dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐

 คณะเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี" ประธานโดย นายประสิทธิ์ เตชะกมลสุข
(ครอบครัวเตชะคูณพิพัฒน์) กรรมการผู้จัดการ หจก.อวนเจริญ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส...ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำเดือน ๑๒
 ร่วมสวดมนต์รำลึกถึงองคฺพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มูลคันธกุฏี วัดเชตวันมหาวิหาร แห่ผ้าพระกฐินมาทอดผ้ากฐินสามัคคี
ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ขอเจริญพร ( ๑๐.๓๐ น. ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ )

แห่ผ้าพระกฐินมาทอดผ้ากฐินสามัคคี

แห่ผ้าพระกฐินมาทอดผ้ากฐินสามัคคี

แห่ผ้าพระกฐินมาทอดผ้ากฐินสามัคคี

แห่ผ้าพระกฐินมาทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐

คณะเจ้าภาพทอดผ้ากฐินสามัคคี" ประธานโดย นายประสิทธิ์ เตชะกมลสุข (ครอบครัวเตชะคูณพิพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ หจก.อวนเจริญ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป
 โดยมีนักเรียน จากโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียง มาร่วมขบวนแห่ผ้ากฐิน เข้าสู่ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ขออนุโมทนา
( ๑๓.๓๐ น. ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ )
ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป

ตั้งขบวนแห่จากยมกปาฏิหาริย์สถูป
 นายประสิทธิ์ เตชะกมลสุข (ครอบครัวเตชะคูณพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ หจก.อวนเจริญ สัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส โดยพระครูปริยัติโพธิวิเทศ ( พระมหา คร.คมสรณ์ คุตตฺธมฺโม)เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาว้ตถี
รับเป็นผู้ครองผ้าไตรจีวร ในพรรษาอันถ้วนไตรมาสนี้ คณะสงฆ์แช่ซ้อง พร้อม อนุโมทนา สาธุในวันเสาร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
ตรงกับวันแรม ๒ ค่ำเดือน ๑๒ โดยมีคณะผู้แสวงบุญ อาจารย์ซ้ง สมทรง รัตนสุมาวงศ์ มาร่วมทำบุญถวายปัจจัยและเครื่องไทยธรรมด้วย
ก่อนที่จะรับพรจากคณะสงฆ์ คณะผู้แสวงบุญได้ร่วมใจกัน ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึก และถวายผลของบุญ อันปฏิบัติดีแล้ว
แด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ในพระบรมโกฏิ
จากนั้นพระสงฆ์ให้พร ขอความสุข ความเจริญพึงมีแด่ผู้ปฏิบัตดี ปฏิบัติชอบ สืบไป เทอญ....

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ทอดผ้ากฐินสามัคคี

ขออนุโมทนา สาธุ...


 Copyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Ghughulpur Distt. Balrampur , (U.P.) INDIA. Pin code 271201
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +91 9554 647437
Email : cetavan939@gmail.com
Line ID: @watthai939