dot dot
ตารางจองห้องพัก เดือนมีนาคม article

ตารางการจองห้องพัก วัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี

เดือน มีนาคม พ.ศ.2555

วันที่

ชื่อคณะ

จำนวน

หมายเหตุ

พระ ชาย หญิง(ชี) รวม

1

คณะโยมสิทธิโชค

-

-

-

100 พักวัด40คนพักวัดเขมร60คน รับประทานอาหารที่วัด

4

คณะโยมสมใจ  เจริญราช

18

12

18

48 รับประทานอาหารที่วัด

7

คณะอิ่มบุญ(พระอาจารย์อดิศักดิ์)

-

-

-

30 ยังไม่แจ้งรายละเอียด

8

คณะ ดร.สังคมทัวร์

-

-

-

80

พักวัดเกาหลี รับประทานอาหารที่วัด

8

พระมหาคลองธรรม

คณะชมรมธรรมไมตรี

3

3

1

7

7

30

11

40

พักวัด1คืน

9

คณะเกิดบุญ

บุพผาทัวร์ (หลวงพ่อเทียบ)

3

-

5

-

29

-

37

42

พักวัด 37 พักวัดเกาหลี32 ทานอาหาร68

รับประทานอาหาร และเพคกล่อง

11

คณะพระอาจารย์จุม วัดไทยพุทธคยา

-

-

-

35

พักวัด1คืน

13

คณะอ.ทองปาน และคณะแพทย์

10

15

19 (1) 

45

พักวัด 1 คืน

14

คณะพระอาจารย์เพียรพุทธวิริโย

2

3

3

8

พักวัด1คืน

16

โยมแก้วใจ

4

-

-

25

ยังไม่แจ้งรายละเอียด

16

คณะธรรมจารีทัวร์

4

6

10

20

พักวัด1คืน

17

คณะโกวิน  สิทฺธิธมฺโม (เชียงใหม่)

1

3

8

12

พักวัด1คืน

18

คณะแม่ชีอุ่นเรือน  เนียมลิ้ม

-

-

-

35

พักวัด 1 คืน

18

คณะการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (คุณวงเดือน)

1 3 12 16

พักวัด 1 คืน

20-21

คณะโยมเอ๋

-

-

-

30

ยังไม่แจ้งรายละเอียด

24

เจ้าคณะอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี

-

-

-

35 พัก1คืน

25

คณะนายแพทย์สมโภช (คุณชญาน์นันท์)

-

-

-

12

รับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.00 น.

26

คณะอิ่มบุญ

-

-

-

35

ยังไม่แจ้งรายละเอียด

27

คณะเกื้อบุญ

-

-

-

40 ยังไม่แจ้งรายละเอียด

31

คณะคุณจันทิพย์  มันจะนา

18

3

17(4)

38

พักวัด1คืน (ทานเย็น-เช้า)

 ***หมายเหตุ*** โปรดแจ้งข้อมูลยืนยันการเข้าพัก อย่างน้อย 1 อาทิตย์
                        ถ้าไม่มีการติดต่อยืนยันก่อนเข้าพัก ทางวัดจะถือว่าสละสิทธิ์ยกห้องให้กับคณะอื่นเข้าพักตามลำดับไป

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2559-2560 article
ตารางจองห้องพัก ปี 2558-2559 article
ตารางจองห้องพัก เดือน ตุลาคม 2557 - ,มีนาคม 2558 article
ตารางจองห้องพัก เดือน ตุลาคม 2556 - ,มีนาคม 2557 article
ตารางจองห้องพัก เดือน เมษายน 2556 - กันยายน 2556
ตารางจองเดือน ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556 article
ตารางการจองห้องพัก เดือนกุมภาพันธ์ article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพักdot
dot
dot
ทรงพระเจริญ
dot
dot
ขอจงทรงพระเจริญ
dot
dot
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร
dot
dot
bulletประมวลภาพ งานก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันมหาวิหาร
bulletแบบเปลนการก่อสร้าง
bulletประมวลภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletปลูกคนปลูกป่า พัฒนาอาราม
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทานปี 56
dot
dot


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อเรา
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร ประเทศอินเดีย
อีเมลล์ : cetvan939@gmail.com โทรศัพท์ : (91) 9621-626090, (91) 5263-241009
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

free web stats