25  [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-9-2642-8295 
 26-27 คณะ คุณต้อยสงขลา        33  [2 คืน]
 29-30 คณะ วัดสายไหมวนาราม         70 [2 คืน] คุณสิณิชญาภาส์ ศิริสังวรณ์ (กิ๊บ) +66-8-6338-9508  
             
             

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 5  คณะ Lucky India   5 15  25  [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-9-2642-8295 
 5 คณะ สามารถทัวร์


75 คุณจุฑามาศ กายราช
 7 คณะ อาจารย์ฉัตรชัย (สวิตเซอร์แลนด์)        42  พระมหา ดร.ประภาศ โรจนธมฺโม +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119
10 คณะ สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ว.พช.)        45  [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.]  [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534, +66-8-9405-4922  
10 คณะ ศูนย์ปฎิบัติธรรมเยาวชนบ้านธรรมะชาติ 2 5 23 30 [เข้า 05.30 น. ออก 07.00 น.] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 30 กล่อง] คุณวิมลมาศ แจ้งใจ +66-9-9425-5390
12 คณะ พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ 2 4 64 70 [ศีล 8 จำนวน 10 คน] [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 70 กล่อง] คุณวิมลมาศ แจ้งใจ +9199-3977-5015, +66-9-9425-5390
12 คณะ หลวงพ่อสหกรณ์       40 คุณสุชาดา อารีย์ (หลิง) +66-8-3642-6292
13 คณะ คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์  1   7  16  30 คุณศักดิ์ศร ทิพย์เทียมพงศ์ +66-9-4354-0333
13 คณะ หลวงพ่อแกะ       35 หลวงพ่ออิ๊ด +9190-0663-7931, คุณณัฐนันท์ (ตุ้ย) +9177-3929-0569, +66-8-9485-8465 
14 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป


36 Ms.Narinthip Phurksakasmersuk +66-8-1613-2077
15 คณะ บัวบูชา 3 5 12 20 คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544
 16  คณะ จุฬามณี ทราเวล        42   
 16-17 คณะ สวนธรรม  -   5   16   21  [2 คืน] [เข้า 19.00 น. ออก 09.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลัดเนา แพ็ค 21 กล่อง] คุณกฤษณี รัตนอำพล +66-8-1733-2009 
  20   คณะสงฆ์จังหวัดชุมพรและญาติธรรม        70  [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณสุวิชา อิสริยะ (กิ๊ฟท์), (บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1376-2204
 22 คณะ กลุ่มพุทธธรรมนำชัย บมจ.ธนาคารทหารไทย       60 [จากลุมพินี มุ่งไปอักครา] คุณศศิพิมพ์ พวงชมภู (พิม) +9199-3454-1695, +66-9-4362-8236
 22-23 คณะ คุณแม่วัฒนา วัดวะภูแก้ว 1 1 8 10 [2 คืน] [เข้า 17.00 น. ออก 07.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] คุณภัทชาณาภร รัตนไชยดำรง
 23 คณะ คุณพงศ์ศานติ์ บุญญสิทธิ์และท่านรองอธิบดีอัยการปริญญา จั่นสัญจัยและคณะ (เกิดบุญ)       40 คุณเพ็ญศิริ บุญเกิดสุ่ม +66-8-6310-9485 

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
2 คณะ วัดป่าขันติธรรม จ.ลำพูน       33 อาจารย์วิทยา โยทองยศ +66-9-7246-3575
 6-7 คณะ ชาวพุทธมาเลเซีย   38    45  [พัก 2 คืน] คุณโอภาส พูลเพิ่ม, (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล) +66-8-9461-4132  
  12  คณะ บุญนำพา (วัดป่ามะไฟ)        110 [เข้า 18.00 น. ออก 08.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณบูรตา อิ้งจะนิล (ขวัญ) +66-9-1212-9710
 12 คณะ Lucky India  5  5 15  25  [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 25 กล่องคุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-9-2642-8295 
 13 คณะ หลวงพ่อแกะ        35 หลวงพ่ออิ๊ด +9190-0663-7931, คุณณัฐนันท์ (ตุ้ย) +9177-3929-0569, +66-8-9485-8465  
             
             

 

วันที่

เดือนเมษายน 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             
             
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน พ.ค.-ก.ย. 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

25 พ.ค.  คณะ พุทธประทีบ  1  2  9 ©   คุณชิษณุพงศ์ ชัยราช (หนานแดง) (บริษัท พุทธประทีบ ทัวร์) +66-8-1923-5864 
2 มิ.ย.  คณะ ครูอ้อย        11   
19 มิ.ย. คณะ พระสมบูรณ์ สาทโร 1 3 1 © [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 4 กล่อง] พระสมบูรณ์ สาทโร
23-24 มิ.ย. คณะ คุณรุ้งแก้ว กาญจนาพร 3 - 4 © [พัก 2 คืน] [จากพุทธคยา มุ่งไปพุทธคยา] คุณแอน (วัดป่าพุทธคยา) +9188-0477-2464
1 ก.ค. คณะ คุณพิชามนต์ ศิษย์เทวาพิทักษ์ 4 - 3 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณแอน (วัดป่าพุทธคยา) +9188-0477-2464
2 ก.ค. คณะ ไตรสิกขา 5 11 40  56 © [เข้า 20.00 น. ออก 08.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 56 กล่อง] คุณทิพาญาณ ศรีสถิตธรรม, (ศูนย์ไตรสิกขา) +66-6-2426-5595
2 ก.ค. คณะ คุณตาล - - 2  2 © [จากลัคเนา มุ่งไปลัคเนา แพ็ค 2 กล่อง]  คุณตาล 
5 ก.ค. คณะ ภูเก็ตสะพานบุญ 6+2 4 2+1 15 © คุณพัชรนันท์ เรืองอนันตภัทร์ +9170-1807-9883, +66-9-9454-1642
7-8 ก.ค. คณะ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ 1 1 - © [พัก 2 คืน] Mr.Omprakash Kushawaha +9199-3620-1393
10 คณะ พระศรีสิทธิมุนี วัดม้าขาว ประเทศจีน 1+1  - © พระครูปริยัติโพธิวิเทศ
13 ก.ค. คณะ วัดป่าพุทธญาณรังษี 9 5 15+1 30 © [พระผู้ใหญ่ 2 รูป ภิกษุณี 1 รูป และมังสวิรัติ 1 คน] [เข้า 18.00 น. ออก 06.00 น.] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 30 กล่อง] พระอนุศาสน์ ธัมมานุสารี +66-9-9669-7030
15 ก.ค. คณะ พระมหาทำนอง จนฺทสาโร  1+1 - 5 © [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 6 กล่อง] พระมหาทำนอง จนฺทสาโร (วัดอโศกมหาราชพุทธคยา) +9163-8723-3039 
16 ก.ค. คณะ พระมหาพรหม ภทฺทส๊โล (จากประเทศสหรัฐอเมริกา) 3  32 39 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระมหาพรหม ภทฺทส๊โล +9199-7365-3192
17 ก.ค. คณะ คุณประภัสสร 32 - 7 39 © คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681
 29 ก.ค.  คณะ ธนาวดี กรุ๊ป        10   
30 ก.ค.  คณะ สำนักปฎิบัติธรรมศีลคุณ จ.นครราชสีมา (นำโดยแม่ชีดาริน สมภาร)   +1  1  7+8  17 © [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 18 กล่อง] คุณกรรณิการ์ เสตะสุข +9173-5246-0911, +66-8-4539-0069
             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
วันแรมทาง
ติดต่อเรา
Wat Thai Chetavan Maharvihar Sravasti Balrampur - Baharaich Road, Vill.Ghughulpur, P.O.,Deoria Distt.Balrampur, U.P., INDIA. PIN:271202 Tel: +919621-626090
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats