dot dot
dot
dot
dot
ทรงพระเจริญ
dot
dot
ขอจงทรงพระเจริญ
dot
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletประมวลภาพ งานก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
bulletแบบเปลนการก่อสร้าง
bulletประมวลภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletปลูกคนปลูกป่า พัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
dot
เวปเพื่อนบ้าน
dot


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2560-2561 article

 

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2560-2561

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9196-2162-6090

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

วันที่

เดือนตุลาคม 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
4 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์  1+1 14+2   21 ©  [18.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 21 กล่อง] คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404 
4 คณะ มูลนิธิคลื่นแห่งธรรม       42 คุณผกาวรรณ กุลทอง (วรรณ) +9180-8463-2316, +66-9-8454-5036  
4-5 คณะ คุณภิญชัย จารุพาณิชย์กุล - 6 6 12 [2 คืน] [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 5 มื้อที่วัด (เย็น ของวันที่ 4 และเช้า, กลางวัน, เย็น  ของวันที่ 5 และเช้าของวันที่ 6)] [จากลัคเนา มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 12 กล่อง] คุณภิญชัย จารุพาณิชย์กุล (ตี๋) +66-8-1848-6933  
8 คณะ คุณสุชาดา ยุวบูรณ์และครอบครัว (สวนสามพราน) - 1+2 4+2+1 10 © [V] [จากพาราณสี มุ่งไปกุสินารา] คุณณัชศร คุณเมฆ (ออย), (SPECIALIZED TOURS & TRAVEL) +9174-0827-3125, +66-2953-9355 
9 คณะ พระสงฆ์วัดไทยพุทธสาวิกา       95 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 95 กล่อง] คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681 
11 คณะ โยมน้อยปัญญาพร  6  4   30  40 < โยมน้อยปัญญาพร +66-8-6803-5199
11 คณะ หมอบุบผา ศิริรัตน์ (ธนาวดี กรุ๊ป)  +1 6 23 30 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042   
11 คณะ อิ่มบุญ 1 7 22 30 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
11 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 2 6 14 22 [19.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 22 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790  
11 คณะ สู่แดนพุทธภูมิ  +1 2 11 14+2 © [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อที่วัด (เช้า, กลางวัน, เย็น  ของวันที่ 11 และเช้าของวันที่ 12)] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 14 กล่องคุณวิ, คุณนัทธมน (จุ๋ม) +9191-0285-8599, +66-8-9777-9471
12 คณะ สมาคมแม่บ้านชุมชนห้วยขวาง  7+1 4 28   40 ©  [17.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณนาฎยา ตั่นอนุพันธ์ +66-8-7046-5599, คุณสมบัติ แก้วจินดา +66-8-1625-7301
12 คณะ นายทหาร +1 5 2 8 ดร.ณัฐินีย์ อูเด็ค, (P.K.Tour) +66-8-1018-0808 
12 คณะ มูลนิธิศรีพุทธศาสตร์ - 14 27+1 42 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 2 มื้อ (เช้า+กลางวัน)] Ms.Donlaya T., คุณจิตตพงศ์ ดีถีสุขสวัสดิ์ +66-8-2335-1759 
12 คณะ สังคมทัวร์       45 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009 
14 คณะ วันแรมทาง       25 [ถึงวัดเวลา 22.00 น. ไม่ทานอาหาร มุ่งไปลุมพินี หลังเที่ยง] คุณชนิตา กัลยาณมิตร
14 คณะ ทอดกฐินวัดอโยธยาราชธานี  - 16 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] ดร.สาริศา เจนเขว้า +66-8-6320-8185
14 คณะ อ.สมบูรณ์ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
15 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       70 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524 
15 คณะ สามารถทัวร์ +1  50  60 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 60 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534 
15 คณะ อัชช่าโก 1 1 6 © [แพ็ค 8 กล่อง] คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
16 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
16-17 คณะ ปลื้มบุญ       60 [พัก 2 คืน] [พักห้องละ 8 คน] พระอธิการศรเพชร จนฺทโชโต +66-8-1356-8550 
16-17 คณะ คุณอรุณเกียรติ อรุณไพโรจนกุล       36 [พัก 2 คืน] คุณอรุณเกียรติ อรุณไพโรจนกุล 
17 คณะ กรีนลีฟทัวร์       60 คุณยา +66-8-6304-2150  
18 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์  +1 9+2  15 © [18.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 21 กล่อง] คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404  
18 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       100+80 [ทางคณะพักวัดเกาหลี 80 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
18 คณะ พุทธประทีบทัวร์        33 [ทางคณะพักข้างนอก มีความประสงค์รับประทานอาหารที่วัดทั้งหมด] คุณชิษณุพงศ์ ชัยราช +66-8-1923-5864 
19 คณะ Happy Holiday  1 34  43 © [แพ๊ค 43 กล่อง]คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915   
19 คณะ กัลยาณมิตรธรรมทัวร์  2 3 18 23 [รอคำตอบ] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ๊ค 23 กล่อง] คุณณรงค์ จำรูญวัฒน์ +66-9-2713-9621
19 คณะ พี.เค.ทัวร์  13  8 43  64 © [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] ดร.ณัฐินีย์ ฮูเด็ค +66-8-1018-0808
20-21 กฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร - - - - วันกฐินวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 2560
21 คณะ โครงการปลูกต้นกล้ายาตราพุทธภูมิ รุ่นที่ 2/2560


168 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนาคุณภัทราวดี วิรุตมวงศ์ (กรรมการโครงการฯ) 
22 คณะ ชมรมธรรมปรีดา (ดีไลท์ ไทม์ จำกัด) 2     40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณรัชชดา วานิชธนกูล (อู๊ด) +66-6-3635-6959 
22 คณะ ทรัพย์พันแสน       20 [รออิเมล์ยืนยัน] พระแสวง จนฺทธมฺโม, คุณราตรีรัตน์ ทองรูปสวัสดิ์ (บริษัท ทรัพย์พันแสน ท่องเที่ยว จำกัด) +66-9-0239-5615
23-24 คณะ ที่นี้ทัวร์ +1 1 11 13 ©  [2 คืน] [จากลุมพินี  มุ่งไปลัคเนา] คุณสุทธินี ชาญเมธี +66-9-0686-5443
25 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 6 6 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
25 คณะ คุณสุชาดา ยุวบูรณ์        10 [ขอสำรอง 3 ห้อง] พระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.พม.คมสรณ์ คุตฺตธมฺโม), คุณสุชาดา ยุวบูรณ์ (เจ้าของสวนสามพราน)
25 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ 1 7 3+2 13 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
26 คณะ เรืออากาศโทเอนก บุญหลำ +1  5  9 15 © [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 15กล่อง] เรืออากาศโทเอนก บุญหลำ +66-8-1450-8926 
27 คณะ วัดหนองปลิง นำโดยพระครูวิเชียรธรรมนาท วิ. [จอง 22-05-17]   1+1  22  53  77  [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 77 กล่อง] คุณกัลยารัตณ์พงษ์ต่ายเพชร (เจน) +66-9-5825-7636, พระครูวิเชียรธรรมนาท (วิ.) +66-8-6446-6103
27 คณะ คุณนพวรรณ อาชาเพช็ร - 2 5 7 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 7 กล่องคุณนพวรรณ อาชาเพช็ร +66-9-2894-6241 
30 คณะ บวชวัดไทยลุมพินี        100 พระครูอุดมโพธิวิเทศ +9199-7399-4002 
31 คณะ กฐินวัดไทยโพธิวิหาร A  8  12 20   40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 22 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
31 คณะ คุณอะริยะ +1 2 7+1 11 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 11กล่อง] คุณอะริยะ +9180-8459-11119

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ รชตพาจาริกแดนพุทธภูมิ       15  คุณรชต พระประทุม +66-8-1850-4757  
1 คณะ วัดดอนตาดไฮ       27 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 5 มื้อ ที่วัด (เช้า, กลางวัน, เย็น ของวันที่ 1 และเช้า, กลางวัน ของวันที่ 2)] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสมสกุล พุ่มพิมล (ม่าเหมี่ยว), คุณกุ๊กไก่ (เอ็น ซี ทัวร์) +66-8-7456-6220 
1 คณะ กาลบุญทัวร์ 5 5 5 15 [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092
5 คณะ กฐินวัดไทยโพธิวิหาร B 4 14 22 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 22 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
6 คณะ Happy Holiday  1  8 28  37 © [แพ็ค 37 กล่อง] คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915  
7 คณะ วัดคีรีวันต์ (อุษาคเนย์ทัวร์)       38 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
7 คณะ คุณสิริรัชต์ วิศาล       40 คุณสิริรัชต์ วิศาล +66-8-9499-6602 
7 คณะ วัดธรรมมงคล 20 5 52+3 80 [พักห้องละ 8 คน] [จากพุทธคยา มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 80 กล่อง] คุณมิลนิชา ศิริ +9190-6238-6939, +66-8-6781-4774 
8 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
8 คณะ โครงการอุปสมบทหมู่ปฎิบัติธรรม       85 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ), (เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1944-8250
8-9 คณะ พระไตรปิฎก ดอทคอม 11 13 16 40 < [2 คืน] [พักห้องละ 8 คน] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 ล่อง] คุณชินกร ธัมมรักษ์ +66-9-7205-5966  
9 คณะ หลวงพ่อมโนธรรม [จอง 20-04-17]       30 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
9 คณะ ศิษยานุศิษย์วัดอัมพวัน (พุทะภูมิทัวร์) [จอง 07-06-17]       40 คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300
10 คณะ วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา        120 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
11 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
12 คณะ คุณธนชาติ ศีลจำนงค์       35 [จากลุมพินี] คุณธนชาติ ศีลจำนงคื (ตี๋) +66-8-4799-5441
12 คณะ วัดดอยเทพนิมิต โดยพระครูธีรธรรมปราโมทย์       35 [จากลัคเนา] คุณจิรา เพ็ชรร่มย์ +66-8-6356-3877
13 คณะ คุณเหมี่ยว [จอง 20-04-17]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
13 คณะ สังคมทัวร์       45 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009 
13 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ 4 4 17+2 27 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570 
14 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 9 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790 
14 คณะ ตามรอยพระบาทองค์พระศาสดา 3 1 14 18 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณบรม แท่นนิล (บริษัท ศุภโชค 2001 จำกัด) +9189-6922-1048, +66-9-3235-2653
15 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป  6  6+1 30+1  44 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณนรินทร์ทิพย์ +66-8-1613-2077  
15 คณะ หลวงพ่อแกะ  3 15   24 42 © คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569 
15 คณะ บริษัท อะเมซิ่ง กรุ๊ป ทัวร์ [จอง 09-06-17] 7+2     37+40 [ทางคณะพักข้างนอก 40 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อ ที่วัดทั้งหมด (เช้า, กลางวัน, เย็น ของวันที่ 15 และเช้า ของวันที่ 16)] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณจิรา เพ็ชรร่มย์ +66-8-6356-3877
16 คณะ หลวงพ่อเณร (ดร.สุรพล จนฺทโสภโณ) [จอง 05-05-17]       45 คุณสุทธิวรรณ ตุงใย +66-8-8245-5624  
17 คณะ คุณศิริพร       20 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
17 คณะ บ้านบุญทัวร์       40 คุณสำราญ ศรีทอง
18 คณะ พระครูสุธีโพธาภิรักษ์       55 คุณญาณิศชา แสงสกุล (ติ๊ก) +9199-3951-8630, +66-9-4494-9992
18 คณะ ผู้บริหารและครูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 5 7 8 20 ดร.พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม (พระธรรมทูตรุ่นที่ 19) +9199-3159-2074, +66-9-5408-2626
18 คณะ ดร.พระสุขสันต์ โพธิรตโถ       24 ดร.พระสุขสันต์ โพธิรตโถ +9199-3999-5256, คุณญาณิศชา แสงสกุล (ติ๊ก) (ผู้ประสานงานชั่วคราว)
19 คณะ พระพงศ์พัฒน์  6 2 4 12 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 12 กล่อง] พระพงศ์พัฒน์ +9182-9286-4766
19-20 คณะ พระนวกะธรรมยาตรา 20 2 16+2 40 [2 คืน] [มุ่งไปลุมพินี] พระคมยุทธิ์ โชติโก, พระมหาวรพรต กิตฺติวโร +66-8-1778-9112 
 20 คณะ วัดบางเตย กรุงเทพฯ  6  18  30  [พ๊ค 30 กล่อง] พระสมุห์พรเทพ ภวธมฺโม +9173-0928-2495, +66-9-5408-2626
20 คณะ LucKy India       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
21 คณะ คุณสิริรัชต์ วิศาล       40 คุณสิริรัชต์ วิศาล +66-8-9499-6602
21 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 6 30 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
21 คณะ วัดหนังราชวรสิหาร 14 3 17 34 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] พระมหาสุรยุทธ อคฺคธมฺโม +9174-6187-5285 
22 คณะ ธรรมส่องทาง 3 5 22 30 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณกรณ์ มาดาเมนทร์ +66-8-6375-3545, คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894    
22 คณะ วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ นำโดยพระคณิน โสทโร        40 คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159  
22 คณะ อิ่มบุญ       25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
22 คณะ พระมหาชาญณรงค์       25 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070 
23 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ์ [จอง 20-04-17]        80 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524 
23 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       40 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165
25 คณะ บริษัท นำทางทัวร์ จำกัด [จอง 29-04-17]       75 คุณปัทมา +66-8-1805-1705, คุณศรันยา +66-8-3016-2661   
25 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       20+25 [ทางคณะพักข้างนอก 25 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
25 คณะ สันติศึกษา มจร. (นิสิต ป.เอก)       16 คุณกฤติยา วโรดม (เกด), (หน่อโพธิ์ แทรเวล) +9197-9412-2849, +66-9-2375-1414  
26 คณะ คุณเพลินพิศ สุขสุคนธ์       30 คุณเพลินพิศ สุขสุคนธ์ +66-8-1825-3009 
26 คณะ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  7  3 11 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] อ.วิทยา โยทองยศ (วี.เอ.ทัวร์) +66-9-7246-3575 
26 คณะ แม่ชีนงลักษณ์       30 คุณปุณณภา +66-9-8493-7994  
26 คณะ ดร.พระมหาวรชัย 3

35 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณชญาดา ทองเพ็ชร +66-8-1593-6544
27 คณะ คุณณัฐฐิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 2 6 27 35 คุณณัฐฐิรา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (ตุ๊ก) +66-9-0696-9565 
27 คณะ ชมรมธรรมปรีดา (ดีไลท์ ไทม์ จำกัด) 2     40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณรัชชดา วานิชธนกูล (อู๊ด) +66-6-3635-6959
28 คณะ คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา [จอง 11-05-17]       41 คุณกุลทรัพย์ ภัทร์วิวัฒน์ธาดา +66-9-7492-6599
29 คณะ คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ   8 9+1   22 < คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ +66-9-1551-7356 
29 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 5 10 17 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
30 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       30 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ), (เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1944-8250
 30-1 คณะ วันแรมทาง [จอง 29-04-17]         25  [2 คืน] [ถึงวัดเวลา 18.00 น. มาจากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา เวลา 04.00 น.] คุณชนิตา กัลยาณมิตร 
             

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ พยาบาลและจิตอาสา (พุทธภูมิทัวร์) [จอง 07-06-17]      15  คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300 
1 คณะ คุณยุพา (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
1 คณะ สามารถทัวร์       44 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 44 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
2 คณะ บุญอัมพวัน  1+1 29   36  [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณนภาพร กาญจนวะสิต (แหม่ม) +66-8-1899-2555 
2 คณะ คุณวรรณี แก้วเจริญไพบูลย์       30 คุณวรรณี แก้วเจริญไพบูลย์ +66-9-4445-3159
3 คณะ โรงพยาบาลเลิศสิน       20 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
3 คณะ หัวใจใฝ่ธรรม


45 [คืนวันที่ 4 เต็ม รอทางคณะเลื่อนวันเข้าพักใหม่] คุณแก้วใจ บู่น้อย +66-8-6307-5607   
 4  คณะ สำนักสงฆ์หลวงปู่เจือ สุภโร [จอง 02-02-60]       30 แม่ชีจันทราสิริ (สุมาลัย อุณหจิตร) +66-8-7094-5281  
4 คณะ วัดภัททันตะอาสภาราม [จอง 02-04-60]       65 คุณกัญจ์รวี ไนท์ +66-8-9537-3448 
4 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
4 คณะ พระอาจารย์วันชัย [จอง 20-04-17]       40 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
5 คณะ มหาโชคธรรม [จอง 04-05-17]       40 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
5 คณะ จากจังหวัดร้อยเอ็ด [จอง 26-05-17]       81 [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 75 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
5 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 8 15 32 [พักห้องละ 8 คน] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
5 คณะ พระครูปทุมศีลวัตร์       16 [ทางคณะพักวัดเกาหลี มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัด] คุณแอน, (ธรรมรักษาอุดร) +66-8-2254-7345 
6 คณะ อยุธยาอลิแอนท์ ประกันภัย [จอง 19-04-17]       16 XXX คุณนันท์นาลิน วิรนัยนรภัทร์ (บริษัท ซัมนางทราเวล เซอร์วิส), คุณภูริตา สุพรหมมา +9199-3551-0801, +66-8-0256-3339 
6 คณะ โพธิสิกขาลัย [จอง 24-04-17] 5 5 25 35 พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต +9173-2081-8106 
6 คณะ คุณจุฬาลักษณ์ โทเจริญ [จอง 28-04-17] 12  18 XXX [มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 18 กล่อง] คุณชนะจิตต์ บุญเกิด (จุฬาลักษณ์ โทเจริญ) +66-9-1776-1787  
6 คณะ พระปลัดสุธี ธีรธมฺโม (รายการเสียงธรรมจากเบตง จ.ยะลา) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
6 คณะ บัวบูชา 5 5 20 30 [พักห้องละ 8 คน] [จากลมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 30 กล่อง] คุณอังคสิญา คงหอม (เมย์) +66-9-0249-1544   
6 คณะ แม่ชีนพวรรณ เอกบุตร       33 [ทางคณะพักข้างนอก มีความประสงค์รับประทานอาหาร 2 มื้อ และแพ็ค 1 มื้อที่วัด] แม่ชีนพวรรณ เอกบุตร
 7  คณะ อาร์ ดี       23 [จากลมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณต๊ะ
7 คณะ คุณภทรานิษฐ์ โชติพันธ์ุธนกุล [จอง 01-04-60]         45 คุณภทรานิษฐ์ โชติพันธ์ุธนกุล +9184-0004-4777, +66-9-0519-7992
7 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์        35 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569
7 คณะ คุณจันทร์ทิพย์ มันจะนา 5 5 20  30 คุณจันทร์ทิพย์ มันจะนา +66-9-9636-9359 
8 คณะ Hello India   17  26   43 < [ทางคณะเข้ารับประทานอาหารกลางวันที่วัดของวันที่ 8] [จากสาวัตถี(ข้างนอก) มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 42 กล่อง] คุณพรนภา ฮ้อแสงชัย +66-8-0635-0351
8 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
8 คณะ บริษัท อัมเบอร์       22 [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณสมสกุล พุ่มพิมล (ม่าเหมี่ยว), (เอ็น ซี ทัวร์) +66-8-7456-6220
9 คณะ พระดิลกภณ รตนโชโต  2 - 12 14 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 14 กล่อง] คุณปณิชา ปัตตายะโส +66-8-1304-7252, พระดิลกภณ รตนโชโต +9180-8444-4191 
10 คณะ พระครูอมรวชิรคุณ 6 14 20 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
10 คณะ พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเลิศสิน       20 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
11 คณะศิษย์ท่านพ่อเฟื่อง 10 20 50 80 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 80 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
11 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       35 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ), (เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1944-8250
12 คณะ LucKy India       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
12 คณะพระครูสาครสิริคุณ 10 5 15 30 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
13 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]       50 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
13 คณะ หลวงพ่อแกะ       38 คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569
13 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 5 10 17 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
14 คณะ กาลบุญ 5 5 15 25 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092  
15 คณะ วัดพระงาม (บ้านใบบัว)       42 [พ๊ค 42 กล่อง] คุณจาดี +66-8-5229-5945
15 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       40 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
15 คณะ ชาวสยามรัฐกลันตัน-มาเลเซีย 3 3 19 25 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 25 กล่อง] คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894, +66-6-2632-1375
15 คณะ พระมหาอินทร์วงศ์ อิสฺสรภาณี        35 [แพ็ค 35 กล่อง] ดร.ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์ +66-8-9674-4562 
16 คณะ สัมฤทธิ์ผล        35 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ๊ค 35 กล่อง] คุณอาชวิน หิรัณโอภาศ +66-9-0979-1645
16-17 คณะ กลุ่มสหธรรม 3 2 25 30 [พัก 2 คืน] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณภูวษา +66-6-1294-9935
17 คณะ หลวงพ่อสบายใจ       70 คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300 
18 คณะ รักษาธรรมทัวร์  4+1  2 30  37 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ๊ค 37กล่อง] คุณนรคมล พรกิจการุณย์ (แอน) +66-8-2702-7028, พระมหาคมคาย สิริปญฺโญ +9191-1988-2994
19 คณะ อ.ประกอบ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)         คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132 
 20 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์        32  คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ +66-9-4354-0333
 20 คณะ โยมละไม จังหวัดอุบลราชธานี (วัดพระใหญ่)  9 4 27+2 42 [พ๊คกลางวัน 36 กล่อง]  คุณละไม ชุมแสง +66-9-0237-6699
 20 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       35 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
 20 คณะ โรงเรียนรุ่งอรุณ       30+60 <-- [ทางคณะพักข้างนอก 60 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหารที่วัดทั้งหมด] คุณวรรณรวี ชนะชัย (ยุ้ย), (บริษัท เดอะดี เดสดิเนสชั่น แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด) 66-8-1855-6821
20-22 คณะ ญาติโยมประเทศฮอล์แลนด์  2 1 1 4 [พัก 3 คืน] [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 4 กล่อง] พระกำชัย สุวิชาโน
 21 คณะ ชมบุญ       35 [มุ่งไปพาราณสี] คุณญดา เบญพุฒิพงศ์ +66-9-0971-6044, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
 21 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       40 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
22 คณะ มหาสีสยาม (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
22 คณะ พระครูบรรพตวิหารการ (เจ้าคณะอำเภอเทพสถิต) (ธนาวดี กรุ๊ป)       30 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
22 คณะ อิ่มบุญ 1 10 19 30 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144  
22 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       38 คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
24 คณะ วันแรมทาง       25 [ถึงวัดเวลา 22.00 น. ไม่ทานอาหาร มุ่งไปลุมพินี หลังเที่ยง] คุณชนิตา กัลยาณมิตร
24 คณะ สามารถทัวร์       75 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 75 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
24 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       20 [มุ่งไปพาราณสี] คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
25 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       60 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
25 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ       28 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570 
27 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 7 10 20 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 20 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
28 คณะ วัดธรรมาภิรตาราม 3 4 23+2 32 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 32 กล่อง] พระมหาประสิทธิ์ ญาณปทีโป +9199-3405-7538, +66-8-7078-9495, +66-8-7907-5728    
28 คณะ หลวงพ่อแกะ       35 คุณธนิดา, คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569
29 คณะ สวดมนต์ข้ามปี A (บางกอกไทยเซ็นเตอร์) 5 7 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
29 คณะ สวดมนต์ข้ามปี B (ธรรมหรรษาทัวร์) 6 14 20 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
30 คณะ พระอาจารย์ยุทธนา 1 3 17 21 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 21 กล่อง] พระศิริชัย
30-31 คณะ เกื้อบุญ [จอง 10-05-17]       40 [พัก 2 คืน] [แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงืมรัมย์         25  คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569  
2 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์ ทิพย์เทียมพงค์ [จอง 10-03-60]         35 คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงค์ +66-9-4354-0333 
2 คณะ สวดมนต์ข้ามปี B (ธรรมหรรษาทีวี-วิทยุ) 10 20 34 64 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 64 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
4 คณะ นครซิดนีย์ (อุษาคเนย์ทัวร์)       34 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
4 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป       20 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณนรินทร์ทิพย์ +66-8-1613-2077
5-6 คณะ กาลบุญ  3  16 22 [พัก 2 คืน] [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092  
5 คณะ อิ่มบุญ       25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144 
9 คณะ คุณชนานาท เมฆเมืองทอง       35 คุณชนานาท เมฆเมืองทอง (สุ) +66-8-4898-5165 
10 คณะ พระมหาวิเชียร กลยาโน (เจ้าคณะอำเภอเสิงสาง) (ธนาวดี กรุ๊ป)        30 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
10 คณะ ลำกระดาน นำโดยพระปลัดอำพัน 10 5 25 40 คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159 
10 คณะ ผู้แสวงบุญจังหวัดขอนแก่น       40 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 40 กล่อง] คุณวันเพ็ญ ภู่เกษ +66-8-9777-9639
11 คณะ พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ       25 พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
12 คณะ คุณปุณณภา       45 คุณปุณณภา +66-9-8493-7994
12 คณะ พระสุรชัย คมณสรโณ 20 8 17 45 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 45 กล่อง] คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894, +66-6-2632-1375
13 คณะ สายใยบุญ       40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระมหาณัฐภูมิ สุทฺธิรํสี +9199-3637-7995 
14 คณะ วัดพะเนียด       35 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
15 คณะ วัดกกต้อง จังหวัดนครพนม       45 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 45 กล่อง] ดร.พม.ประภาศ โรจนธมฺโม (พิมพ์พิสุทธิ์ ทราเวล) +9177-3931-5988, +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119  
16 คณะ ลานธรรม (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
16 คณะ Happy Holiday 1 2 9 12 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915 
16 คณะ สังคมทัวร์       45 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009
17 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 5 12 20 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 20 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
20 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
20-21 คณะ วัดสายไหมวนาราม        85 [2 คืน] คุณกิ๊บ +66-8-6338-9508 
21 คณะ คุณนวลจันทร์ เพียรธรรม       45 [ถึงวัดเวลา 06.00 น. ของวันที่ 21] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสมสกุล พุ่มพิมล (ม่าเหมี่ยว), (เอ็น ซี ทัวร์) +66-8-7456-6220
22 คณะ คุณวิศัลยา อรยวัฒฐกร       40 [20.00 น.] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระมหาณัฐภูมิ สุทฺธิรํสี +9199-3637-7995
23 คณะ พุทธภูมิทัวร์       90 คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300  
23 คณะ วัดอโศการาม       65 [ทางคณะพักวัดเกาหลี 65 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 2 มื้อที่วัดทั้งหมด] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] พระอาจารย์เทวิน ครุธมฺโม 
23 คณะ คุณชำนาญ เกิดทรัพย์       40 [ทางคณะพักข้างนอก มีความประสงค์รับประทานอาหาร 2 มื้อที่วัดทั้งหมด] [แพ็ค 40 กล่อง] คุณชำนาญ เกิดทรัพย์ +9189-6163-6358, +66-8-1902-7539
23-24 คณะ กิ๊ฟทัวร์       32 [2 คืน] [แพ็คกลางวัน 32 กล่อง มุ่งไปพาราณสี] ทพญ.กรัญยาวีร์ ศรพิทักษ์ +9199-3653-6111
 24 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938  
 24 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ [จอง 07-05-17]        40  พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
24 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ        65 [พักห้องละ 8 คน] คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
26 คณะ มัณฑนา ร่มธรรมทัวร์       35 คุณมัณฑนา ฉินนวกิจ +9199-3463-7051, +66-6-4959-4404 
28 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       70 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ) +66-8-1944-8250 
28 คณะ พระสงฆ์และญาติโยม วัดอุดมรังสี       38 พม.ทำนอง จนฺทสาโร 
30 คณะ วัดเทพประทาน [จอง 31-05-17]         100 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070 
31 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 8 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ Happy Holiday       36 คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915  
2 คณะ เบอร์ลินจาริกบุญ 6 54 54+6 120 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อที่วัดทั้งหมด (เช้า (06.30 น.), กลางวัน, เย็น ของวันที่ 2 ละเช้า ของวันที่ 3)] [จากกานร์ปูร์ มุ่งไปลุมพินี] พระวิชิตพงษ์ ติกฺขปญฺโญ +9197-9419-2244
2 คณะ คุณณัฐวัฒน์และครอบครัว - 1 4 5 [พักห้องเดียวกันได้] [จากกุสินารา มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 5 กล่อง] คุณณัฐวัฒน์ เดชธนะสุนทร +66-9-9160-1975 
3 คณะ อ.ประจวบ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       40 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
3 คณะ พรพิมล ทัวร์ 7 6 17 30 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณพรพิมล วงศ์อยู่ +66-8-1295-9519, คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894 
4 คณะ วัดคลองบ้านใหม่       43 คุณสุภัญญา (ส้ม), (ธรรมจิตตทัวร์) +66-9-8825-2105
4 คณะ คุณอุไรพร เมี่ยงคำ       26 คุณอุไรพร เมี่ยงคำ
5 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ  2 10  26   38  พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
6 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       45 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
6 คณะ สังคมทัวร์       45 คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009
6-7 คณะ พึ่งตนพึ่งธรรม (สวิตเซอร์แลนด์)  +1 6 12+1  25 [2 คืน] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] แม่ชีจัสมิน สาระบุตร 
7 คณะ พระมหาจักรพล สิริธโร (เลขาเจ้าคณะจังหวัดเลย) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
7 คณะ วัดป่ามะไฟ (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       100 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
8 คณะ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี       35 คุณญาณิศชา แสงสกุล +66-9-4494-9992
8 คณะ รชตพาจาริกแดนพุทธภูมิ       25 คุณรชต พระประทุม +66-8-1850-4757
9 คณะ เกิดบุญ [จอง 14-06-17]       40 คุณเพ็ญศิริ บุญเกิดสุ่ม +66-8-9515-4455   
9 คณะ พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ       40+50 [ทางคณะพักข้างนอก 50 รูป/คน มีความประสงค์รับประทานอาหาร 3 มื้อที่วัดทั้งหมด] พระปลัด ดร.สวัสดิ์ ปะติสุวรรณ +66-9-3224-6419
9 คณะ หลวงพ่อวิชัย เขมิโย       40 [ทางคณะพักข้างนอก มีความประสงค์รับประทานอาหารที่วัดทั้งหมด] [จากพาราณสี มุ่งไปลัคเนา แพ็ค 40 กล่อง] คุณกุ้งใหญ่ (บริษัทพุทธภูมิ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด) +9173-1998-1444, +66-8-0212-6300 
9-10 คณะ เกื้อบุญ       40 [พัก 2 คืน] [แพ็ค 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599 
10 คณะ หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน       45 คุณปุณณภา +66-9-8493-7994
12 คณะ กาลบุญ       20 [20.00 น.] [จากกุสินารา] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092
14 คณะ อาจารย์และนักศึกษา 1+1 1 9 12 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 12 กล่อง]  คุณเปรมจิตร โทมล (อี๋) +66-8-1551-9475   
14 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 6 14 20 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
14 คณะ พระอาจารย์ทนงค์ (วัดเขาสนามแจง)       90 [รออิเมล์ยืนยันจากทางคณะ] พระประวิง (วัดไทยกุสินาราเฉลิมราษฎร์)
15 คณะ คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ       45 คุณสกุลลักษณ์ หาญเจริญ +66-9-1551-7356
18 คณะ พึ่งตนพึ่งธรรม (สวิตเซอร์แลนด์)       25 [จากพาราณสี มุ่งไปลัคเนา] แม่ชียัสมิน สาระบุตร
18 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       35 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569
20 คณะ หลวงพ่อแกะ       38 คุณณัฐนันท์ (โยมตุ้ย) +9177-3929-0569
20 คณะ คุณสมใจ เจริญราช       45 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณสมใจ เจริญราช +66-8-1544-4420
20-23 คณะ พ.อ.หญิงวราภรณ์ กฤติธำรง       6 [พัก 4 คืน] [จากกุสินารา มุ่งไปพาราณสี] พ.อ.หญิงวราภรณ์ กฤติธำรง +66-8-1838-8078 
21 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 8 18 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
21 คณะ พระเอื้ออารี (วัดพรานกระต่าย) 10 5 25 40 [จากพาราณสี] คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159
21 คณะ คนไทยจากนอร์เวย์


40 [คืนวันที่ 22 เต็ม รอทางคณะเลื่อนวันเข้าพักใหม่] คุณผกาวรรณ กุลทอง (วรรณ) +66-9-8454-5036  
22 คณะ สุพรรณ์แสวงบุญ        102 พระมหาสุพรรณ์ อริยวณฺโณ (บริษัท 2000 ฮอดิเดย์ ทัวร์) +9199-3546-8379, +66-8-9032-4570  
22 คณะ พระอาจารย์จำรัส ปภสฺสโร (เจ้าอาวาสสำนักป่าภูน้อยสามัคคีธรรม) (ธนาวดี กรุ๊ป)       40 คุณธนาวดี แก้วประพาฬ +9191-2290-5391, +66-9-2276-5042  
23 คณะ สามารถทัวร์       40 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 40 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
23 คณะ ที่นี้ทัวร์       20 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร 4 มื้อที่วัด เช้า (05.30 น.) ของวันที่ 23 และแพ๊ค 20 กล่อง] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณสุทธินี ชาญเมธี +66-9-0686-5443  
23 คณะ วัดบางเพ็ง       42 คุณหลิง, (ฟรายออนฮอลิเดย์) +9199-5559-0774, +66-8-3642-6262
23 คณะ ธรรมมะทัวร์ 3 ประเทศ       35 [แพ็ค 40 กล่อง] คุณพุทธินี
24 คณะ พระอาจารย์สุโข กตปุญฺโญ 2 2 35+1 40 [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี แพ็คกลางวัน 40 กล่อง] คุณวิมลมาศ แจ้งใจ +66-9-9425-5390  
25 คณะ อิ่มบุญ 2 4 19 25 คุณชิษณุพงศ์ มูลตา (พพาย) +9199-3635-3539, +66-9-1571-7144 
25 คณะ บริษัท มงคลทูมูนทัวร์แอนด์ทราเวล 3 15 52 70 คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894, +66-6-2632-1375 
25 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป       25 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณนรินทร์ทิพย์ +66-8-1613-2077  
25 คณะ กาลบุญ 6+2 5 12 25 [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหารเช้าที่วัด เวลา 06.00 น.] [จากลัคเนา มุ่งไปลุมพินี] คุณพัทธ์ธีรา ปิติสิริวริศธนา (ตุ๊ก) +9182-9450-3566, +9199-5556-0774, +66-8-9904-9092
26 คณะ จุฬามณี ทราเวล        45  คุณสิริเกษ +66-9-8996-1324 
27 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์       35 คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569 
27 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       40 [มุ่งไปพาราณสี] คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
28 คณะ Happy Holiday        43  คุณมาธุรยา มีสุวรรณ (เป้) +9175-2483-4456, +66-9-8365-4915
28 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 8 18 40 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 20 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
28 คณะ บ้านสุขโต - 5 25 30 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณประภัสสร (วัดไทยพุทธสาวิกา) +9172-9498-8681 

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

1 คณะ โยมหมวยโฟโต้        72  คุณฐิติมา อังธีระนุวงศ์ +66-8-6008-3791, คุณแอน +66-8-4119-9012  
2 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]       25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
4 คณะ วัดภัททันตะอาสภาราม [จอง 02-04-60]        50 คุณกัญจ์รวี ไนท์ +66-8-9537-3448
4 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 10 15 25 50 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 50 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
4-5 คณะ เกื้อบุญ [จอง 10-05-17]       40 [พัก 2 คืน] [แพ็ค 40 กล่อง] คุณนภาภรณ์ รินทระ +66-9-3245-4599
5 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์  7 13 30 50 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 50 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
6 คณะ  พระครูศรี (ธรรมเพื่อชีวิต ทราเวล)       75 คุณโอภาส พูลเพิ่ม +66-8-9461-4132
7 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 5 7 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณคมสิทธิ์ พิศเพ็ง +9177-5588-3856
7 คณะ อัชช่าโก้ 1 1 3 5 [แพ็ค 5 กล่อง] คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070  
7 คณะ คุณฉันทิพย์       40 คุณฉันทิพย์ +9196-6136-7359, +66-8-1757-4449   
7 คณะ บริษัท เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์       70 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ), (เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1944-8250
8 คณะ โพธิสิกขาลัย 10 13 47 70 พระกิตติพงษ์ จิตฺตคุตฺโต +9173-2081-8106 
9 คณะ สุทธิธรรมทัวร์       35 คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
10 คณะ วัดเทพมงคล จังหวัดอำนาจเจริญ       45 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 45 กล่อง] ดร.พม.ประภาศ โรจนธมฺโม (พิมพ์พิสุทธิ์ ทราเวล) +9177-3931-5988, +66-9-8336-3877, แม่ชีดวงพร เจริญคู้ +66-8-8886-4119  
10 คณะ หลวงตาสมหมาย       35 คุณปุณณภา +66-9-8493-7994
11 คณะ คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       40 [มุ่งไปพาราณสี] คุณจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ +66-8-6903-2524
14 คณะ สามารถทัวร์       30 [มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณจุฑามาศ กายราช, พระมหาชาญณรงค์ อกฺกปญฺโญ +9170-3367-1534
14 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 9 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790
14 คณะ พระมหาลำพัน ปุญฺญมโน 10 5 25 40 [จากพาราณสี] คุณรัฐธีย์ เปรมสกุล +66-6-2624-9159
15 คณะ พรพิมล ทัวร์ 4 6 20 30 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 30 กล่อง] คุณพรพิมล วงศ์อยู่ +66-8-1295-9519, คุณญานิศา สหายสุข (SMILE service agency) +9189-3507-0894
18 คณะ มันดาร่า กรุ๊ป       70 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณนรินทร์ทิพย์ +66-8-1613-2077  
19 คณะ อุดรธานี+ราชบุรี (อุษาคเนย์ทัวร์)       82 คุณฤชานาท โพธิ์พุ่ม (ษา) +66-9-1615-6491
 20 คณะ LucKy India [จอง 06-04-60]        25 คุณทัศพร ขจิตเดชาเลิศ +66-8-0524-5938 
 20 คณะ คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์         45  คุณฐิติรัตน์ สงึมรัมย์ +9191-9916-5414, +66-8-4551-9569  
 20 คณะ บริษัท เอ็นซี ออลิเดย์ทัวร์       35 คุณสุวิชา กูลอิสริยะ (กิ๊ฟ), (เอ็นซี ฮอลิเดย์ทัวร์) +66-8-1944-8250
 21 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 4 8 20 32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] คุณเกรียงไกร จารวัฒน์ +9177-5588-3856
 21 คณะ พระครูเมธีวรลังกา       47 คุณสงกรานต์ พิมพา +9175-4381-2977, +66-8-5807-1070
 22 คณะ แม่ชีพธู ฮวดหิน       35 คุณกรรณิการ์ เสตะสุข (กุ้ง) +9173-5246-0911
 28 คณะ ธรรมหรราาทัวร์   2 22  32 [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790

 

วันที่

เดือนเมษายน 2561

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
 11 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์   10  17 32  [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี แพ็ค 32 กล่อง] ดร.นิติกานต์ ธรรมหรรษากุล +9177-5588-3856, +66-8-1994-4790 
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน ก.ค.- ก.ย. 2560

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
11 ก.ค. คณะ สังคมทัวร์ 2 4 6 12 © คุณราตรี ฉุยฉาย +9198-0178-8965, +66-8-1895-2009 
8 ส.ค. คณะ คุณอำภา บัวขาว 2 2 2 © [มุ่งไปลุมพินี แพ็ค 8 กล่อง] คุณอำภา บัวขาว (วา) +66-6-3915-5199  
26 ส.ค. คณะ บริษัท พาโนราม่า 23  30 © [ไม่เข้าพัก] [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหาร กลางวันที่วัดทั้งหมด] [จากลุมพินี มุ่งไปลัคเนา] คุณจงกลณี สถิรอัศวนันท์ +66-8-1847-9454 
2 ก.ย. คณะ นิสิต/พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี (B.H.U) (โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ) 29+1 - 2 32 © [จากมหาลัย มุ่งไปลุมพินีพระมหาสหัสษชัญญ์ สิริมงฺคโล (ประธานโครงการ/พระนักศึกษาไทยมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี) +9154-2230-9069 
2-3 ก.ย. คณะ วัดไทยพุทธคยา 15+2 - - 17 © [พัก 2 คืน] [จากพาราณสี มุ่งไปลุมพินี] พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาตวโร (วัดไทยพุทธคยา)
12 ก.ย. คณะ วัดไทยสะสาราม 13+1 3 7 24 ©  [จากลุมพินี มุ่งไปพุทธคยา แพ็ค 24 กล่อง] พระวิชิตพงษ์ ติกฺขปญฺโญ +9197-9419-2244
 22 ก.ย. คณะ เมจิก แกรนด์ ทัวร์  +1  16  21 ©  [ทางคณะมีความประสงค์รับประทานอาหารเช้า (07.30 น.), กลางวัน และเย็น ของวันที่ 22 และเช้าของวันที่ 23] [จากลัคเนา มุ่งไปกุสินารา แพ็ค 21 กล่อง] คุณนพดล สำลีพันธ์ +66-8-8619-2228   
23 ก.ย. คณะ คณะสงฆ์ภาค 10 10+1 - - 11 ©  [แพ็ค 11 กล่อง]  พระครูปัญญาโพธิวิเทศ (วัดไทยพุทธคยา)
 25 ก.ย. คณะ สุทธิธรรมทัวร์ +1   24  32 © [มังสวิรัต 2 คน] [จากลุมพินี มุ่งไปพาราณสี] คุณอนิสา สุทธิ +66-8-9984-3361
28-30 ก.ย. คณะ พระมหาพรหมญาณ (วัดจีนสารนาท) 4 - - © [พัก 3 คืน] [ฉันภัตตาหารมื้อเดียว] พระมหาพรหมญาณ (วัดจีนสารนาท)
             
             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อเรา
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats