ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพักปี 2565 - 2566 article

 ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2565-2566

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร.doc _oO<<---

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +91 6287 568184  Line ID : 0909563883

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 ตารางจองห้องพัก ผู้เดินทางแสวงบุญ

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย

 

 

วันที่

เดือน ตุลาคม 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

๑. คณะ พุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ)

 

5

9

14

คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ 092-2855659 +918228831159

๒. คณะท่องฟ้าทัวร์

1

4

9

14

คุณเปรมจิตร โทมล (อี๋) 061 6416169

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน พฤศจิกายน 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

คณะ สุทธิธรรมทัวร์

 

 

 

40

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

6

คุณสุขใจ 789 ทัวร์

 

 

 

30

คุณสุภาวดี บุญตนาชัย

7

 

 

 

 

 

 

8

คณะ ศูนย์ตามรอยพระตถาคตอุบลราชธานี

 

7

13

20

คุณยงยุทธ คำศรี

080-3332226

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

1. คณะใบบุญทัวร์ (นิกคู)

 

 

 

15

นิกคู กุมาร 917782061723

 2. คณะธนาวดี

 

 

 

30

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 คณะพุทธรินทร์ ทัวร์ (ต้นอ้อ)

10 

12 

18 

40 

 คุณศรานีย์ ศิรพรฤทธิรมย์ 092-2855659 +918228831159

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

คณะ สุทธิธรรมทัวร์

 

 

 

38

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

คณะไทยพัฒนาประกันภัย บริษัท เอ็น ซี ทัวร์ แอนด็ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

 

 

 

๕๐

คุณสมสกุล พุ่มพิมล เอ็น ซี ทัวร์ 063 4422929

22

คณะพระอาจารย์บุญร่วม ปุญญฺมโน (วพช)

 

 

 

๘๐

พระอาจารย์บุญร่วม

23

 

 

 

 

 

 

24

บริษัท จุฬาทราเวล จำกัด

 

 

 

35

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

๑. คณะ คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา

 

 

 

45

คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา 02-6914168, 097-4926599

๒. สายบุญทัวร์ แอนด์ ทราเวล บจก. (นิกคู)

 

 

 

15

นิกคู กุมาร 917782061723

๓. คณะเทพรักษาจาริกบุญ

10

 

 

30

คุณวิเศษ ศรีเชษฐา 91 85819 88888

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

คณะท่องฟ้าทัวร์

1

7

12

20

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

 

 

 

วันที่

เดือน ธันวาคม 2565

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

๑. คณะ บริษัท จุฬาทราเวล จำกัด

 

 

 

36

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

๒. คณะคุณน้อย ปัญญาพร

 

 

 

35

คุณน้อย ปัญญาพร

6

๑. คณะ ธรรมรักษาอุดร เทรเวล

11

4

5

20

คุณปัทมพร (แอน) 082-2547345

๒. คุณณัชชนันทน์ นนท์คุณาภัสสร์

1

 

5

6

 

7

คณะ สุทธิธรรมทัวร์

 

 

 

35

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

คณะคุณน้ำฝน ดิษพันธุ์

1

1

2

4

  คุณน้ำฝน ดิษพันธุ์ 0659794345

8

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

คณะ อยุธยาตราทัวร์

 

 

 

50

คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร

087-0875756

14

คณะ อยุธยาตราทัวร์

 

 

 

50

คุณอัจฉรา เจริญศรีสมจิตร

087-0875756

คณะท่องฟ้าทัวร์

9

4

28

41

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

15

คณะ บริษัท จุฬาทราเวล จำกัด

 

 

 

35

จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 063-8834455

16

คณะ วัดพระงาม นครปฐม

6

11

17

34

คุณสมศักดิ์ 089-6637797

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

คณะ สุทธิธรรมทัวร์

 

 

 

40

คุณอนิสา สุทธิ 089-9843361

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

คณะท่องฟ้าทัวร์

1

8

8

17

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน มกราคม 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

คณะวัดบำเพ็ญเหนือ

 

 

 

40

คุณสุชาดา

9

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

11

คณะท่องฟ้าทัวร์

8

1

5

14

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน กุมภาพันธ์ 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

คณะท่องฟ้าทัวร์

1

2

13

16

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

คณะบริษัทเทพอุดมธรรม ทราเวล แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

 

7

30

37

คุณเอกอนันต์ ก่อพัฒน์พงศ์ (นนท์) 094-4419574

10

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

12

คณะพุทธคยาจาริกบุญ

 

 

 

35

คุณ สกุลลักษณ์  หาญเจริญ 091 5517356

13

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

15

คณะท่องฟ้าทัวร์

3

5

34

42

คุณเปรมจิต โทมล (อี๋)  061 641 6169 ไลน์ ไอดี ; aeegood

16

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

19

คณะ ชำนาญทัวร์

 

 

 

40

คุณชำนาญ เกิดทรัพย์ 081-8092841,

20

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่

เดือน มีนาคม 2566

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ      (อินเดีย-ไทย)

ชื่อ - คณะ

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

9

คณะบริษัทเทพอุดมธรรม ทราเวล แอนด์ ฮอลิเดย์ จำกัด

 

12

28

40

คุณเอกอนันต์ ก่อพัฒน์พงศ์ (นนท์) 094-4419574

10

 

 

 

 

 

 

11