ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2562-2563 article

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2562-2563

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9173-7693-7300  Line ID : ttt939

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

วันที่

เดือนตุลาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
คณะ เกื้อบุญ       15 คุณนภาภรณ์  รินทระ +918521005103
11 คณะ ท่าน ดร.วิกเตอร์ (อินโดนิเซีย) 2     34  
12 คณะ ศักยะ ทัวร์   4 16 20  
13 คณะ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 1 7   8  
16-17 คณะ แก้วใจ บู่น้อย       38  
17 คณะ พระสัญชัย 8 8 12 28  
18  คณะ เกื้อบุญ       45   
18  คณะ ปานกิตติ์ ทัวร์       30 คุณ ปฏิพัทธิ์ พัชญ์พันธมน 0811160666
19-20 คณะ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ       60 คุณ เมลดา  หลีอาภรณ์ 0818066566
21 คณะ สังคมทัวร์ - ราตรี  ฉุยฉาย       40  
22 คณะ คุณฐิติรัตน์       40 +9199165414  0845519569
23-24 คณะ พ.ดร.สวัสดิ์       120  
23 คณะ วัดไทยพุทธสาวิกา       16  แมชีลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
24 คณะ โพธิสิกขาลัย       40  
25 คณะ กาลบุญ         20  
25 คณะ คุณชิตชนก  เทพพิทักษ์       10  
25 คณะ คุณปุณณภา       70 อาหารมังฯ ทั้งหมด
26 คณะ โพธิสิกขาลัย-มาจากลุมพินี       50  
26 คณะ คุณวรรณ       30  
27 คณะ วัดคูบางหลวง (ปทุมธานี)       170  
26-28 คณะ คุณเปรมจิตต์  เกตุแก้ว     4 4  
28   คณะ อัชชาโก        18  สงกรานต์  พิมพา
29   คณะ คุณฐิติรัตน์       120   
             
31  คณะ สังคมทัวร์ - ราตรี  ฉุยฉาย        40   
31 คณะ คุณน้อย ปัญญาพร       30  

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 2 คณะ คุณ บี (ภัคภร)        22 0925155976 
3 คณะ จุฬาทราเวล จำกัด       35  
3            
4 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       30  
5 คณะ แม่ชี เตี้ย       36  
5 คณะ ธนาวดี       25  (หงส์)
5 คณะ คุณพัชรนันท์  เรื่องอนันตภัทร์       35  
6 คณะ ร.ท.เอนก  บุญหลำ       21  
7-8 คณะ คุณจันนทร์ทิพย์  มันจะนา 20 50 150 220 ออก 9 พ.ย. ไป รัฐ ยูพีฯ
9 คณะ คุณรัฐธีย์  เปรมสกุล       80  
10 คณะ ชนะจิตต์  บุญเกิด 2 5 11 18  
11 คณะ วัดดอนตากไฮ       20 คุณธนาวดี
12 คณะ พุทธรินทร์ทัวร์       36  
13   คณะ คุณฐิติรัตน์        40  
15 คณะ พระสัญชัย 5 10 17 32  
15 คณะ วัดพุทธสาวิกา       36 แม่ชี ลินรัตน์  สุทธิธรรมวิชญ์
15 คณะ ศิษย์หลวงพ่อแกะ       42  
16 คณะ จุฬารัตน์ ทราเวล จำกัด       30  
16 คณะ มหาภาคีบุญ 5 8 27 40 มาจากลักเนาวคุณญาณิ สหายสุข
17 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       30  
17 คณะ พีเค ทัวร์       45  
18 คณะ วัดป่าหนองปลิง (สกลนคร)       45  
18 คณะ คุณสุภาวดี (เหมียว) 3 7 20 30  
20 คณะ แม่บ้านชุมชนห้วยขวาง       40 นาฏยา  ตั่นอนุพันธ์ 0633299424
20 คณะ พระวินัย  อนงฺคโณ 2 3 23 29  
22 คณะ มงคลทูมูน       30 ญาณิศา สหายสุข+918935070894
22 คณะ วัดปลูกศรัทธา 11 3 18 32 สุทธินี ชาญเมธี 0906865443
23 คณะ NC. ฮอลิเดย์       80 สุวิชา กูลอิสริยะ อาหาร เย็น-เช้า-เทียง
24 คณะ นำทางทัวร์ 6 10 20 36  
24 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       25  
24 คณะ แม่ชี วัดปากน้ำ 1 5 25 31  
25 คณะ คุณภูริตา  สุพรหมมา 2 8 31 41 0843254442 +917050475208
25 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       30  
25-26 คณะ พระปัญญาประสิทธิคุณ  5 5 20 30 วัดตาลเอน
25 คณะ คุณฐิติรัตน์       50  
26 คณะ พระพงศ์พัฒน์       75 พระพงศ์พัฒน์
26 คณะ คุณกุลทรัพย์  ภัทร์วิวัฒน์ธาดา       44  
26 คณะ คุณสมทรง  สินสวัสดิ์       17  
 27 คณะ วัดตาลเอน บวชพระ       80 โยมจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ
27   คณะ คุณสุกุลลักษณ์  หาญเจริญ        57  
27 คณะ มายด์ วาเคชั่น       24  
28 คณะ พระสมุห์พรเทพ  ภวธมฺโม 7 5 18 30  
29  คณะ หมออิ๊ด       70   
30  คณะ คุณราตรี        40   

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
3 คณะ เสบียงบุญ       25  
4-5  คณะ มูลนิธิศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ       120  โดย คุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
4 คณะ คุณปู       22  
4 คณะ วัดเขาหินตัด  5  20 30 จันทิมา  สุทธิกูลเวทย์ 092648295
5 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       40  
5 คณะ กาลบุญ       20  
 6 คณะ SCB       105 โยมบิวตี้ +66-8-94317543 
6 คณะ คุณรัศมิ์ 2 1 5 8 0906495495
6 คณะ สังคมทัวร์ - ราตรี  ฉุยฉาย       70  
6 คณะ มายด์ วาเคชั่น       30 (เสริมที่)
7 คณะ ดร.จันทร์จิรา  จูมพลหล้า       85 ดร.กล้วย
7 คณะ อัชชาโก เอเจ้นท์       40 สงกรานต์ พิมพา
7 คณะ คุณพัชรนันท์  เรื่องอนันตภัทร์       35 (หงส์)
คณะ ศิษย์ อาจารย์ ซ้ง  34  42  ปูเป้ 
8 คณะ คุณภูตะวัน  จันทร์มงคลทิพ       4-2  
9  คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       35  
             
9 คณะ วัดพระงาม (พระอารามหลวง)  6 10  27  43  
10 คณะ พระอาจารย์ สุโข       60  
11 คณะ บัวบูชา       30  
11 คณะ มงคลทูมูน       35  
12-13 คณะ SCB       105 โยมบิวตี้ +66-8-94317543
14 คณะ ธรรมปัญญา 1 10 30 41  
14 คณะ วัดทุ่งครุ       40 0865338847
12 คณะ มหาโชคธรรม (ติ๊ก)       42  
15 คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
15 คณะ ศิษย์วัดอัมพวัน 1 4 40 45 กุ้งพุทธภูมิ ประสานงาน
18   คณะ พระครูอรรถธรรมโสภิต  15  5  20  40  วิเศษ ศรีเชษฐา  เทพรักษาจาริกบุญ
             
18 คณะ คุณสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย 1 4 8 13  (น้ำ)
20 คณะ คุณเรียม (สมารถทัวร์)       40  
21 คณะ 2000 ฮอลิเดย์       35  
21-22 คณะ พรนภา  ฮ้อแสงชัย       40  
21 คณะ (บวช) โรงเรียนรุ่งอรุณ       90  
24 คณะ คุณสุ (ชนานาถ)       45  
24 คณะ คุณภัทริน  นุวงศ์ศรี 6 2 22 28  
25-26 คณะ บริษัท ทู บาย โฟ แทรเวล         คุณแหม่ม 0816280872
28 คณะ จุฬารัตน์  วิลัยพรรณ       30  
28  คณะ อิ่มบุญอินเดีย        25   
31 คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
31 คณะ แม่อุดมสมบูรณ์       35  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณฐิติรัตน์        40   
 6  คณะ คุณนันท์    4  5 คณะ ลงลักนาว์ ถึง วัด 17.00 น. 
9 คณะ สังคมทัวร์-ราตรี ฉุยฉาย       40  
11 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       35  
11 คณะ คุณต้นอ้อ       38  
12 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       35  
13-14 คณะ คุณสิณิชญาภาส์  ศิริสังวรณ์       90  
14 คณะ คุณ สุ ..ชนานาถ       20  
15  คณะ เอ็นซีฮอลิเดย์ทัวร์       100  คุณสุวิชา  กุลอิสริยะ (ประสานงาน) 
20  คณะ สายบุญทัวร์         40  
20 คณะ รากบุญ 3 3 35 41  
23 คณะ คุณฐิติรัตน์        50  
24 คณะ เสบียงบุญ       24   
             
             
27-30 คณะ พระสมบูรณ์ ญาณธโร  2   2 4  
27 คณะ จาริกธรรมถิ่นพุทธภูมิ       104 วัดถ้ำผาแดงนิมิตขอนแก่น(หลวงตาศิริ)
30-31 คณะ มายด์ วาเคชั่น       40+2 (เจ้าหน้าที่มายด์ 2 )

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ อัชชาโก        85  สงกรานต์ พิมพา 
คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)        68   
5-7 คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย       40 ออกหลังเที่ยง วันที่ 8
6 คณะ เอ็นซี       100  
7 คณะ คุณเอกอนันต์  กอ่พัฒน์พงศ์       60  
10   คณะ พระอาจารย์สุโข  กตปุญฺโญ        60  
             
11 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
12  คุณ ภัทรานิษฐ์  โชติพันธุ์ธนคุณ         25  
12 คณะ คุณสมทรง   สินสวัสดิ์       16 0988253941
12 คณะ สงฆ์พนมไพร+หนองฮี       101 ครูก้อย ชมพูนุช  กุชโร ประสานงาน
12 คณะ ครูหน่อย       45  
13 คณะ แม่ชี ดวงพร  เจริญคู้       30 พระมหาประภาส  โรจนธมฺโม
13 คณะ มงคลทูมูนทัวร์       40 ญาณิศา สหายสุข +918935070894
14 คณะ หมวยโฟโต้       80 0841199012
14 คณะ โยมวรรณ-มาจากลุมพินี       25 0984545036
16 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       110  
17-18  คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย         82  
17 คณะ วัดทุ่งไก่ดัก       85 สงกรานต์ พิมพา
19 คณะ ศรัทธา ทัวร์       47 คุณสมชาติ โครานา (เอ) ประสานงาน
19            
20  คณะ วัดพระเชตุพนฯ โพธิ์ท่าเตียน  6    31  37   คณะผู้ปฏิบัติธรรม (ลูกแก้ว ประสานงาน)
20 คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ       16  
20 คณะ คุณฐาปนีย์ (โอ๋)       25 0805256577
             
23 คณะ กาลบุญ       25  

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ        15   
คณะ พระศรี         110  
 คณะ พระเมธีวรลังการ       45  สงกรานต์ พิมพา
4 คณะ วัดศรีสุทธาวาส       40 ธนาวดี (ประสานงาน)
4 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์       70 คุณสุวิชา  กุลอิสริยะ 
4 คณะ มายด์ วาเคชั่น       70  
5            
7 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       35  

 

วันที่

เดือนเมษายน 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน กรกฎาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 7  คณะ สายกลางตามรอยบาท  8  บรม  แท่นนิล
12 คณะ ต้นกล้า 1+20 7 20 42  
29 คณะ "บวช"พุทธคยา - โยมแนน 33+2 1 1+1 38  

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Deoria Distt. Balrampur , U.P. INDIA
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +917379637300
Email : cetvan939@gmail.com
Line ID: ttt939