dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


จองห้องพัก ปี 2566 - 2567 article

  ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2566 - 2567

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetavan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +91 9554  647437 Line ID : @watthai939

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

ตารางจองห้องพัก ผู้เดินทางแสวงบุญ

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

 

Updete 4/12/2566 เวลา 16.29 น.
หมายเหตุ: หากได้รับอีเมล์ตอบกลับแต่ยังไม่ชื่อคณะในตาราง
สามารถติดต่อที่ Line: @watthat939

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน กันยายน ( September) ๒๕๖๖

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 2566

 

วันที่

เดือน กันยายน ( September) 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

เบอร์ติดต่อกลับ(อินเดีย-ไทย)

 

5

๑.คณะวัดเนรัญชราวาส (คืนที่ ๑)

15

5

5

-

25

พระพงศ์พัฒน์

 

 

6

๑.คณะวัดเนรัญชราวาส (คืนที่ ๒)

15

5

5

-

25

พระพงษ์พัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน ตุลาคม(October)  2566

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๖

 

วันที่

เดือน ตุลาคม (October) 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

เบอร์ติดต่อกลับ(อินเดีย-ไทย)

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

9

๑. คณะกาลบุญทัวร์

1

3

9

-

13

Line: garnboon1

 

 

10

๑. คณะพระนักศึกษาพารานาสี

9

3

4

-

16

-

 

 

17

๑. คณะอิ่มบุญ อินเดีย เนปาลทัวร์

2

4

9

-

15

watwung@gmail.com

 

 

18

๑. คณะพระวัดลาวอินเตอร์

24

-

6

-

30

-

 

 

20

๑. คณะบริษัท จุฬา ทราเวล

33

14

31

-

78

ID julawi

 

 

21

๑.ณะวัดป่าสารานาถ

10

-

2

-

12

-

 

 

24

๑.คณะพระนักเรียนเตรียมธรรมทูต

50

6

-

-

56

-

 

 

26

๑. คณะอุทยานธรรมวังวิโมกข์ จ.สุรินทร์ (คืนที่ ๑)

2

3

10

-

15

watwung@gmail.com

 

 

27

๑. คณะอุทยานธรรมวังวิโมกข์ จ.สุรินทร์ (คืนที่ ๒)

2

3

10

-

15

watwung@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน พฤศจิกายน  (November)  2566

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๖

 

วันที่

เดือน พฤศจิกายน (November)2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

เบอร์ติดต่อกลับ  (อินเดีย-ไทย)

 

1

เตรียมงานกฐิน วัดไทยบุพพาราม

-

-

-

-

-

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

2

เตรียมงานกฐิน วัดไทยบุพพาราม

-

-

-

-

-

-

 

3

เตรียมงานกฐิน วัดไทยบุพพาราม

-

-

-

-

-

-

 

 

๑. คณะพระอาจารย์สมบูรณ์

2

2

4

-

8

nattha.han@hotmail.com

 

 

๒.คณะคุณเทียนชัย โฆษิตพิพัฒน์  จ.เชียงราย

1

3

3

 

7

-

 

 

5

๑. บริษัทอะเวย์ เวเคชั่น(โยมบี)

1

4

20

-

25

bebe.phakhaporn@gmail.com

 

 

7

คณะโลตัสทัวร์ (โยมอุ๊ ฐิติรัตน์)

15

2

8

-

25

lotustour.contact@gmail.com

 

 

8

๑.คณะท่องฟ้าทัวร์

3

3

20

-

26

preamjit27@hotmail.com

 

 

๒.คณะทีนี่ทัวร์

6

4

12

-

25

Line: thineetour

 

 

 

๓.โยมประภัสสร(แจ๋ม)

2

4

21

-

27

prapassornburaso1975@gmail.com

 

 

9

๑. บริษัท ฟลาย ไรท์ ทัวร์ จำกัด

1

2

10

-

13

flyright_tour@yahoo.com

 

 

10

๑. คณะบวช มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้า

93

-

23

74

188

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

13

๑. คณะเกื้อบุญ

7

1

3

2

40

napaporn1953@gmail.com

 

 

๒. คณะธรรมจิตตะทัวร์

4

7

8

1

20

orange.za@hotmail.com

 

 

๓.คณะชมรมศิษย์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม

3

9

11

3

25

greenbird2547@gmail.com

 

 

14

เตรียมงานกฐินพระราชทานวัดไทยเชตวัน

-

-

-

-

-

-

 

 

15

เตรียมงานกฐินพระราชทานวัดไทยเชตวัน

-

-

-

-

-

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

16

งานกฐินพระราชทานวัดไทยเชตวันมหาวิหาร

-

-

-

-

-

-

 

 

18

๑.คณะอิ่มบุญ อินเดีย เนปาลทัวร์

5

5

35

-

45

embuun.tours@gmail.com

 

 

๒. ศูนย์สังฆศาสน์ธำรงค์

5

9

12

-

14

-

 

 

๓. คณะ คุณ ทราย พรพิมล

-

-

-

-

60

-

 

 

๔. คณะวันแรมทาง

1

6

13

-

25

wanramtang@hotmail.com (โยมปลา)

 

 

19

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

6

13

-

20

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

๒. คณะ พระมหาประภาส (แม่ชีแอน)

1

2

12

1

16

phramahaprapaskhemsukh@gmail.com

 

 

๓.คณะบริษัท เอซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

2

2

-

4

acpinter99@gmail.com

 

 

20

๑. คณะสังคม ทัวร์

-

-

-

-

40

คุณราตรี

 

 

21

๑. คณะคุณโยมสงวนพงศ์  เอื้อคารวะ

5

4

9

-

18

dhamnong@gmail.com

 

 

๒.คณะคุณโยม thanwadee

-

3

16

-

19

thanwadee24@gmail.com

 

 

22

๑. คณะกฐินวัดไทยนวราชรัตนาราม 960

-

-

-

-

40

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒.คณะคณะธนาวดี

-

-

-

-

25

-

 

๓.คณะคุณ ปุณยนุช แช่เฮง

-

-

-

-

60

-

 

23

๑.คณะโยมคุณอำนวย หอมสมบัติ

4

4

22

-

30

tawee_a2000@yahoo.com

 

 

๒.คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

-

-

-

-

52

-

 

 

25

๑. คณะกาลบุญทัวร์

2

4

-

10

16

jitsom.apinya@hotmail.com

 

 

27

๑.คณะกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา

7

5

21

-

31

คุณกุลทรัพย์

 

 

28

๑.ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ (คืน 1)

5

-

-

-

60

Line: ดร.สวัสดิ์0932246419

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒.คณะวัดลาวพุทธคยานานาชาติ

6

2

19

-

27

(Line.T)

 

๓.คณะ บุศ รักษ์อินเดีย

2

2

16

-

20

-

 

๔.คุณโยมอ้อย สิริรัชต์ วิศาล

4

3

4

-

11

-

 

 

29

๑. คณะคุณสกุลลักษณ์  หาญเจริญ

1

3

30

-

34

id : sakunlak.hj

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะท่องฟ้าทัวร์

4

14

22

-

40

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

๓. ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ (คืน 2)

5

-

-

-

60

Line: ดร.สวัสดิ์0932246419

 

๔.คณะสายบุญ สปร.

-

-

-

-

20

อาคาร C

 

30

๑. ธรรมรักษาอุดร

5

2

9

-

16

 thamruksaudon2009@gmail.com

 

 

๒. คณะแม่ทิพย์ (หมอและโรงพยาบาลนครศรีธรรมราช)

8

3

29

-

40

blissjourney82@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน ธันวาคม (December) 2566

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ๒๕๖๖

 

วันที่

เดือน ธันวาคม (December) 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

 

2

๑. บริษัท พุทธภูมิ ทราเวล จำกัด (ประเทศไทย) จำกัด

20

6

30

1

57

phutthabhumitravel.th@gmail.com

 

 

3

๑. คณะธรรมปัญญา

2

4

17

-

23

panya.gg

 

 

4

๑. คณะบริษัทมหาโชคธรรม

8

6

24

-

38

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะสังคม ทัวร์

1

6

18

-

25

-

 

๓.คณะ คุณโยมศันสนีย์

2

9

 

11

sunsanee_1965@hotmail.com

 

๔.คณะ แม่หนูเล็ก

-

-

-

-

8

-

 

5

๑. บ. แอคชาโก เอเจนท์

-

-

-

-

22

ID : airohlalah

 

 

๒.บริษัทเทพอุดมธรรม ทราเวล แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

-

12

20

 

32

-

 

 

๓.คณะโยม อ้อย สิริรัชต์ วิศาล และญาติธรรม

-

-

-

-

25

aoid3536@gmail.com

 

 

6

๑. คณะพระอาจารย์สุโข กตปุญโญ

1

4

55

 

60

คุณวิมลมาศ แจ้งใจ

 

 

๒. คณะคุณพวงแก้ว โดย คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ

-

-

-

-

10

ID : a-bunraksar

 

 

7

๑. คณะทริปบุญรักคำราม

-

-

-

-

45

อลิสา อริยรัชโตภา

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะเทพรักษาจาริกบุญ

4

6

12

-

30

thepraksa58@gmail.com

 

๓. บริษัทอะเวย์ เวเคชั่น(โยมบี)

-

-

-

-

16

bebe.phakhaporn@gmail.com

 

๔.คณะเกื้อบุญ (น.ส.นภาภรณ์ รินทระ)

-

-

-

-

30

napaporn1953@gmail.com

 

8

๑.คณะธรรมจิตตะทัวร์

-

-

-

-

9

orange.za@hotmail.com

 

 

9

๑. บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป (คืนที่ ๑)

40

7

7

-

54

id line: 0614243030

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะ 2000 ฮอลิเดย์ทัวร์

1

8

31

-

40

supannaphum@hotmail.com

 

๓. คณะวัดป่าเขาหินตัด

-

-

-

-

40

-

 

๔.คณะวันแรมทาง

1

2

10

-

13

wanramtang@hotmail.com

 

10

๑. บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป (คืน๒)

36

11

13

7

67

614243030

 

 

๒. ลูกศิษย์พระอธิการสุโข กตปุญโญ

-

-

-

-

60

วิมลมาศ แจ้งใจ

 

 

11

๑. คณะธนาวดีทัวร์

-

-

-

-

25

-

 

 

๒. คณะอิ่มบุญ อินเดีย เนปาลทัวร์

6

4

15

 

25

-

 

 

๓. คณะวัดพระงาม

-

-

-

-

38

คุณสมศักดิ์

 

 

๔. คณะคุณประภัสสร(แจ๋ม)

-

-

-

-

15

prapassornburaso1975@gmail.com

 

 

12

 

๑. คณะ 2000 ฮอลิเดย์ทัวร์

6

9

60

-

74

supannaphum@hotmail.com

 

 

๒.คณะบริษัท เอซีพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

-

4

3

-

7

acpinter99@gmail.com

 

 

13

๑. คณะพระปลัดบุญร่วม ปุญญมโณ  และจุฬาทราเวล

-

-

-

-

30

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะ 2000 ฮอลิเดย์ทัวร์

7

8

65

-

80

supannaphum@hotmail.com

 

๓. คณะบัวบูชา

-

-

-

-

30

อังคสิญา คงหอม

 

๔. คณะสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ FM 104.25 MHz

7

9

18

-

34

boonroumradio@gmail.com

 

14

๑.คณะแม่ชีดวงพร  เจริญคู้

2

2

9

1

14

-

 

 

๒.บริษัทอังกิซิงห์ทราเวล

6

7

7

-

20

mr.singh-angi@hotmail.com

 

 

16

๑. คณะพุทธรินทร์ ทัวร์

-

-

-

-

36

ต้นอ้อ

 

 

 

๒.คณะ โยมแนน

-

-

-

-

75

(Line.T)

 

 

17

๑. คณะบริษัทเชอร์รี่ พิงค์ (คืนที่ ๑ )

-

-

-

-

 

-

ห้องพักเต็ม (Full) 

 

 

 

๒. คณะเสบียงบุญ  ทัวร์

-

-

-

-

45

mantana_nbc@hotmail.co.th

 

๓. คณะเดินทาง ยมสานุ มหรชัน (คณะโยมสานุ)

-

-

-

-

30

sanuzpd@gmail.com

 

 

18

๑. คณะพุทธภูมิทราเวล

3

-

-

-

45

คุณกุ้ง

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะพระครูปุญวราภรณ์ (คืนที่ ๒)

-

-

-

-

45

ปวีณา พาพิจิตร

 

๓. คณะบริษัทเชอร์รี่ พิงค์ (คืนที่ ๒)

15

-

-

-

30

-

 

๔. คณะวัดทุ่งครุ (พระครูสังฆรักษ์จำเนียร)

-

-

-

-

30

-

 

๕.คณะแม่ชีกิมช้วน

-

-

-

-

35

พักวัดเกาหลี  ทานอาหารที่วัดไทยเชตวัน

 

19

๑. คณะอินเดียภาวนา 66

18

8

20

-

46

id: boonarun

 

 

 

๒. คณะเกื้อบุญ

-

-

-

-

40

นภาภรณ์ รินทระ

 

.คณะพระมหาชาคริต

-

-

-

-

20

 

 

20

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

12

3

25

-

40

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

๒.คณะ คุณโยม ราตรี ศิริ (มิ้น)

2

5

28

-

35

napasorn9197@gmail.com

 

 

๓.คณะโยมติ๊ก

8

5

24

-

37

-

 

 

21

๑.Saibun Tour & Travels

-

-

-

-

35

Saibuntourandtravels@gmail.com

 

 

 

๒.คณะ ราม กุสินารา

-

-

-

-

24

-

 

 

22

๑.บริษัทอะเวย์ เวเคชั่น(โยมบี)

-

-

-

-

35

bebe.phakhaporn@gmail.com

 

 

23

๑. คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

-

-

-

-

30

-

 

 

๒.คณะธนาวดี   สายการบินอินดิโก้

-

-

-

-

15

(thanwadee24@gmail.com)

 

 

24

๑. คณะคุณโยม ดร.สาริศา เจนเขว้า

-

-

-

-

8

seesarisa@yahoo.com

 

 

26

๑.คณะอาจารย์บุญส่ง (Phasangha)

4

3

19

-

26

Line.Phasangha0993659829 (asst.watthai939)

 

 

27

๑. คณะโยมน้อย  ปัญญาพร

-

-

-

-

30

piyawan_aor@hotmail.com

 

 

28

๑.คณะแม่ชีดวงพร

3

5

21

1

30

phramahaprapaskhemsukh@gmail.com

 

 

29

๑. คณะ โยม วรัชนี เหลืองรุ่งเรือง

-

1

1

-

2

Rachanee_L@hotmail.com

 

 

๒.คณะโลตัสทัวร์ (โยมอุ๊ ฐิติรัตน์)

-

-

-

-

25

lotustour.contact@gmail.com

 

 

๓.บริษัท จุฬา ทราเวล จำกัด

-

-

-

-

30

-

 

 

31

๑. คณะคุณแม่อุดม

-

-

-

-

40

วิรัลพัชร nunuindia

 

 

๒.คณะเลิศบุญทัวร์

-

-

-

-

20

lurdboontour@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางคณะผู้แสวงบุญ เข้าพักเดือน มกราคม (January) ๒๕๖๗

 

ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย 2567

 

วันที่

เดือน มกราคม (January) 2567

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

หมายเหตุ

 

 

 

ชื่อ – คณะ(วัด-บริษัท-จังหวัด)

พระ

ชาย

หญิง

แม่ชี

รวม

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

 

2

.คณะบวชพระของวัดไทยพุทธคยา

1

2

1

 

-

@thongdee

 

 

.คณะพระมหาสุพรรณ์

7

5

20

-

32

supannaphum@hotmail.com

 

 

3

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

2

18

-

21

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

 

๒.โครงการบรรพชา-อุปสมบท บวชชีพรหมโพธิ ปฏิบัติธรรม ณ ดินแดนพุทธภูมิเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

-

-

-

-

70

(Line.T)

 

 

5

คณะคุณโยมภัทริน นุวงศ์ศ

5

2

18

-

20

p.nuwongsri@gmail.com

 

 

7

 

 

๑.คณะต้นบูลย์ ทราเวล

-

3

16

-

19

1991nananizz@gmail.com

 

 

๒.คณะโยม ธนภร ศรีอำไพ

1

3

10

2

16

duanthong816@gmail.com

 

 

๓.คณะคุณโยมสุดารัตน์ ละออศรี

3

2

15

-

20

sazabi324.ks@gmail.com

 

 

9

๑. คณะสามารถทัวร์ (โยมเรียม)

-

-

-

-

31

-

 

 

 

.คณะคุณโยมปลา

-

-

-

-

25

prapassornburaso1975@gmail.com

 

 

10

๑. คณะอิ่มบุญ อินเดีย เนปาลทัวร์

-

-

-

-

22

-

 

 

๒.คณะทางสายกลางตามรอยบาท

5

4

17

-

26

thaennilmee@gmail.com

 

 

11

๑.คณะ  วัดป่าเวฬุวนาราม

-

-

-

-

20

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒.คณะ พระมหาธีรเมธี

-

-

-

-

25

line office : Phong

 

๓.คณะ วัดปรางค์กู่

-

-

-

-

35

acchago@gmail.com

 

๔.คณะโพธิสิกขาลัย

4

3

40

-

47

bodhisikkhalai@gmail.com

 

๕.คณะครูบาปัฐวี

-

-

-

-

15

(thanwadee24@gmail.com)

 

12

๑.คณะ Mind 0912

-

-

-

-

37

ติดต่อมาทาง line of

 

 

14

๑. คณะพระพิจิตร

-

-

-

-

32

บริษัทมันดาร่า

 

 

16

๑. คณะคุณปวีณา พาพิจิตร(กิ๊ก)

-

-

-

-

32

Id: paweena.papichit

 

 

๒. บริษัทอะเวย์ เวเคชั่น(โยมบี)

-

-

-

-

35

bebe.phakhaporn@gmail.com

 

 

๓.ณะเสบียงบุญทัวร์

-

-

-

-

25

-

 

 

17

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

3

15

-

19

คณะท่องฟ้าทัวร์

 

 

๒. คณะพระมหาพรหม ภทฺทสีโล

-

-

-

-

40

pratavada53@gmail.com

 

 

๓. คณะโยมตุ๊กตา

-

-

-

-

 

อาคารและBล่าง2

 

 

19

@..โยมคณะ คุณพริมา วงศ์จันทร์ (คืนที่ 1)

 

2

2

 

4

 

 

 

20

๑. บริษัท จุฬา ทราเวล

-

-

-

-

36

ID julawi

 

 

 

๒.คณะวันแรมทาง

1

4

12

-

17

 

 

 

 

๓..โยมคณะ คุณพริมา วงศ์จันทร์ (คืนที่ 2)

-

2

2

-

4

 

 

 

21

๑. คณะชำนาญทัวร์

-

-

-

-

30

นายชำนาญ เกิดทรัพย์

 

 

22

๑.คณะคณะธนาวดี

-

-

-

-

30

-

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒.คณะรวมใจชลบุรี สู่แดนธรรม

-

-

-

-

40

ncholidaytours@yahoo.co.th)

 

๓.คณะโลตัสทัวร์ (โยมอุ๊ ฐิติรัตน์)

-

-

-

-

40

lotustour.contact@gmail.com

 

23

๑. คณะที่นี่ทัวร์  (คืนที่ ๑)

-

-

-

-

40

สุทธินี  ชาญเมธี

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะสังคมทัวร์

-

-

-

-

40

-

 

๓. คณะเลิศบุญทัวร์

-

-

-

-

42

lurdboontour@gmail.com

 

24

๑. คณะที่นี่ทัวร์  (คืนที่ ๒)

-

-

-

-

40

สุทธินี  ชาญเมธี

ห้องพักเต็ม (Full)

 

๒. คณะมันดาร่า (พระมหาศรายุทธ)