ReadyPlanet.com
dot dot
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)
ภูมิพโลภิกขุ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒน์ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ  สยามมกุฎราชกุมาร
dot
ประมวลภาพกิจกรรม
dot
bulletภาพ งานก่อสร้าง
bulletภาพ งานสร้างอาคาร
bulletสงเคราะห์โรงเรียน
bulletคนปลูกป่าพัฒนาอาราม
bulletอัลบั้มรวมภาพ
bulletทำเนียบวัด
bulletภาพเก่า เล่าใหม่
bulletภาพเก่า เล่าอดีต
bulletแปลนการก่อสร้าง
bulletวัดไทยเชตวันฯ ปี๒๕๕๕
bulletงานกฐินวัดบุพพาราม
bulletอาคาร “อนาถบิณฑิกเศรษฐี”
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 55
bulletงานกฐินพระราชทาน ปี 56
bulletทอดผ้ากฐินสามัคคี ๒๕๖๐
dot
พระสูตรที่ทรงสอนที่เชตวัน
dot
bulletโปฏฐปาทสูตร
bulletมหาปทานสูตร
bulletลักขณสูตร
bulletธชัคคสูตร


เฟสบุ๊ควัดไทยเชตวันมหาวิหาร นครสาวัตถี
วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้พระพุทธเจ้า
วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐ ชายแดนประเทศอินเดีย-เนปาล
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทยในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์
วัดไทยพุทธคยา พิหาร อินเดีย


ตารางจองห้องพัก ปี 2562-2563 article

ตารางการจองล่วงหน้าเพื่อเข้าพัก 

วัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 ปี พ.ศ. 2562-2563

ขั้นตอนในการจองเข้าพัก

ทางคณะหรือบริษัทสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มการเข้าพักวัดได้ที่นี้

--->>Oo_ แบบฟอร์ม การเข้าพักวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939.doc _oO<<---

 

 

1.ทางคณะตรวจดูตารางการจองเข้าพักของวัด (วัน/เดือน/ปี) ที่ทางคณะต้องการพักว่า “ว่าง หรือ ไม่ว่าง”

2.ส่งเอกสารแบบเป็นทางการ โดยลงชื่อคณะ, ชื่อบริษัทหรือผู้ประสานงานคณะ พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับอินเดียและไทย มาที่ E-mail : cetvan939@gmail.com เท่านั้น (แนะนำช่องทางนี้)

       2.1. แจ้ง วัน เดือน ปี ที่ต้องการเข้าพักให้ชัดเจน (กี่คืน/กี่วัน)

       2.2. แจงรายชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming Lish) ว่าเป็นพระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี, อุบาสก, อุบาสิกา ด้วยข้อมูลที่เป็นจริง

       2.3. โปรแกรมการเดินทางแสวงบุญโดยย่อ (ทุกเส้นทางการแสวงบุญในอินเดีย-เนปาล และอื่น ๆ)

       2.4. ต้องการรับประทานอาหารกี่มื้อ/แพ็คไปทานระหว่างทางกี่มื้อ

3.โทรประสานงานกับทางวัดโดยตรง ที่เบอร์ +9173-7693-7300  Line ID : ttt939

4.เมื่อเดินทางถึงประเทศอินเดียแล้ว โปรดประสานงานยืนยันกับทางวัด เพื่อเตรียมพร้อมจัดที่พัก อาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ทางคณะ

5.กรณีที่ไม่มีการยืนยันแจ้งความประสงค์ก่อนการเข้าพัก วัน ทางวัดจะถือว่าทางคณะไม่มา และไม่มีการเตรียมการอำนวยความสะดวกใด ๆ ให้ทั้งสิ้น

6.เมื่อทางวัดตอบยืนยันสามารถเข้าพักได้ ทางคณะต้องเข้าพักตามที่ทางวัดจัดให้ตามกฎระเบียบข้อวัตรปฎิบัติ พึ่งยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม

7.ในกรณีที่พักในวัดไทยเชตวันมหาวิหารเต็ หัวหน้าคณะจะต้องติดต่อเรื่องที่พักไปยังสถานที่ใกล้เคียงกับวัดด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา, วัดนานาชาติ และโรงแรม เป็นต้น 

***โปรดอ่านและทำความเข้าใจ ก่อนขอเข้าพัก***

     นโยบายของวัดไทยเชตวันมหาวิหาร 939 สร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะผู้มาแสวงบุญทุกท่าน ที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า มาเพื่อต้องการปฏิบัติธรรม ยังนครสาวัตถี ทุกท่านที่มาขอพักคือบุคคลสำคัญของวัดเหมือนกันหมดและเท่าเทียมกันหมดทุกคน  ฝ่ายต้อนรับจึงต้องจัดห้องให้กับผู้ขอเข้าพักทุกท่าน ตามความเหมาะสม ของจำนวนผู้ขอเข้าพัก

 

วันที่

เดือนตุลาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
             
คณะ เกื้อบุญ    2  12 14 คุณนภาภรณ์  รินทระ +918521005103
             
11 คณะ ท่าน ดร.วิกเตอร์ (อินโดนิเซีย) 2 15  17+1  35  
11 คณะ ศักยะ ทัวร์   4 16 20  
11  คณะ เอกมณีกรุ๊ป       5  5  
13 คณะ ดร.สาริศา  เจนเขว้า 1 7   8  
15-16 คณะ พระอาจารย์ศรเพชร       15  
16-17 คณะ แก้วใจ บู่น้อย  8 11  24  43  
17            
17 คณะ สุทธิะธรรมทัวร์  1 26  30  
17 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์     3 6 9  
18  คณะ เกื้อบุญ 10   5 25  40   
18 คณะ โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญา 2 6 24 32  
18 คณะ ม.เฉลิมกาญจนา 1 13 20 34 ปรียนันท์  ศิลาศิริโชติ
19 คณะ เอ็นซี ทัวร์    8  10 18 สมสกุล พุ่มพิมล (มะเหมี่ยว) 0874566220
19 คณะ คุณชนิดา  ประมูลผล 1 1 3 5  
19-20 คณะ ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ(บวช GGI) 35+3   9 9+6  62 คุณ เมลดา  หลีอาภรณ์ 0818066566
19 คณะ วัดลาวอินเดอร์ 6 12 47 65  
19 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม       44 (เข้ารับประทานอาหาร เย็น19-เช้า20)
20-21 คณะ ศิวิไลซ์ทัวร์ 3 14 พ.นพสิทธิ์ กิตฺติญาโณ 0959399519 
20 คณะ เมจิก  แกรนด์ทัวร์ 3 3 14 20  
21 คณะ สังคมทัวร์ - ราตรี  ฉุยฉาย  3 13  17  
21 คณะ คุณบี ภัคภร       10 0925155976
22 คณะ คุณฐิติรัตน์    2  13 15 +9199165414  0845519569
22 คณะ คุณแม่อำนวย หอมสมบัติ       20  
22-23 คณะ ใบบุญ  2  4 8  
22-23 คณะ โครงการปลูกต้นกล้าโพธิปัญญา 33  4 6 43 ภัทราวดี  วิรุตมวงศ์
23-24 คณะ พ.ดร.สวัสดิ์ 12  42  60  
23 คณะ วัดไทยพุทธสาวิกา   16  17  แมชีลินรัตน์ สุทธิธรรมวิชญ์
24  คณะ  (คุณเพลง)  9 11   
25 คณะ กาลบุญ   2  6  18  24  
25 คณะ คุณปุณณภา 18   44 67 อาหารมังฯ ทั้งหมด
26 คณะ โพธิสิกขาลัย-มาจากลุมพินี 14   3  34 51  
25-26 คณะ โรงเรียนสยามสามไตร  3+1  14 19  33+2 มายด์วาเคชั่น 1810
26 คณะ คุณวรรณ  4 29  30 เจ้าภาพปฐมกฐินวัดรามคามฯ 
28   คณะ อัชชาโก  2  12  18  สงกรานต์  พิมพา
28  คณะ บ.จอยแอนด์คอยน์ฯ  17   23  
29    คณะ คุณฐิติรัตน์        80   
31 คณะ คุณน้อย ปัญญาพร 22  30  

 

วันที่

เดือนพฤศจิกายน 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 2 คณะ คุณ บี (ภัคภร) 15   17 0925155976 
3 คณะ จุฬาทราเวล จำกัด  2+2 12+2  24  
4 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       30  
3-4 คณะ คุณวีระ  เทศบุตร 1 3 29 33  
5 คณะ แม่ชี เตี้ย  2 23  26  
             
5 คณะ พระสุขสันต์ ดร.)  13  6 11  23  
         8  
6 คณะ ร.ท.เอนก  บุญหลำ  1 14  23  
6 คณะ รศ.ดร.เจริญ-อ.มารยาท กระบวนรัตน์       25 น.ส.ธีรินทร์ (แนน) พนาสกุลการ ประสานงาน
7 คณะ แสวงบุญ       80 รับประทานอาหาร
7 คณะ กฐิน 960 5 3 10 วิทยา  โยทองยศ
7-8 รับ คณะเจ้าภาพกฐิน ประจำปี 2562          
9-10 คณะ คุณรัฐธีย์  เปรมสกุล       80  
10 คณะ ชนะจิตต์  บุญเกิด 2 5 11 18  
11 คณะ วัดดอนตากไฮ  10+1 10  32+1  52 หัวหน้าทัวร์ 2
12 คณะ พุทธรินทร์ทัวร์ 29+1  42  
13   คณะ คุณฐิติรัตน์  8 15   25  
13-14 คณะ บวช (ตม.)       90  
14 คณะ คุณ Panya     6 10   
14 คณะ คุณณัญญา  รุ่งรวีนันทเณศ 4 2 4 10  
14 คณะ วัดป่ามุจลินท์  10  4  11 25 ปณิชา ปัตตายโส
15 คณะ วัดพุทธสาวิกา       36 แม่ชี ลินรัตน์  สุทธิธรรมวิชญ์
15 คณะ ศิษย์หลวงพ่อแกะ  9  6 23  38  
15 คณะ แม่ชี ชวนพิศ  เจ็ดเสมียนใหม่   5  24 31   
15  คณะ บวช นวกโพธิ  (รวมใจ รุ่่นที่ 14)  6+2 4 16+14   40  คุณโรส
16 คณะ จุฬารัตน์ ทราเวล จำกัด  4  6  23 30  
16 คณะ มหาภาคีบุญ 2 1 17 20 มาจากลักเนาวคุณญาณิ สหายสุข
16 คณะ รักษ์อินเดีย (โยมบุศ)        45   
16 คณะ แม่ชี ลักษมี 2 20+5  40 มยุรี 0819237871
17 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)  7 21  31  
17 คณะ พีเค ทัวร์ 10     20 30  
17 คณะ พระอาจารย์ทองพูน สุมงฺคโล 10 18+2 31  
17 คณะ ท่องฟ้าทัวร์ 3   7 10 เปรมจิตร โทมล (อี๋) 0972462975
17 คณะ คุณฤชานาท 2 4 4 10 แมีชี นพวรรณ  ประสานงาน
17-19 คณะ แสวงบุญ  1 10 26 37  คุณอริสรา  ประสานงาน
18 คณะ วัดป่าหนองปลิง (สกลนคร)  10  10  22 42  
18 คณะ คุณสุภาวดี (เหมียว) 3 7 20 30  
18 คณะ คุณเหมี๋ยว 9 9 4 22  
18 คณะ พระสัญชัย 2 4 14 20  
19 คณะ เกื้อบุญ 10  17+2  37  
19 คณะ มหาโชคธรรม  14+1  1 23 โยมติ๊ก-0944949992
20 คณะ แม่บ้านชุมชนห้วยขวาง 10  7 27  44 อาหารเย็น 31, 0633299424
20 คณะ พระวินัย  อนงฺคโณ 2 2 28 32  
20 คณะ กาลบุญ   17  23  
20-21 คณะ บางกอกทราเวล  6   12 18  
20 คณะ น้อย ปัญญาพร  8 15  
20 คณะ บ.เอส อาร์ เอสทัวร์ ทราเวล 4+1  6+2  16 (หงษ์) 0994541642,+918580594969
20-21 คณะ คุณสมทัย ประสาททองโอสถ 1 1 6 8  
22 คณะ มงคลทูมูน  2 17  21 ญาณิศา สหายสุข+918935070894
22 คณะ วัดปลูกศรัทธา 10 6 20 36 สุทธินี ชาญเมธี 0906865443
22 คณะ คุณประภัสสร         40 0864035111 
22-23 คณะ บจก.ลายน้ำทอง แทรเวล  2  4 10  16 เจิอ ประสานแทน (เฮียฮ้อ)0227687279
22 คณะ ธรรมจิตตะทัวร์       27  
22  คณะ อิ่มบุญ         15  
22 คณะ วันแรมทาง 1 6 14 21 ลูกปลา ชลิตา กัลยาณมิตร
23 คณะ NC. ฮอลิเดย์ (ห้วหน้าทัวร์ 4)  11+1 13  28+3  57 สุวิชา กูลอิสริยะ อาหาร เย็น-เช้า-เทียง
23 คณะ คณาจารย์ นศ.ป.เอก.เซนต์จอห์น 10  3 11 21 ปรัชญาศาสนา 0863208185 ดร.สาริศา ฯ 
22-23 คณะ แก้วใจ  บู่น้อย  5 20 0863075607
23 คณะ โยมอ้อย สิริรัชต์  วิศาล  7  19 30 0899446602
23 คณะ มหาวิทยาลัยรัต์ภาคย์       15  
24 คณะ นำทางทัวร์ 5 4 27 36  
24 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       25  
24 คณะ แม่ชี วัดปากน้ำ 1 5 25 31 ภุมริน บุญทวี ประสานงาน 
24 คณะ พ่อเพียร  พุทธวิริโย 4 3 27 34  
25 คณะ คุณภูริตา  สุพรหมมา 1 10 29 40 0843254442 +917050475208
25 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       30  
             
25-26 คณะ พระปัญญาประสิทธิคุณ  3 2 6 11 วัดตาลเอน
25 คณะ คุณฐิติรัตน์       50  
25 คุณ ลลิตา พันวิชาติกุล       16 กองงานกุสินารา ประสานงาน
26 คณะ พระพงศ์พัฒน์       75 พระพงศ์พัฒน์
26 คณะ คุณกุลทรัพย์  ภัทร์วิวัฒน์ธาดา  10  8 26  45  
26 คณะ คุณสมทรง  สินสวัสดิ์  4  3  10 17  
             
 27 คณะ วัดตาลเอน บวชพระ       80 โยมจุฬารัตน์ วิลัยพรรณ
27   คณะ คุณสุกุลลักษณ์  หาญเจริญ 9  47  63  
27 คณะ มายด์ วาเคชั่น       24  
             
28 คณะ พระสมุห์พรเทพ  ภวธมฺโม 3 5 22 30  
28 คณะ วัดป่าภาวนาวิเกก       10  
29  คณะ หมออิ๊ด  6  12  67 85   
29 คณะ แสวงบุญชนะจิตต์ 2 4 9 15  
29 คณะ เกื้อบุญ  1 14+1  20  
29 คณะ สัมฤทธิ์ผล       30 มาจากลุมพินีฯ
             
30  คณะ คุณราตรี        40   
30 คณะ พระอินทร์วงค์  อิสฺสรภาณี 1 6 7 14 0871743437
30-1 คณะ วัดพระธาตุศรีจอมทอง  2 4+1 8 พระมหาธนวัฒน์  ธนวฑฺฒโน (ผจ)
30 คณะ วัดลาวอินเตอร์   1   16  

 

วันที่

เดือนธันวาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ จุฬารัตน์         15  
 คณะ เสบียงบุญ (วายุ)       30   
2 คณะ พระครูเกษม  กาญจนสิทธิ์ 2 4 4 10  
3-4 คณะ คุณปู เอ็นซี ทัวร์   22  22  
4-5  คณะ มูลนิธิศึกษาสถาบันพระปกเกล้าฯ 83      140  โดย คุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
คณะ Mind 0312   2+1 12+1  17   
             
4 คณะ วัดเขาหินตัด  5  20 30 (พักวัดเกาหลี) มาทานข้าว 092648295
5 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       40  
5 คณะ กาลบุญ       20 (พักวัดเกาหลี มาทานข้าว) 
6 คณะ คุณรัศมิ์ 2 1 5 8 0906495495
6 คณะ สังคมทัวร์ - ราตรี  ฉุยฉาย       70  
7-8 คณะ คุณรดา 1 1 3 5 ดร.พระมหาบุญมี
7 คณะ ดร.จันทร์จิรา  จูมพลหล้า       85 ดร.กล้วย
7 คณะ อัชชาโก เอเจ้นท์       40 สงกรานต์ พิมพา
7 คณะ คุณพัชรนันท์  เรื่องอนันตภัทร์       35 (หงส์)
คณะ ศิษย์ อาจารย์ ซ้ง  34  42  ปูเป้ 
7 คุณ ณัชชนันทน์  นนท์คุณาภัสสร์ 3   6 10 นอนรวม
4 คณะ คุณรดา 1 1 2 4 ดร.พระมหาบุญมี
8 คณะ คุณภูตะวัน  จันทร์มงคลทิพ       4-2  
8 คณะ พรพิมลทัวร์       30 +918935070894
8 คณะ ทินี ทัวร์       25 สุทธินี ชาญเมธี 0906865443
9 คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)       35  
9 คณะ วัดพระงาม (พระอารามหลวง)  6 12  24+1 43  
9 คณะ คุณฬียาฐิรบุญ  โรจน์ขจนวานิช  2 6 10 18 0948624891
9 คณะ คุณศันสนีย์ 12   8 20  
10 คณะ พระอาจารย์ สุโข  6 11  42+1  60  
10-11 คณะ ธรรมหรรษา ทัวร์ 5 10 25 35  
11 คณะ บัวบูชา       30  
11 คณะ คุณชิตชนก  เทพพิทักษ์       11  0992497991+919973961203
12 คณะ มงคลทูมูน       35  
12  คณะ ธรรมหรรษาทัวร์   4  6  20 30   
12-13 คณะ SCB  5 17+2  28+5  57 โยมบิวตี้ +66-8-94317543
12 คณะ มหาโชคธรรม (ติ๊ก)       42  
13 คณะ คุณแอน (ธรรมรักษาอุดร)       16 (คณะขอรับประทานอาหาร)
14 คณะ ธรรมปัญญา 2 10 31 43  
14 คณะ วัดทุ่งครุ       40 0865338847
15   คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33   
15 คณะ ศิษย์วัดอัมพวัน 40  45  กุ้งพุทธภูมิ ประสานงาน
15 คณะ หลวงพ่อทองพูน  สุมงฺคโล 1     20  
17 คณะ คุณภัสราภรณ์ (เล็ก)       40 0899235644 มาจากพาราณสี
18   คณะ พระครูอรรถธรรมโสภิต  15  5  20  40  วิเศษ ศรีเชษฐา  เทพรักษาจาริกบุญ
             
18 คณะ คุณสุรศักดิ์  ศรีมณีชัย 1 4 8 13  (น้ำ)
19 คณะ สามารถทัวร์       30  
19 คณะ พระมหาสุชาติ  เติมลา       16 วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี
20 คณะ คุณเรียม (สมารถทัวร์)       40  
20 คณะ บจก.ลายน้ำทอง แทรเวล       20 เฮียฮ้อ 0227687279
20 คณะ Mind1612  3+1  14+1 25  
20-21 คณะ พระครูใบฎีกา อิทธิกรฯ 3 1 11 14  
20 คณะ โยมบี       20  
21 คณะ 2000 ฮอลิเดย์  5 22  35  
21-22 คณะ พรนภา  ฮ้อแสงชัย   20  28  
21 คณะ (บวช) โรงเรียนรุ่งอรุณ       125  
22-23 คณะ คุณอรุณเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล       30  
22 คณะ ครอบครัว     5 5  
24 คณะ คุณสุ (ชนานาถ)       45  
24 คณะ คุณภัทริน  นุวงศ์ศรี 6 2 22 28  
24 คณะ คุณเปรมจิตต์  โทมล 5 8 18 31 0616416169..+918292844607
25-27 คณะ บริษัท ทู บาย โฟ แทรเวล       คุณแหม่ม 0816280872
27 คณะ พิพม์พิสุทธิ์ ทราเวล       20 แมีชี ตวงพร เจริญคู้
27 คณะ หลวงพ่อแกะ (โยมตุ้ย)       30  
28 คณะ จุฬารัตน์  วิลัยพรรณ       30  
28  คณะ อิ่มบุญอินเดีย        25   
30 คณะ พุทธประทีป (หนานแดง)       24  
31 คณะ คุณศักย์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
31 คณะ แม่อุดมสมบูรณ์       35  

 

วันที่

เดือนมกราคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณฐิติรัตน์        40   
1 คณะ วันแรมทาง 4 2 10 16 ลูกปลา ชลิตา กัลยาณมิตร
1 คณะ (โอ๊ะ) 1 3 9 12  
คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ A  20  30   
2 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ B 2 10 18 30  
3-4 คณะ บวช กุลบุตรไทย-ออสเตรเลีย 10   40+10 60 ออก 5 หลังภัตตาหารฯ (นกแก้ว) ประสาน
 6  คณะ คุณนันท์    4  5 คณะ ลงลักนาว์ ถึง วัด 17.00 น. 
7 คณะ คุณชำนาญ เกิดทรพย์       45  
9 คณะ สังคมทัวร์-ราตรี ฉุยฉาย       40  
9 คณะ โยมก้อย       10  
10  คณะ มันดาร่า นรินทร์ทิพย์         30 0816132077 
11 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์  3 25  35  
11 คณะ คุณต้นอ้อ       38  
11 คณะ คุณพรรณเพ็ญ  เงินเรืองโรจน์ 1   3 3 0819164192
12 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์  8 20  35  
12 คณะ วันเพ็ญทัวร์       40 0897773639 มาจากพาราณสี
12 คณะ คุณ ราครี (ตุ่ม) สง่าศักดิ์กำพล       16  
13-14 คณะ คุณสิณิชญาภาส์  ศิริสังวรณ์       90  
13 คณะ saibuntour       18  
13 คณะ คุณบี ภัคภร       25  
14 คณะ คุณ สุ ..ชนานาถ       20  
14 คณะ ท่านเทวิน นะโม อโศการาม       40  
14 คระ ท่องฟ้าทัวร์ (เปรมจิตร โทมล)       13  
15  คณะ เอ็นซีฮอลิเดย์ทัวร์       100  คุณสุวิชา  กุลอิสริยะ (ประสานงาน) 
16 คณะ สามารถทัวร์       38  
16 คณะ Thitirat  Phatrat       15  
17 คณะ วัดพระมหาชนก รัฐจอเจียฯ       80 มาจากพาราณสี  สุรัตนเดชะ ทวีชัฒน์
19 คณะ คุณเขม เมืองมา       25 0990629183 
20  คณะ saibuntour         40  
20 คณะ รากบุญ 3 3 35 41  
21 คณะ บจก.ลายน้ำทอง แทรเวล       20 เฮียฮ้อ 0227687279
22 คณะ วัดสีกัน  ดอนเมือง กทมฯ       65 สงกรานต์ พิมพา 093622435
23 คณะ คุณฐิติรัตน์        50  
             
24 คณะ เสบียงบุญ       24   
24   คณะ คุณรัฐธีย์  เปรมสกุล 20   10  10  40  0626249159
24  คณะ แปดหมื่นสี่พัน จำกัด  17   27  +66879165005
27-30 คณะ พระสมบูรณ์ ญาณธโร  2   2 4  
27 คณะ จาริกธรรมถิ่นพุทธภูมิ       110 วัดถ้ำผาแดงนิมิตขอนแก่น(หลวงตาศิริ)
27 คณะ เกื้อบุญ       30  
28 คณะ วัดทรงธรรม (พระครูสิริวิสุทธิสาร)       30 นรินทร์ทิพย์  0816132077
29 คณะ พระมหาแสวง         30  
29 คณะ ท่องฟ้าทัวร์ (เปรมจิตร  โทมล)       11  
30-31 คณะ มายด์ วาเคชั่น       40+2 (เจ้าหน้าที่มายด์ 2 )
30 คณะ แฮปปี้ฮอลิเดีย์ทัวร์ 1 3 11 15 0626656697
30 คณะ วัดผึ้งไพรวนาราม (เชียงราย)       40  

 

วันที่

เดือนกุมภาพันธ์ 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ อัชชาโก        85  สงกรานต์ พิมพา 
3 คณะ คุณจุฬารัตน์        40  
3 คณะ ญาณิชา  แสงสกุล (ติ๊ก)       70  
คณะ คุณเรียม (สามารถทัวร์)        68   
4 คณะ ต้นอ้อ       35  
4 คณะ บ้านบุญทัวร์       35  
5-7 คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย    7 39  46 ออกหลังเที่ยง วันที่ 8
5 คณะ ญาติธรรมอำเภอปรางค์กู่       43 สงกรานต์ พิมพา
5 คณะ คุณปุ๊ก ธนกิจ       25  
6 คณะ เอ็นซี       100  
6 คณะ สวดมนต์ภาวนา (นอร์เวย์) 3 3 14 20 (กุ้ง) พุทธภูมิ +917319981444
7 คณะ คุณเอกอนันต์  กอ่พัฒน์พงศ์       60  
7 คณะ คุณชำนาญ       40 อรปรียา  สมเชื่อเวียง
8-12 คุณสุดา  คันธโกวิท     2 2  
8 คณะ วัดชัยมงคล 2 5 18 25 พระครูสังฆรักษ์ทรงศักดิ์ ธมฺมกาโม
8 คณะ พระครูพิศาล  จารุวณฺโณ 1 4 23 28  
9 คณะ กาลบุญ 2 1 19 22  
9-10 คณะ เกื้อบุญ       20 นภาภรณ์  รินทระ
10   คณะ พระอาจารย์สุโข  กตปุญฺโญ        60  
10 คณะ ตามรอยอิทธิบาทธรรม 1 5 24 30 โอภาส 0863319505 ยุวดี 0867876765
10 คณะ คุณฐิติรัตน์       35  
10 คณะ เกิดบุญ       42 เพ็ญศิริ  บุญเกิดสุ่ม 0863109485
10 คณะ วัดไทยติชิโน่สวิตเซอรแลนด์       15 พระมหาฉัตรชัย  วรชโย
11   สำนักสงฆ์ถ้ำจำปา        15  คุณก้อย ประสานงาน 0615498741
11 คณะ คุณศักดิ์ศรณ์  ทิพย์เทียมพงศ์       33  
11 คณะ ธรรมจิตตะ       25  
12  คุณ ภัทรานิษฐ์  โชติพันธุ์ธนคุณ         25  
12 คณะ คุณสมทรง   สินสวัสดิ์       16 0988253941
12 คณะ ครูหน่อย       45  
12 คณะ ท่องฟ้าทัวร์ 3 3 17 23 อี๋...0972462975.+918292844607
12 คณะ พลังศรัทธา 2 1 17 20  
12 คณะ คุณแม่อำนวย หอมสมบัติ       35  
13 คณะ แม่ชี ดวงพร  เจริญคู้ 1+1  33+1  40 พระมหาประภาส  โรจนธมฺโม
13 คณะ มงคลทูมูนทัวร์       40 ญาณิศา สหายสุข +918935070894
13 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 1 6 13 20  
14 คณะ หมวยโฟโต้       80 0841199012
14 คณะ โยมวรรณ-มาจากลุมพินี       25 0984545036
14 คณะ โยมละไม  ชุมแสง (อุบล) 3 1 24 28  
15 คณะ สามารถทัวร์       38  
15 คณะ พระครูโสภณศิลวิสุทธิ์(พิมาย) 36 2 12 55 อัจฉรา  แก้วเวียง
16 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       110  
17-18  คณะ คุณพรนภา  ฮ้อแสงชัย    22  60   82  
17 คณะ วัดทุ่งไก่ดัก       85 สงกรานต์ พิมพา
17-18 คณะ อินเดียภาวนา 63. 10     49 เต้นท์-กลด-ห้องโถง-(อาคารหลังใหม่)
18 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 7 10 20  
19 คณะ ศรัทธา ทัวร์       47 คุณสมชาติ โครานา (เอ) ประสานงาน
19 คณะ วัดกลางวิปัสสนา (พม.สุทัศน์)        35 ทัศพร ขจิตเดชาเลิศ 0926428295
19 คณะ ประทุมทัวร์  4  6  15 25  
20-21 คณะ แฮปปี้ฮอลิเดย์  38  45   
20 คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ       20+1  
20 คณะ คุณฐาปนีย์ (โอ๋)       25 0805256577
20 คณะ วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัม       25 พระมหาสรพงษ์  วรปญฺโญ
20 คณะ แม่ชี ปัญญาภรณ์  แสงคำ 5 3 18 26 0847857585
21 คณะ บจก.ลายน้ำทอง แทรเวล         20 เฮียฮ้อ 0227687279 
21-22    คณะ วัดพระเชตุพนฯ โพธิ์ท่าเตียน  6    31    37  คณะผู้ปฏิบัติธรรม (ลูกแก้ว ประสานงาน)
22  คณะ แม่ชี พธู  ฮวดหิน         40  
22 คณะ เพิ่มบุญพูนสุข       40 มยุรี แซ่กว้ะ 0814992041
23 คณะ กาลบุญ       25  
22-23 คณะ วัดไทยติชิโน่สวิตเซอร์แลนด์


15 พักวัดไทยอชันต้าเอลโลร่า (พม.ฉัตรชัย)
22 คณะพุทธภูมิทัวร์ 2   18 20  
24  คณะ น้อย  ปัญญาพร   2  3  20  25  
25 คณะ จุฬารัตน์       35  
25 คณะ คุณสมใจ  เจริญราช       40  
25 คณะ Mind 2102        24+1  
25 คณะ วพช.       40  
26 คณะ รักษ์อินเดีย (โยมบุศ)       45  
26 คณะ สามารถทัวร์       39  
26 คณะ ท่องฟ้าทัวร์ (เปรมจิตร  โทมล) 5 7 26 38  
26 คณะ วัดป่าศัญญตา 1   9 10 0922524543
26  คณะ ฟาฟา ทัวร์    11  พัตติกา  ลาภกระจ่าง 081094455
29 คณะ วัดป่ามะไฟ  26  15  65+7 113 บูรตา ประสานงาน 0912129710

 

วันที่

เดือนมีนาคม 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

คณะ คุณวิทยา  โยทองยศ        15   
2 คณะ ธรรมเพื่อชีวิต       40 โอภาส  พูลเพิ่ม
คณะ พระศรี         110  
 คณะ พระเมธีวรลังการ       45  สงกรานต์ พิมพา
4 คณะ วัดศรีสุทธาวาส       60 ธนาวดี (ประสานงาน)
4 คณะ เอ็นซี ฮอลิเดย์       70 คุณสุวิชา  กุลอิสริยะ 
4 คณะ มายด์ วาเคชั่น       70  
5 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์   8  10 20   
6 คณะ พระอินทวงศ์  อิสสรภาณี 1     33  
7 คณะ บริษัท 2000 ฮอลิเดย์       35  
 คณะ จิตตภาวนา        40  ฉันทิพย์ วิทโยดม ประสานงาน
             
11 คณะ ท่องฟ้าทัวร์ (เปรมจิตร โทมล)       11  
             
12 คณะ สามารถทัวร์       30  
12 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 2 8 10 20  
12 คณะ อิ่มบุญ       27  
13 คณะ คุณทัศพร  ขจิตเดชาเลิศ       25 0926428295
17 คณะ พระอบรมธรรมทูต รุ่นที่ 26 (ธ) 65 5   70 พระมหาเกรียงไกร สิริวฑฺฒโณ
19 คณะ ธรรมหรรษาทัวร์ 3 6 12 20  
             
21 คณะ จุฬารัตน์ วิลัยพรรณ       30  
             

 

วันที่

เดือนเมษายน 2563

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
คณะ ธรรมหรรษาทัวร์   2  4 14   20  
             

 บันทึก  คณะแจ้งเข้าพักวัดเพื่อประกอบศาสนกิจ ณ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร  ในช่วงภายใน "พรรษากาล"

วันที่

เดือน กรกฎาคม 2562

ชื่อคณะ

จำนวน

ชื่อผู้ประสานงานคณะ

เบอร์ติดต่อกลับ (อินเดีย-ไทย)

พระ

ชาย

หญิง

รวม

             
 7  คณะ สายกลางตามรอยบาท  8  บรม  แท่นนิล
12 คณะ ต้นกล้า 1+20 7 20 42  
21-22 คณะ คุณพฤทธิพงศ์  กำเหนิดคุณ 1   8 9  
29 คณะ "บวช"พุทธคยา - โยมแนน 33+2 1 1+1 38  
             
21 คณะ คุณภิญชัย  จารุพาณิชญ์กุล
7 14 21 จองพักวัดไทยอชันต้าเอลโรล่า
21 ก.ย.62 คณะ พระครูปริยัติพรหมคุณ 20
10 30  
30 ก.ย.62 คณะ พระสงฆ์  45

45 ฐิติรัตน์  ประสานงาน ภัตตาหารเช้า 1 ต.ค.
             

 
ที่พักผู้แสวงบุญ

ตารางจองห้องพัก ปี 2561-2562 article
ระเบียบการ ขออนุญาตจองห้องพัก articleCopyright © 2019 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยเว็บไซต์
ติดต่อ วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
Wat Thai Chetavan Mahavihar
Sravasti - Baharaich Road , Vill.Ghughulpur , P.O. Deoria Distt. Balrampur , U.P. INDIA
โทรศัพท์ : เบอร์เจ้าอาวาส (อินเดีย) +919935030696 , (ไทย) 0680395005
โทรศัพท์ : กองงานเลขาฯวัด (อินเดีย) +917379637300
Email : cetvan939@gmail.com
Line ID: ttt939