dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก article

ระเบียบการ การขออนุญาตเข้าพัก
*****

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

          ท่านที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญกราบไหว้นมัสการสังเวชนียสถาน ที่มีความประสงค์จะขอเข้าพักในวัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย สามารถติดต่อที่วัดได้โดยตรงที่ กองงานเลขานุการวัดไทยเชตวันมหาวิหาร - อินเดีย

       โทร       : +9196-2162-6090 เท่านั้น

       E-mail  : cetvan939@gmail.com  (แนะนำช่องทางนี้)

 

รายละเอียดที่ควรแจ้งเรื่องที่พัก

      1. วัน, เดือน, ปี ที่จะเข้าพัก

      2. จำนวนผู้ที่จะเข้าพัก

      3. ประเภทบุคคลที่จะเข้าพัก (พระภิกษุ, สามเณร, แมชี, อุบาสก, อุบาสิกา)

       หมายเหตุ : ในกรณีที่ห้องพักผู้แสวงบุญวัดไทยเชตวันมหาวิหารไม่ว่าง (ช่วงแสวงบุญ ตุลาคม-เมษายน) ทางวัดจะช่วยดูแลคณะ โดยจะดำเนินการประสานที่พักให้ ณ วัดใกล้เคียง เช่น วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดเกาหลี, วัดพม่า เป็นต้น ส่วนเรื่องอาหารนั้นทางคณะเดินทางมารับประทานอาหารที่วัดโดยปกติ ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทางวัดปฏิบัติสืบมา

 

เรื่องอาหาร

 

       ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ ขอความอนุเคราะห์เรื่องอาหาร กับทางวัดโดยแจ้งรายละเอียด ดังนี้
                1. อาหาร เช้า, กลางวัน, เย็น
                2. อาหารมังสวิรัติ, อาหารเจหรือทั่วไป
                3. ห่ออาหาร (Packing) เพื่อนำไปรับประทานระหว่างการเดินทาง

การทำบุญสมทบทุนฯ

       ท่านสามารถร่วมทำบุญสมทบทุนค่าน้ำ-ไฟ บำรุงที่พัก และซื้ออาหารเข้าโรงครัว เพื่อถวายพระสงฆ์และดูแลผู้แสวงบุญ ได้ตามกำลังศรัทธา 

        - เรื่องน้ำใจค่าทิปพิเศษ (ถ้ามีความประสงค์) คนงานวัดที่ช่วยยกกระเป๋า, คนงานดูแลทำความสะอาดที่พัก, แม่ครัว, คนงานยกอาหารยกน้ำเสริฟ ขอความกรุณานำปัจจัยของท่านใส่กล่องทิปรวม ที่ทางวัดได้จัดไว้ให้ อย่าให้เป็นการส่วนบุคคล!!!

***รายละเอียดทั้งหมดที่ควรทราบและควรแจ้งนี้ เพื่อประโยชน์ของท่านเองโดยตรง ซึ่งทางวัดได้รับข้อมูลแล้วจะได้ประสานให้ได้อย่างถูกต้องและตรงกับความประสงค์ของท่านมากที่สุด***

 

 

ขอเจริญพรอนุโมทนาบุญ
และแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน


พระครูปริยัติโพธิวิเทศ ดร. (พม.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม)
เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร - อินเดีย
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2562-2563 articleCopyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
วันแรมทาง
ติดต่อเรา
Wat Thai Chetavan Maharvihar Sravasti Balrampur - Baharaich Road, Vill.Ghughulpur, P.O.,Deoria Distt.Balrampur, U.P., INDIA. PIN:271202 Tel: +919621-626090
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats