dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


จองห้องพัก ปี 2566 - 2567 article

 

 

 

 

 

 

 

 

  ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2566 - 2567

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetavan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุสามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง

ที่เบอร์ +91 63896 35492 

Line ID : @watthai939

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก 7 วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ม หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนาวัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

Update 10/06/2567 เวลา 15.03 น.

หมายเหตุ: หากได้รับอีเมล์ตอบกลับแต่ยังไม่ชื่อคณะในตาราง

สามารถติดต่อที่ Line: @watthat939

 

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 2567

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน กุมภาพันธ์ (February) ๒๕๖๗

 

 

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ (February)

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

 

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

 

 

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

1

.โยม ปรียา ศิลากุล ( โยมอี๊ด) จองห้องพัก 1 ห้อง คืนที่ 1

-

-

3

-

3

 

 

 

 

๒.คณะท่องฟ้าทัวร์ Thong Fah Tour

10

3

4

-

17

<preamjit27@hotmail.com>

 

 

 

.คณะแสวงบุญ

-

2

5

-

5

 

 

 

 

2

 

๑.คณะคุณโยม คิส ภูริตา (คืนที่1)

47

-

27

9

83

ติดต่อมาทาง line Official

 

 

 

.โยม ปรียา ศิลากุล ( โยมอี๊ด) จองห้องพัก 1 ห้อง คืนที่ 1

-

-

3

-

3

 

 

 

 

.คณะโยมน้อยปัญญาพร

26

-

12

3

41

 

 

 

 

3

๑. บริษัท ฟลาย ไรท์ ทัวร์ จำกัด

-

-

-

-

16

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

๒.คณะคุณโยม คิส ภูริตา (คืนที่2)

47

-

27

9

83

 

 

 

๓.แม่ชีนพวรรณ

1

-

23

1

25

noppawan6038@gmail.com

 

 

.โยม ปรียา ศิลากุล ( โยมอี๊ด) จองห้องพัก 1 ห้อง คืนที่ 3

-

-

3

-

3

 

 

 

 

4

๑. บริษัท หิมาลายัน ฮอลิเดย์ จำกัด

8

11

12

1

42

-

 

 

 

๒.คณะแม่ชีนันท์

-

1

9

-

10

 

 

 

 

.คณะโยมอิด ดีไว

4

2

5

-

11

(pray222269@gmail.com)

 

 

 

6

๑. คณะโยมสมใจ

11

8

21

-

40

-

 

 

 

๒.คุณโยมธนาวดี

9

2

19

-

21

thanwadee24@gmail.com

 

 

 

๓.คณะโยม อ้อย สิริรัชต์ วิศาล

9

-

9

-

18

aoid3536@gmail.com

 

 

 

.นางสาวณัฎฐาภรณ์ หาญทนงค์

2

1

3

-

6

nattha.han@hotmail.com

 

 

 

8

๑. คณะพระครูปุญวราภรณ์ (คืนที่ ๑)

11

-

4

-

15

ปวีณา พาพิจิตร

 

 

 

.อาจารย์ บุญตา

3

-

1

-

4

 

 

 

 

9

๑.คณะโพธิสิกขาลัย

32

6

10

-

48

bodhisikkhalai@gmail.com

 

 

 

๒.คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

13

5

21

-

40

-

 

 

๓.คณะ วี.เอ.ทัวร์  คณะวัดป่าเชียงใหม่ - ลำพูน

3

3

10

-

16

angkanasukskul@gmail.com

 

 

๔. คณะพระครูปุญวราภรณ์ (คืนที่ ๒)

11

-

4

-

15

ปวีณา พาพิจิตร

 

 

 

 

.คณะอาจารย์บุญเกิด

28

7

4

1

41

 

 

 

 

11

๑.คณะคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์(คืนที่ 1)

18

1

1

-

20

@Boonma

 

 

 

12

๑. คณะฟาฟาทราเวล

10

10

10

2

32

(service@softwarefly.com)

 

 

 

๒.คณะที่นี่ทัวร์

3

1

5

-

9

ติดต่อพระอาจารย์ทองดี

 

 

 

๓.คณะคุณกิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์(คืนที่ 2)

28

7

4

1

41

@Boonma

 

 

 

.คณะ พรพิมลทัวร์

3

5

19

-

27

smilejourney1981@gmail.com

 

 

 

14

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

5

5

32

-

42

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

 

.คณะ ศิษยานุศษิยพ์ระเทพกิตติโมลีสวติเซอร์แลนด์

1

4

4

-

9

chatchainaja@gmail.com

 

 

 

15

.คณะโยม นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข(คณะศรัทธาธรรม)

1

8

8

-

17

 

 

 

 

.คณะคุณแม่กรองศิลป์

4

-

14

-

19

 

 

 

 

16

๑.คณะชมพูทวีปทัวร์ (คืนที่ ๑)

4

8

72

-

84

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

๒.คณะโยมศันสนีย์

2

5

32

3

42

-

 

 

17

๑. คณะชมพูทวีปทัวร์ (คืนที่ ๒)

-

-

-

-

84

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

๒.คณะ พระธันน์ โชติโก (คืนที่ ๑)

5

9

26

-

40

thunchotigo@gmail.com

 

 

๓.Saibun Tour & Travels Private Limited

-

-

-

-

25

Saibuntourandtravels@gmail.com

 

 

18

๑. คณะ พระธันน์ โชติโก (คืนที่ ๒)

5

9

26

-

40

thunchotigo@gmail.com

 

 

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

 

 

๒.คณะวัดธรรมมงคล พระอาจารย์อู่

6

5

31

-

42

toffuugoto@gmail.com

 

 

..คณะบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (DHT)

3

10

27

-

40

(bert_dhammahansa@hotmail.com)

 

 

..คณะแม่ครัวโรงทาน วัดไทยกุสินารา

-

-

18

-

18

 

 

 

.โยมประภัสสร

2

1

7

-

10

prapassornburaso1975@gmail.com

 

 

19

.คณะกาลบุญ

2

1

9

-

12

jitsom.apinya@hotmail.com

 

 

 

.โยมตุ๊กตา

5

-

2

-

7

Line ทอดี

 

 

 

.โลตัสทัวร์

19

2

19

-

40

 

 

 

 

20

๑. คณะคุณณัฐพร เหล็กดี

7

1

9

-

17

-

 

 

 

๒. คณะที่นี่ทัวร์ (คืนที่ ๑)

4

5

17

4

30

ติดต่อพระอาจารย์ทองดี

 

 

 

.คณะเสบียงบุญทัวร์

6

2

7

1

15

 

 

 

 

.ปุ้ม จากใจดีส์แอททัวร์

2

-

-

-

2

 

 

 

 

 

.บุษรักอินเดีย

5

3

14

-

22

 

 

 

 

21

๑. คณะโยมตุ๊กตา( คืนที่ ๑)

4

7

15

-

26

อาคารและBล่าง2

 

 

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

๓. คณะที่นี่ทัวร์ (คืนที่ ๒)

4

5

17

4

30

ติดต่อพระอาจารย์ทองดี

 

 

.คณะโยมชมพู่ (line of ชมเอ๋ยชมพู)

4

1

2

-

7

(line of ชมเอ๋ยชมพู)

 

 

.คณะ โยมจิ๋ง

4

7

21

-

29

 

 

 

22

๑. คณะเกิดบุญ

8

15

36

1

60

คุณเพ็ญศิริ บุญเกิดสุ่ม 0863109485

 

 

 

๒.คณะโยมตุ๊กตา( คืนที่ ๒)

4

7

15

-

26

อาคารและBล่าง2

 

 

 

.ที่นี่ทัวร์

1

6

1

-

17

lurdboontour@gmail.com

 

 

 

.คณะ โยมจิ๋ง

4

7

21

-

39

 

 

 

 

23

.คณะเลิศบุญ ทัวร์

11

-

2

-

13

 

 

 

 

.คณะ Niwan Singh คืนที่ 1/3

-

3

1

-

4

เข้าบ่ายวันที่ 24

 

 

 

.คณะประทุมทัวร์

7

1

4

-

12

ฉันเพล

 

 

 

24

๑.คณะอิ่มบุญ อินเดีย เนปาลทัวร์

1

3

14

-

18

-

 

 

 

.คณะโลตัสทัวร์ (โยมอุ๊ ฐิติรัตน์)

12

5

18

-

34

Line กองงาน

 

 

 

๓.พระมหาอินทร์วงค์ อิสฺสรภาณี

6

5

19

2

32

inthawong_iss@hotmail.com

 

 

 

.คณะ Niwan Singh

-

3

1

-

4

 

 

 

 

25

๑. คณะวัดถ้ำพรุตะเคียน จ.ชุมพร และสายบุญประจวบ ฯ

7

7

58

-

72

พิม / สิงห์โต

ห้องพักเต็ม (Full)

 

 

๒.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

.คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

13

2

11

-

26

 

 

 

.วัดญี่ปุ่นเมืองกัลกัตตา

1

6

4

-

11

 

 

 

26

๑. คุณสุภิญญา

5

5

16

3

26

Line.T

 

 

 

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

๓.คณะคุณอ้อย สิริรัชต์ วิศาล

9

5

10

-

24

 

 

 

 

27

๑.คณะคุณอ้อย สิริรัชต์ วิศาล

9

5

10

-

24

acchago@gmail.com

 

 

 

๒.คณะโยมศรานีย์ (ต้นอ้อ)

6

5

10

-

26

lelamata1969@gmail.com

 

 

 

๓.คณะบวชและสอบนักธรรมรุ่นที่ 6 ของวัดไทยพุทคยา

10

1

12

9

32

(Line.T)

 

 

 

๔.คณะแม่ชีดวงพร เจริญคู้

8

3

13

1

25

phramahaprapaskhemsukh@gmail.com

 

 

 

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

28

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

6

4

30

 

40

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

 

๒.พระอาจารย์ ดร.สวัสดิ์ (คืนที่ ๑)

6

4

30

-

40

ID : biwtyburin

 

 

 

๓. ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ บัณฑิตวิทยาลัย มจร.

16

14

16

-

32

suthep.silver@gmail.com

 

 

 

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

.คณะพระบุญส่ง

4

5

4

 

13

 

 

 

 

29

๑.คณะบริษัทจุฬาทราเวล

2

5

3

-

1o

ติดต่อพระอาจารย์ทองดี

 

 

 

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน มีนาคม (March) ) ๒๕๖๗

 

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 2567

 

 

วันที่

เดือน มีนาคม (March) 2567

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

 

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

 

 

 

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

 

 

 

1

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

2

 

๑. คณะวัดศาลาลำดวน

-

-

-

-

80

 

 

 

 

.พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

54

3

3

 

60

kriangkrai.ph@mbu.ac.th

 

 

 

.คณะ พระครูสมุห์เสรี  ฉายา สิริสมฺปนฺโน   ธุดงคสถานลำพูน

1

-

-

-

1

(isaraseri@gmail.com)

 

 

 

.ที่นี่ทัวร์

3

3

4

-

10

 

 

 

 

3

.ที่นี่ทัวร์

3

3

4

-

10

 

 

 

 

 

.พระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)

54

3

3

 

60

kriangkrai.ph@mbu.ac.th

 

 

 

4

๑.คณะบริษัท อิ่มบุญ อินเดีย - เนปาล ทัวร์ จำกัด

5

12

28

-

45

  embuun.tours@gmail.com

 

 

 

๒.คณะสามารถทัวร์

6

7

25

-

41

Line กองงาน(Sss)

 

 

 

.อาจารย์ มหาประภาส

3

8

9

1

21

-

 

 

 

๔.คณะวัดพระงาม

7

2

1

-

10

-

 

 

 

.คณะโพธิสิกขาลัย

17

2

17

-

36

Line กองงาน(Sss)

 

 

 

5

๑. โยมแม่ละมัย อุบลฯ

30

5

-

-

41

-

 

 

 

๒.คณะ A-One Travel Service

7

-

17

-

26

info@themapmaker-th.com

 

 

 

.คณะพระครูปลัดวิสุทธิ์ศรีเจ้าอาวาสวัดศรีกุเรชา มีนบุรี

4

4

14

-

22

Line มูลนิธิคุณธรรมนำชียวิต (กองงาน)

 

 

 

6

.คณะทัวร์ สุขใจในแดนธรรม🪷

19

3

7

-

30

freedomlove1919@gmail.com

 

 

 

.คณะหลวงพ่อแกะ(โยมตุ้ย)

4

8

12

-

24

nuttanantradatupphone@gmail.com

 

 

 

7

๑.คณะพระอาจารย์บุญร่วม (วพช)

-

-

-

-

40

ติดต่อพระอาจารย์ทองดี

 

 

 

๒.คณะบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (DHT)

3

7

12

-

22

(bert_dhammahansa@hotmail.com)

 

 

 

.Saibun Tour & Travels Private Limited

4

7

9

-

20

sales.saibuntours@gmail.com

 

 

 

 

๔.คณะ โยมคุณสุมารินทร์ สุจันทร์ศรี

1

-

5

-

6

Line. official

 

 

 

8

.คณะโยมบี (1/2คืน)

13

4

15

-

32

bebe.phakhaporn@gmail.com

 

 

 

.คณะโยมแม่ชีปรานี

-

-

-

-

41

-

 

 

 

.คณะโยมหน่อย(AC Tour)

29

14

13

-

56

ติดต่อมาทาง line กองงาน

 

 

 

9

๑. คณะบริษัทเชอร์รี่ พิงค์

-

-

-

-

80

 cherrypinktour@gmail.com

 

 

 

๒.คณะโยม เล็ก อังกิผู้นำ Angi singh travel

9

16

-

-

25

 

 

 

 

.คณะพระอาจารย์บุญเกิด คณะพระธุดงค์

-

-

-

-

50

Line.T

นอนเต้นท์

 

 

.คณะโยมบี(2/2คืน)

13

4

15

-

32

 

 

 

 

คณะแม่น้อยปัญญาพร

1

2

22

-

25

Line.(กองงาน)Noinoi

 

 

 

10

.คณะ เสบียงบุญทัวร์

4

1

3

-

8

amarjeetkumar90143@gmail.com

ID line : Kungnang0602

 

 

 

.Amarjeet Kumar Group

-

-

-

-

48

<amarjeetkumar90143@gmail.com>

 

 

 

11

๑.คณะพระมหาพรหม ภทฺทสีโล

-

-

-

-

60

pratavada53@gmail.com

 

 

 

๒.คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

-

-

-

-

36

-

เลื่อนยังไม่กำหนด

 

 

๓.โลตัสทัวร์ (โยมฐิติรัตน์ สงึมรัมย์)

-

-

-

-

30

<thitirat.au@hotmail.com>

 เลื่อนเป็น12/3/67

 

 

12

๑.คณะบริษัท ธรรมหรรษาทัวร์ แอนด์ แทรเวล (DHT)

1

5

10

-

16

(bert_dhammahansa@hotmail.com)

 

 

 

.บวชสำนักงานศาลยุติธรรม

-

-

-

-

55

พระอาจาย์ทองดี

 

 

 

๓.โลตัสทัวร์ (โยมฐิติรัตน์ สงึมรัมย์)

-

-

-

-

35

lotustour.contact@gmail.com

 

 

 

๔.คณะ สวนธรรมจตุภาวัน

6

1

5

-

13

 

 

 

 

13

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

3

15

-

19

-

 

 

 

๒. คณะสงฆ์อำเภอพนมไพร ร้อยเอ็ด

15

4

14

-

32

ครูหน่อย

 

 

 

๓. คณะวัดป่ามะไฟ

18

10

85

-

113

บูรตา อิ้งจะนิล (ขวัญ)

 

 

 

14

๑. คณะโพธิสิกขาลัย

9

8

30

-

47

bodhisikkhalai@gmail.com

 

 

 

๒.คณะสมใจ  เจริญราช

-

-

-

-

40

พระทองดี

 

 

 

.บริษัท อิ่มบุญ อินเดีย – เนปาล ทัวร์ จำกัด (พิพาย)

5

12

10

-

27

embuun.tours@gmail.com)

 

 

 

.พระมหาทำนองพระมหาทำนอง

-

2

5

-

7

Line of

 

 

 

.พญ.ธัญญารัตน์ สิทธิวงศ์

 1

4

6

-

11

Thunya044@gmail.com

 

 

 

15

.คณะพุทธอาสา(ชมพูทวีป)

2

2

22

-

30

yukmoye@gmail.com

 

 

 

16

.คณะอิ่มบุญ

-

-

-

-

45

ติดต่อมาทางพระอาจารย์ ทองดี

 

 

 

 

๒.พระอาจารย์บุญส่ง

7

5

10

2

24

Phrasangha(กองงาน)

 

 

 

17

.กรุ๊ปญี่ปุ่น

5

2

9

-

16

Line.ตามรอยธรรม (กองงาน)

 

 

 

.กรุ๊ป มจร

17

1

9

-

20

‘’

 

 

 

.คณะพระมหาเผด็จ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

10

3

11

4

29

ติดต่อมาทางพระอาจารย์ ทองดี

 

 

 

19

.คณะพระอาจารย์สุโข กตปุณโญ

3

1

23

3

30

martwimon@gmail.com

 

 

 

.สุทธิธรรมทัวร์

-

-

-

-

40

sutthithamtour@hotmail.com

 

 

 

.คณะรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ 22

4

 

11

3

18

 

 

 

 

 

๔.คณะวัดป่านาผือ อ.รัตนบุรี

6

3

16

-

25

Line:กองงาน amarwadee

 

 

 

20

.คณะธรรมจิตตะทัวร์ นำโดยพระอาจารย์ราวี จารุธัมโม

2

5

25

-

32

orange.za@hotmail.com

 

 

 

 

๒.คณะพระครูจารุธรรมพิมล

6

10

54

7

77

 

 

 

 

21

๑.คณะพระครูพิพิธพลาทร วัดวังยาว

-

-

-

-

30

1991nananizz@gmail.com

 

 

 

.คณะจายัสฮอลิเดย์ ทัวร์ไทยแลนด์(โยมแหม่ม)

5

3

10

-

18

 +91 7903480998 จายัส

 

 

 

 

๓.คณะโลตัสทัวร์

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

๔.คณะจาริกธรรม

88

2

9

 

99

Line:กองงาน

กางเต็นท์

 

 

22

.คณะ"จิตเกษม"

-

-

10

-

10

<poonyapas6495@gmail.com>

 

 

 

 

๒.คณะจารริกธรรม

88

2

9

 

99

Line:กองงาน

กางเต็นท์

 

 

23

๑. กุณฑีร์ ลิ้มภักดี (คืนที่ ๑)

-

-

4

-

4

-

 

 

 

๒.คณะโลตัสทัวร์ (โยมฐิติรัตน์ สงึมรัมย์)

-

-

-

-

25

Line โยมอุ๊ (line.กองงาน)

 

 

 

24

๑. กุณฑีร์ ลิ้มภักดี (คืนที่ ๒)