ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพักปี 2565 - 2566 article

 ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2565-2566

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +91 6287 568184  Line ID : 0909563883

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

ตารางจองห้องพัก ผู้เดินทางแสวงบุญ

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย  

 

วันที่

เดือน กันยายน ( September) 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

14

คณะรวมใจภักดิ์รักแผ่นดิน รุ่นที่ 17

 

 

 

27

 

27

คณะวัดลาวอินเตอร์ พุทธคยา

27

 

3

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน ตุลาคม (October) 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ คณะ

พระ/เณร

ชาย

หญิง

รวม

11

คณะมีทอง ทัวร์ (ผู้บริหาร คณาจารย์ ม.เฉลิมกาญจนา)

 

๑๓

๓๒

๔๕

คุณปริยนันท์ ศิลาศิริโชติ

17

๑. คณะ พุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ)

 

5

9

13

คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ 092-2855659 +918228831159

๒. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

4

7

12

คุณเปรมจิตร โทมล (อี๋) 061 6416169

20

คณะธรรมจิตตะทัวร์

 

 

 

17

ศุภัญญา พสกบุตร (ส้ม) Meiracute29

๒๓

๑. คณะโลตัสทัวร์

7

3

2

12

โยม ฐิติรัตน์(โยมอุ๊)

Line Id:lotustourtravel

27

๑. คณะพระครูอุดมโพธิวิเทศ

17

3

14

34

พระครูอุดมโพธิวิเทศ

 

 

วันที่

เดือน พฤศจิกายน (November)2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

คณะ พระสุขสันต์ โพธิรัตนโถ,ดร.

6

5

24

35

พระสุขสันต์ โพธิรัตนโถ,ดร. 919939995256

4

เตรียมงานกฐินพระราชทานวัดไทยเชตวันฯ

 

 

 

 

 

5

งานกฐินพระราชทาน วัดไทยเชตวันมหาวิหาร

 

 

 

 

 

คณะ สุทธิธรรมทัวร์

5

4

13

22

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

6

๑. คุณสุขใจ 789 ทัวร์

7

12

23

42

คุณสุภาวดี บุญตนาชัย

 

 

 

 

 

 

7

คณะ บุญเลิศบุญทัวร์

4

7

9

20

คณะเลิศบุญทัวร์

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

คณะธรรมหรรษาทัวร์

9

6

20

35

ดร.เบิร์ต 7755883856

11

 

 

 

 

 

 

12

คณะ พระครูเกษมโพธิวิเทศ(คิม เขมจาโร)

 

 

 

18

คุณปณิชา ปัตตายะโส

13

๑. คณะ พระมหาอิทธวงค์ อิสรภาณี

3

3

11

21

พระมหาอิทธวงค์ อิสรภาณี 087 174 3734

๒. คณะโลตัสทัวร์

1

4

7

12

คุณฐิติรัตน์

 

๓. คณะ มูลนิธิสร้างสันติภาพสู่สันติสุขโลก

7

2

24

33

คุณสรวงสุดา

14

๑. คณะวัดดอกธรรมเจดีย์

4

4

12

20

คุณอ้อย สิริรัชต์ วิศาล

089-4996602

๒. คณะบริษัท รักษ์อินเดีย จำกัด 

1

3

13

17

คุณบุศ 093-5622324

15

 

 

 

 

 

 

16

. คณะธนาวดี

3

 

10

13

คุณธนาวดี

๒. คณะหลวงพ่อแกะ

3

2

15

20

คุณตุ้ย

๓. บริษัทอังกิ ซิงห์ ทราเวล จำกัด 

7

7

12

26

เล็ก อังกิ

17

๑. คณะ พุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ) (คืนที่ ๑)

3

9

21

40

คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์

18

๑. คณะ พุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ) (คืนที่ ๒)

3

9

21

33

คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์

๒. คณะอัพเดททัวร์แอนด์ทราเวล (วันแรมทาง)

4

4

21

29

คุณชนิตา กัลยาณมิตร (ปลา)

19

 

 

 

 

 

 

20

๑. คณะ ไทยพัฒนาประกันภัย บริษัท เอ็น ซี ทัวร์ แอนด็ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

 

 

78

คุณสมสกุล พุ่มพิมล เอ็น ซี ทัวร์ 063 4422929

๒. คณะบริษัทอะเวย์ เวเคชั่น

 

 

 

24

คุณบี ภัคภร

21

๑. คณะพระครูพิพัฒบรรณกร (คืนที่ ๑)

1

1

6

8

 

22

๑. คณะพระอาจารย์บุญร่วม ปุญญฺมโน (วพช)

3

13

31

47

พระอาจารย์บุญร่วม

๒. คณะจิตเกษม

 

 

15

15

คุณเปรมยุภา  เอกกรณ์มาศ

๓.    ราตรีทัวร์ ( Ratree Tour)

2

 

3

5

คุณราตรี

๔. คณะพระครูพิพัฒบรรณกร (คืนที่ ๒)

1

1

6

8

 

23

คณะสังคม ทัวร์

2

3

8

13

ราตรี ฉุยฉาย

24

๑. บริษัท จุฬา ทราเวล แอนด์ทัวร์ จำกัด

6

1

26

33

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

๒. ประสิทธิ์ องพิสิฐ

2

6

9

17

ประสิทธิ์ องพิสิฐ

0625655954

๓. คณะอาจารย์ ณ นนท์

 

2

14

16

คุณกุลชยานันท์ (เล็ก)

๔. คณะหลักสูตรพุทธจิตวิทยา มจร

13

7

24

44

พระครูธรรมธรสงกรานต์

25

 

 

 

 

 

 

26

๑. คณะบริษัทอิ่มบุญ อินเดีย เนปาล ทัวร์

5

3

24

32

คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย)
091-571-7144

๒. คณะกาลบุญ

4

2

8

14

ธัญญพัทธ์ (ตุ๊ก) โทร 0899049092 ID Line: garnboon1

๓. คณะมีทองทัวร์

5

2

3

10

 

๔. คณะ ดร.ฐิติรัตน์

7

3

5

15

 

27

๑. คณะ คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา

6

4

20

30

คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา 02-6914168, 097-4926599

๒. คณะเทพรักษาจาริกบุญ

7

6

13

26

คุณวิเศษ ศรีเชษฐา 91 85819 88888

๓. คณะคุณวรวรรณ อินทุภูติ

1

2

4

7

วรวรรณ อินทุภูติ
66933175444

28

๑. คณะ คุณฐิติรัตน์ (โยมอุ๊โลตัสทัวร์ 

9

5

31

45

 ฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ (โยมอุ๊) โทร: 063-9959569

LINE ID: lotustourtrave

๒. บริษัทพรพิมลทัวร์

3

 

8

11

คุณญาณิศา สหายสุข  (ทราย)

29

๒. คณะวัดป่าเขาหินตัด

11

1

19

31

คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ Line ID : a-bunraksar

๓. เฮ็นซี ฮอร์ลิเดย์ทัวร์

 

 

 

20

 

30

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

7

12

20

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

 

 

 

วันที่

เดือน ธันวาคม (December) 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

๑. คณะคุณสกุลลักษณ์  หาญเจริญ

1

1

8

10

สกุลลักษณ์  หาญเจริญ 0915517356

๒. คณะ บริษัท จุฬาทราเวล จำกัด

 

 

 

36

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

๑. คณะคุณน้อย ปัญญาพร

3

8

31

42

คุณน้อย ปัญญาพร

๒. คณะพระณัฐพล รตนพลโพธิ

5

1

 

6

 

6

๑. คณะ ธรรมรักษาอุดร เทรเวล

5

3

3

11

คุณปัทมพร (แอน) 082-2547345

๒. คุณณัชชนันทน์ นนท์คุณาภัสสร์

1

 

5

6

 

๓. คณะ พระมหาอินทร์วงค์ อิสรภาณี

5

10

10

25

พระมหาอินทร์วงค์ 087 174 3734

๔. คณะพระมหาพิรุฬห์ พุทธสีโล

5

1

 

6

 

7

๑. คณะบริษัทอะเวย์ เวเคชั่น

 

 

 

18

คุณบี ภัคภร

๒. คณะคุณน้ำฝน ดิษพันธุ์

1

1

2

4

  คุณน้ำฝน ดิษพันธุ์ 0659794345

๓. คณะบริษัทอิ่มบุญ อินเดีย เนปาล ทัวร์

5

4

21

30

คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย)

8

 

 

 

 

 

 

9

คณะธรรมหรรษาทัวร์

5

5

15

25

ดร.เบิร์ต

10

๑. คณะสามารถทัวร์

 

 

 

25

คุณเรียม

๒. คณะพระณัฐพล รตนพลโพธิ

5

 

3

8

 

11

๑. คณะธรรมหรรษาทัวร์

3

2

5

10

ดร.เบิร์ต

12

๑. คณะ 2000 ฮอลิเดทัวร์

3

10

28

41

พ.ม.สุพรรณ์ อริยวณฺโณ

๒. บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู (คืนที่ ๑)

20

8

8

36

คุณพิมลพรรณ คงชุบ (พิม) Id line :  Thisiswhiterose

๓. คณะธรรมจิตตะทัวร์ 

 

 

 

22

ศุภัญญา พสกบุตร (โยมส้ม)

13

๑. คณะ อยุธยาตราทัวร์ (คืนที่ ๑)

 

 

 

50

คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร

087-0875756

. คณะ บริษัท แอคชาโก เอเจนส์ จำกัด  (คืนที่ ๑)

 

 

 

45

สงกรานต์ พิมพา

+66 858071070

+91 7543812977

๓. คณะ พระมหาอินทร์วงค์ อิสรภาณี

3

3

11

17

พระมหาอินทร์วงค์ 087 174 3734

๔. บริษัท รักษาความปลอดภัย จีจีไอ.กรุ๊ป จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิพระราหู (คืนที่ ๒)

20

8

8

36

คุณพิมลพรรณ คงชุบ (พิม)

Id line :  Thisiswhiterose

14

๑. คณะ อยุธยาตราทัวร์ (คืนที่ ๒)

 

 

 

50

คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร

087-0875756

๒. คณะท่องฟ้าทัวร์

9

4

28

41

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

๓. คณะ บริษัท แอคชาโก เอเจนส์ จำกัด  (คืนที่ ๒)

 

 

 

45

สงกรานต์ พิมพา

+66 858071070

+91 7543812977

๔. คณะปิยโปฏกธรรมสถาน (ลำพูน)

5

2

11

18

 

15

๑. คณะ บริษัท จุฬาทราเวล จำกัด

 

 

 

35

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

๒. บ้านบุญทัวร์ ทัวร์สังเวชนียสถาน

 

 

 

20

คุณสำราญ ศรีทอง

16

คณะ วัดพระงาม นครปฐม

6

11

17

34

คุณสมศักดิ์ 089-6637797

17

๑. คณะ เชอรี่พิงค์ทัวร์ จำกัด

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

18

๑. คณะ เชอรี่พิงค์ทัวร์ จำกัด

 

 

 

30

 

๒. คณะเสบียงบุญ  ทัวร์

 

 

 

25

คุณมันฑนา ฉินนวกิจ 064-9491589

19

คณะ เชอรี่พิงค์ทัวร์ จำกัด

 

 

 

30

 

20

ภัคภร ธันย์ธาดากุล

 

 

 

25

 

21

๑. คณะธนาวดี กรุ๊ป

 

 

 

25

 

๒. คณะบริษัทอะเวย์ เวเคชั่น

 

 

 

28

คุณบี

๓. คณะบัวบูชาฯ 

 

 

 

20

อังคสิญา คงหอม (เมย์) 065-2299365

22

๒. คณะธรรมจิตตะทัวร์

 

 

 

15

  ศุภัญญา พสกบุตร (โยมส้ม)

23

 

 

 

 

 

 

24

๑. คณะ สุทธิธรรมทัวร์

 

 

 

40

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

25

คณะ แอคชาโก เอเจนส์

 

 

 

25

สงกรานต์ พิมพา

91-7543812977

ID skacchago 

26

คุณรัตน์รดาวรรธน์ (คืนที่ ๑)

 

 

2

2

 

27

คุณรัตน์รดาวรรธน์ (คืนที่ ๑)

 

 

2

2

 

28

คณะท่องฟ้าทัวร์

1

8

8

17

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

29

คณะกาลบุญ

1

3

8

12

คุณ ธัญญพัทธ์ (ตุ๊ก)

ID Line: garnboon1

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน มกราคม (January) 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

คณะ คุณฐิติรัตน์ (โยมอุ๊โลตัสทัวร์ 

 

 

 

40

 ฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ (โยมอุ๊) โทร: 063-9959569

LINE ID: lotustourtrave

2

คณะธรรมหรรษาทัวร์

2

8

20

40

ดร.เบิร์ต 7755883856

3

 

 

 

 

 

 

4

คณะคุณวิรัลพัชร ธนัชสิริปารีณา นิ้ง

 

4

12

 

+91 91 5535 9988 ไลน์ nunuindia

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

คณะวัดบำเพ็ญเหนือ

 

 

 

40

คุณสุชาดา

9

๑. คณะแสวงบุญใบโพธิ์ใบบุญ ๔๕๖

10

4

6

20

 

๒. คณะพระวิสูตร ธมฺมจาโร

 

 

 

13

 

10

 

 

 

 

 

 

11

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

8

1

5

14

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

๑. คณะคุณไชยวัฒน์ กะการดี

 

 

 

20

 

๒. คณะสังคม ทัวร์

 

 

 

40

ราตรี ฉุยฉาย

๓. คณะ หน่อโพธิ์ แทรเวล

 

 

 

20

คุณกฤติยา วโรดม 0616289450

๔. คณะบริษัทอิ่มบุญ อินเดีย เนปาล ทัวร์

 

 

 

15

 

13

 

 

 

 

 

 

14

บ.ฟลาย ไรท์ ทัวร์

 

 

 

20

คุณอังคณา ปรัชญาประเสริฐ

15

๑. บ.ฟลาย ไรท์ ทัวร์

 

 

 

20

คุณอังคณา ปรัชญาประเสริฐ

๒. คณะ หน่อโพธิ์ แทรเวล

 

 

 

20

คุณกฤติยา วโรดม 0616289450

๓. คณะคุณชนะจิต บุญเกิด

1

2

6

9

 

16

๑. คณะ พุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ)

 

 

 

40

คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ 092-2855659 +918228831159

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

คณะบวช มูลนิธิพระปกเกล้า

 

 

 

180

คุณภาวินี (ผึ้ง)

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

คณะบริษัทอิ่มบุญ อินเดีย เนปาล ทัวร์

 

 

 

30

 

23

 

 

 

 

 

 

24

คณะทัวร์ Hello India (คืนที่ ๑)

 

 

 

37

คุณพรนภา ฮ้อแสงชัย 0 83 769 1360

25

คณะทัวร์ Hello India (คืนที่ ๒)

 

 

 

37

คุณพรนภา ฮ้อแสงชัย 0 83 769 1360

26

 

 

 

 

 

 

27

คณะสุขใจ 789 ทัวร์

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

๑. คณะพระแซม

9

7

17

33

พระแซม 0965709343

๒. คณะ มมร บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์

 

 

 

70

 

30

คณะธนาวดี และ  พระปลัดจิตตพัฒน์  มังคุณานุรักษ์

 

 

 

15

 

31

๑. คณะข้าราชการบำนาญ กรมสรรพกร

1

2

22

25

รัฐธีย์  เปรมสกุล

๒. คณะผู้แสวงบุญบริษัท มายด์ วาเคชั่น  Mind 2501

 

 

 

39

คุณตุ้กติ้ก มายด์ ทัวร์

๓. ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล

 

 

 

40

โอภาส พูลเพิ่ม

089 4614132

 

 

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ (February) 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

๑. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

2

13

16

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

๒. คณะ 2000 ฮอลิเดทัวร์

 

 

 

35

พ.ม.สุพรรณ์ อริยวณฺโณ 089-032-4570

๓. พระปลัดจิตตพัฒน์ มังคุณานุรักษ์

 

 

 

15