dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ประมวลภาพพระเชตวันพรรษาแรก

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ในช่วงก่อนพระมาจำพรรษา ณ นครสาวัตถีแห่งนี้ ยังเป็ท้องทุ่งนาป่าไร่ของชาวบ้าน
พื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำมาก เวลาฝนตกในช่วงฤดูทำนาทำให้เกิดน้ำท่วม
พระภิกษุรุ่นแรกที่มาทำการบุกเบิกสร้างวัดต้องใช้ความอดทน
ต่อสภาพดินฟ้าอากาศเป็นอย่างยิ่ง ลำบากแค่ไหน อย่างไร
ให้ทุกท่านดูที่ภาพที่จะนำเสนอต่อไปนี้ดัวยตัวท่านเอง...
ขออนุโมทนาบุญกับพระสงฆ์ผู้นำทางบุกเบิกอุทิศกำลังกาย
กำลังใจมุ่งมั่นสร้างพระวัดไทยเชตวันมหาวิหารด้วยภาพเหล่านนี้

 

 

 

 

 

 
วัดไทยเชตวันมหาวิหารปี55

สัตว์ นิลกายที่บริเวณวัด
วางศิลาฤกษ์ กูฎิเจ้าเชต โดยท่านวิเชษฐ์ เกษมทองศร
พระธรรมทูตวันที่ 9
คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ( มจร. ) รุ่นที่ ๑๙
ภาพในวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
งานก่อสร้างอาคารพักผู้แสวงบุญ
แผนผังวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถึ (อินเดีย)
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
ภาพย้อนอดีต พายุถล่มวัด
นิลกาย สัตว์ป่าข้างวัด
ป้ายชื่อวัดอันใหม่
ทำเนียบวัดปี55
ประมวลภาพCopyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Ghughulpur Distt. Balrampur , (U.P.) INDIA. Pin code 271201
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +91 9554 647437
Email : cetavan939@gmail.com
Line ID: @watthai939