dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2562-2563 article

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2562-2563

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9173-7693-7300  Line ID : ttt939

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

วันที่

เดือนตุลาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
คณะ เกื้อบุญ       15 คุณนภาภรณ์  รินทระ +918521005103
17 คณะ พระสัญชัย 8 8 12 28  
18  คณะ เกื้อบุญ       45   
18  คณะ ปานกิตติ์ ทัวร์       30 คุณ ปฏิพัทธิ์ พัชญ์พันธมน 0811160666
19-20 คณะ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ       60 คุณ เมลดา  หลีอาภรณ์ 0818066566
22 คณะ คุณฐิติรัตน์       40 +9199165414  0845519569
23-24 คณะ พ.ดร.สวัสดิ์       120  
24 คณะ โพธิสิกขาลัย       40  
23-25 คณะ คุณเปรมจิตต์  เกตุแก้ว     4 4  
25 คณะ คุณชิตชนก  เทพพิทักษ์       10  
26 คณะ โพธิสิกขาลัย       50  
27 คณะ วัดคูบางหลวง (ปทุมธานี)       170  
28   คณะ อัชชาโก        15  สงกรานต์  พิมพา
29   คณะ คุณฐิติรัตน์       120   

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
3 คณะ จุฬาทราเวล จำกัด       35  
3 คณะ คุณพัชรนันท์  เรื่องอนันตภัทร์       35 (หงส์)
4 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       30  
5 คณะ แม่ชี เตี้ย       36  
5 คณะ ธนาวดี       25  
7-8 คณะ คุณจันนทร์ทิพย์  มันจะนา 20 50 150 220 ออก 9 พ.ย. ไป รัฐ ยูพีฯ
11 คณะ วัดดอนตากไฮ       20 คุณธนาวดี
12 คณะ พุทธรินทร์ทัวร์       36  
13   คณะ คุณฐิติรัตน์        40  
15 คณะ พระสัญชัย 5 10 17 32  
16 คณะ จุฬารัตน์ ทราเวล จำกัด       30  
17 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       30  
17 คณะ พีเค ทัวร์       45  
18 คณะ วัดป่าหนองปลิง (สกลนคร)       45  
18 คณะ คุณสุภาวดี (เหมียว) 3 7 20 30  
13-15  คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย         40 ออก หลังอาหารเที่ยง  ที่ 16 
20 คณะ แม่บ้านชุมชนห้วยขวาง       35 นาฏยา  ตั่นอนุพันธ์ 0633299424
24 คณะ นำทางทัวร์ 6 10 20 36  
24 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       25  
25 คณะ คุณภูริตา  สุพรหมมา 2 8 31 41  
25 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       30  
25-26 คณะ พระปัญญาประสิทธิคุณ  5 5 20 30 วัดตาลเอน
25 คณะ คุณฐิติรัตน์       50  
26 คณะ พระพงศ์พัฒน์       75 พระพงศ์พัฒน์
26 คณะ คุณกุลทรัพย์  ภัทร์วิวัฒน์ธาดา       44  
26 คณะ คุณสมทรง  สินสวัสดิ์       17  
 27 คณะ วัดตาลเอน บวชพระ       80 โยมจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ
27   คณะ คุณสุกุลลักษณ์  หาญเจริญ        57  
28 คณะ พระสมุห์พรเทพ  ภวธมฺโม 7 5 18 30  
29  คณะ หมออิ๊ด       70   
             

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

4-5   คณะ มูลนิธิศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ       120   โดย คุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
5 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       30  
 6 คณะ SCB       105 โยมบิวตี้ +66-8-94317543 
7 คณะ ดร.จันทร์จิรา  จูมพลหล้า       85 ดร.กล้วย
7 คณะ อัชชาโก เอเจ้นท์       40 สงกรานต์ พิมพา
7 คณะ คุณพัชรนันท์  เรื่องอนันตภัทร์       35 (หงส์)
9  คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       35  
             
9 คณะ วัดพระงาม (พระอารามหลวง)       38  
10 คณะ พระอาจารย์ สุโข       60  
11 คณะ บัวบูชา       30  
12-13 คณะ SCB       105 โยมบิวตี้ +66-8-94317543
12 คณะ มหาโชคธรรม (ติ๊ก)       42  
15 คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
18   คณะ พระครูอรรถธรรมโสภิต  15  5  20  40  วิเศษ ศรีเชษฐา  เทพรักษาจาริกบุญ
             
18 คณะ คุณสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย 1 4 8 13  
20 คณะ คุณเรียม (สมารถทัวร์)       40  
28 คณะ จุฬารัตน์  วิลัยพรรณ       30  
             
31 คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณฐิติรัตน์        40   
             
15   คณะ เอ็นซีฮอลิเดย์ทัวร์       100  คุณสุวิชา  กุลอิสริยะ (ประสานงาน) 

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)        68   
5-7 คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย       40 ออกหลังเที่ยง วันที่ 8
12  คุณ ภัทรานิษฐ์  โชติพันธุ์ธนคุณ         25  
17-18  คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย         82  
20 คณะ แม่ชี ดวงพร  เจริญคู้       30 พระมหาประภาส  โรจนธมฺโม
20 คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ       16  

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ        15   
             
             
4 คณะ วัดศรีสุทธาวาส       40 ธนาวดี (ประสานงาน)
5 คณะ พระเมธีวรลังการ       45  

 

วันที่

เดือนเมษายน 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน พฤษภาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Deoria Distt. Balrampur , U.P. INDIA
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +917379637300
Email : cetvan939@gmail.com
Line ID: ttt939